Hungerkrisen i Östafrika

 •  

  Akut klimat- och matkris i Öst- och Centralafrika

  Afrikas horn, Öst- och Centralafrika står inför en djupt alarmerande hungerkris. Extrema klimatförhållanden har orsakat en utbredd mat- och vattenbrist, och mer än 45 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp. Enligt en ny rapport som Oxfam har tagit fram tillsammans med Rädda barnen dör en människa just nu av hunger var 48:e sekund i Etiopien, Kenya och Somalia.

  Vi är på plats tillsammans med våra samarbetspartners, men läget är akut och vi behöver nå ut till många fler människor. Ditt stöd behövs för att göra det möjligt. Du kan Swisha din gåva här nedan, eller klicka här för andra gåvoalternativ. 

 • En kombination av extrema klimatförhållanden, covid-19 och konflikt

  De snabba klimatförändringarna har inneburit oregelbundet med regn på Afrikas horn och i Öst- och Centralafrika, och har sedan 2021 orsakat allvarlig torka i regionen. Det har förvärrat en redan allvarlig humanitär situation till följd av konflikter, covid-19 och den värsta invasionen av gräshoppor på 70 år.

  Amina, 50, kom till Gunagadolägret på jakt efter mat och vatten när torkan hade dödat hennes boskap och sjukdomsutbrott hotade hennes familj.

  Många skördar har slagit fel och miljontals boskapsdjur – som nomadfamiljer är beroende av för näring och försörjning – är utmärglade eller döda. Över 13 miljoner människor har drivits på flykt, på jakt efter vatten och betesmark, miljontals andra har tvingats fly från sina jordbruksmarker och hem på grund av konflikter.

  Närmare 30 miljoner människor riskerar nu extrem hunger, och mer än 45 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp - i Etiopien, Somalia, Kenya och Sydsudan.

  "Under mina 40 år har jag aldrig sett något liknande det som händer här i Akobo. De senaste fyra åren har det varit antingen översvämning, torka, hungersnöd, våld eller covid-19. Det är bara för mycket. Jag är trött på att leva. Om det fortsätter så här tvivlar jag på att mina flickor kommer att bli vuxna." - Nyadang Martha, från Akobo i Sydsudan

   

   

   

  Kriget i Ukraina gör att hungern ökar

  Samtidigt som krisen i Östafrika pågår också andra kriser, som krigen i Ukraina och Jemen. Tillsammans med våra samarbetspartners är vi på plats i alla dessa kriser med livräddande hjälp till människor på flykt.

  Våldet i Ukraina påverkar också andra kriser eftersom landet är en av världens största exportörer av spannmål. Länder som Somalia och Etiopien importerar idag en stor del av sitt vete från Ukraina. Kriget har lett till förstörda odlingar och svårigheter att få ut varor ut landet, vilket gör att det råder allvarlig brist på spannmål. Situationen har lett till att priserna har ökat till extrema nivåer och folk har inte råd att köpa mat. Det här riskerar att förvärra situationen ytterligare för hundratals miljoner människor som redan idag lever under förhållanden där tillgången till mat är allvarligt hotad.

   

 • Miljoner är i behov av akut hjälp

   

  Kenya
  Kenya har drabbats av en 70-procentig minskning av produktionen av grödor och har förklarat ett nationellt katastrofläge. 3,1 miljoner människor lever i akut hunger och är i behov av hjälp. 1,4 miljoner döda boskapsdjur har registrerats. Könsrelaterat våld och barnäktenskap ökar, och kvinnor och barn drabbas hårdast. 

  Etiopien
  Etiopien har den högsta nivån av osäker livsmedelsförsörjning sedan 2016. Bara i somaliregionen har 3,5 miljoner människor drabbats av kritisk vatten- och matbrist. Nästan en miljon djur har dött, vilket innebär att nomader, som helt är beroende av boskap för sin överlevnad, inte längre har någonting. 9,4 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp.

  Somalia
  90 procent av Somalia är drabbat av svår torka.  Bristen på tillgång till säkra vatten-, hygien- och sanitetsanläggningar har ökat riskerna för vattenburna sjukdomar och könsrelaterat våld. 7,7 miljoner människor - mer än hälften av befolkningen - är i behov av humanitär hjälp. 44 procent av alla barn under 5 år är akut undernärda. 

  Sydsudan
  Under de senaste fem åren har tidiga säsongsregn orsakat omfattande översvämningar i landet, vilket har lett till att hundratusentals människor har drivits på flykt. Infrastrukturen har förstörts, vilket påverkar jordbruksproduktionen och försörjningsmöjligheterna. Över 70 procent av befolkningen - 8,3 miljoner människor - är i behov av humanitär hjälp.

  Läs mer om hunger på vår temasida.

 • Det här gör Oxfam

  Tillsammans med våra partners hjälper vi miljontals människor med livräddande i regionen. Vårt mål är att nå över 1,5 miljoner människor med nödproviant, rent vatten, sanitet, kontantstöd, skydd och tak över huvudet.

  Vi hjälper också samhällen att bli mer motståndskraftiga inför klimatförändringarna, genom att arbeta med uppbyggnadsprogram och tillhandahålla hållbara och varaktiga lösningar för framtiden. Läs mer om vårt arbete med klimatojämlikhet här.

  Över 30 miljoner människor i regionen riskerar att hamna i extrem hunger om torkan fortsätter. Människor behöver din hjälp! Det enklaste, och mest kostnadseffektiva, sättet att hjälpa människor som har drabbats av kriser är att bli månadsgivare. Då ser du till att vi kan planera vårt arbete långsiktigt och hjälpa till där behoven är som störst.
   

  Tillsammans kan vi ge stöd till fler människor!

   

  Foton: Pablo Tosco/Oxfam

Humanitär kris i Ukraina

Människorna i Ukraina tvingas utstå ett ofattbart och enormt lidande. Allt fler dör när våldet eskalerar. Oxfam samarbetar med lokala samarbetspartners i länder som gränsar till Ukraina, till exempel Moldavien, Rumänien och Polen. 

 

Ny Oxfamrapport slår larm: vi närmar oss en katastrof och ett mänskligt lidande av sällan skådat slag

Covid-19 pandemin, kriget i Ukraina och extrema priser på mat och energi har sammantaget skapat en katastrof med enormt mänskligt lidande som följd. Situationen är kännbar för alla. Många människor som redan har haft det kännbart svårt under pandemin tvingas nu också betala rekordhöga priser för mat och energi.

 

Oxfams arbete för att hjälpa människor på flykt

Vårt arbete för att hjälpa människor som flyr från konflikter, torka och hungersnöd pågår lika intensivt som tidigare.