Klimatojämlikhet

 • De fattigaste drabbas hårdast av klimatförändringarna


  De rikaste 10 procenten står för cirka hälften av alla koldioxidutsläpp i världen. Samtidigt står de fattigaste 50 procenten för mindre än 10 procent av utsläppen. Den rikaste 1 procenten släpper ut dubbelt så mycket som den fattigaste hälften. 

  Världen är inte bara ekonomiskt ojämlik. De som tjänar mest pengar släpper också ut överlägset mest växthusgaser. Samtidigt har de fattigaste lägst utsläpp av alla, men drabbas hårdast av klimatförändringarna. Det är till exempel fem gånger vanligare att människor i fattiga länder tvingas på flykt på grund av extremväder, jämfört med i rika länder. Uppvärmningen slår också mot fattiga människors försörjning exempelvis genom sämre eller uteblivna skördar.

   
 • I många fattiga länder är utsläppen under ett ton per person och år och de fattigaste människorna har utsläpp så låga som 0,1 ton.  Samtidigt finns en koldioxidbudget som världen inte får överskrida för att kunna hålla uppvärmningen under 1,5 eller 2 grader. 

  Under de senaste decennierna har koldioxidutsläppen ökat dramatiskt och den kvarvarande koldioxidbudgeten ätits upp i rasande takt. Dessa ökade utsläpp har framförallt kommit från ökad konsumtion bland de redan välbeställda, inte från människor som lyfts ur fattigdom.

   

   

   

 •  

  Vad gör Oxfam?

  Vi bedriver påverkanskampanjer för att få ett slut på denna dubbla orättvisa. Vi pressar regeringar och beslutsfattare att ta större ansvar för klimatkrisen: det tyngsta ansvaret ligger på dem och de måste göra mer för att minska utsläppen och klimatojämlikheten. Oxfam arbetar också för att påverka klimatfrågan på internationell nivå, bland annat så att mer resurser ges till klimatfinansiering till de minst utvecklade länderna.

  Vi arbetar även praktiskt med att hjälpa människor i fattigdom att stå emot klimatkrisen. Vi hjälper jordbrukare i Thailand att bygga bevattning- och dräneringssystem så att grödor kan växa under torka och långa regnperioder. Vi stöttar bönder i Malawi att skifta mellan olika grödor baserat på vädermönster. Vi planterar mangrove tillsammans med jordbrukare vid Vietnams kust för att skydda mot stora stormvågor.

  Medan temperaturerna stiger blir extremväder allt vanligare och allvarliga. Bönder och jordbrukare står inför stora svårigheter och nära en miljard av världens fattigaste människor- de som gjort minst för att bidra till den globala uppvärmningen- har fått allt svårare att få ihop tillräckligt med mat till sina familjer. 

  Oxfam publicerade rapporten Confronting carbon inequality i september 2020, i den kommer vi bland annat fram till siffran om att den rikaste 1 procenten har dubbelt så höga utsläpp som den fattigaste hälften. Du kan läsa mer och ladda ner den här.

  Oxfam är också en av organisationerna bakom Klimatmålsinitiativet som vill se ett nytt miljömål om att minska de konsumtionsbaserade utsläppen. Idag finns bara mål för utsläppen som sker i landet, inte för de vi orsakar genom vår importerade konsumtion och utrikes flygresor: www.klimatmal.se

 • Vad kan jag göra?

  Även om det behövs kraftiga politiska mål och åtgärder har vi alla ett ansvar att försöka minska våra egna utsläpp, ju högre utsläpp desto större ansvar. Man kan göra stor nytta genom att minska sin egen efterfrågan på utsläppsintensiva varor och tjänster – till exempel vår importerade konsumtion och utrikes flygresor- det minskar nämligen utsläppen redan i dag.

 • ”Jag möter stora utmaningar här på grund av klimatförändringar… Men nu ser jag kvinnor som jag som kan gå till marknaden varje dag och sälja sina produkter!”


  Leitamat, 50, är en av de som lyckats anpassa sitt jordbruk till klimatförändringarnas effekter. Foto: Artur Francisco

  På Vanuatu drabbas befolkningen redan av klimatförändringarnas effekter. Den lilla önationen räknas för närvarande som det land i världen med störst risk för jordbävningar och tropiska cykloner, extrema väder som kostar landet i genomsnitt 48 miljoner dollar per år, vilket motsvarar 6,6 procent av BNP. Klimatförändringar och stigande havsnivåer hotar jordbruket, vattentillgången och människors tillgång till mat.

  Oxfam arbetar för att minska klimatförändringarnas effekter på Vanuatu genom att erbjuda jordbruksutbildning och fröer till kvinnor så att de kan producera grödor även under lågsäsong- vilka kan säljas till ett högre pris. Förutom att investera i sina jordbruksföretag använder många inkomsten för sina barns utbildning.

   

  Sidan senast uppdaterad i September 2020

Ny rapport: Extrem klimatojämlikhet

Världens rikaste procent släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning.

Ny Oxfamrapport om negativa utsläpp

Negativa utsläpp behövs, men kan skada miljön och människor i fattigdom om de görs på fel sätt.

 

Klimatrelaterade katastrofer tvingar 20 miljoner på flykt varje år

En ny rapport från Oxfam visar att klimatrelaterade katastrofer var den främsta orsaken till att människor tvingats på flykt de senaste tio åren.

 

Oxfam stöttar miljontals som drabbas av klimatrelaterade katastrofer

Allvarlig torka och dödliga översvämningar pågår just nu samtidigt på den afrikanska kontinenten. 52 miljoner människor i 18 länder står inför en allvarlig hungerkris till följd av det extrema vädret.

 

Människor i fattigdom får mindre än 10 öre om dagen för att skydda sig mot klimatkrisen

Oxfams nya rapport pekar på hur människor i fattigdom möter allt större kostnader för klimatkatastrofer de inte själva orsakat.

 

Vem bär vikten av våra koldioxidutsläpp?

De fattigaste människorna i världen får bära konsekvenserna av svenska växthusgasutsläpp, trots att de är minst skyldiga till klimatkrisen. Nu lanserar Oxfam ny satsning mot klimatojämlikheten.

 

Oxfam i Almedalen 2019

Oxfam tar frågan om klimatojämlikhet till Almedalsveckan i Visby.

 

Mot en skrämmande framtid, ett steg i taget

"Ibland är vi tvungna att gå i två timmar för att hitta vatten. Våra djur dör. Torkan är problemet. Vi letar hela tiden efter vatten och mat och lever i ständig oro."

Havet kommer alltid vara starkare

Palmerna vajar på den lilla önationen Kiribati i Stilla havet. Längs sandstränderna har de högar av sandsäckar som byggts upp som en mur för länge sedan blivit översköljda av det stigande havet. Här drabbas redan befolkningen av klimatförändringarnas effekter. Havet stiger, och människor tvingas fly.

Rikaste 10 % står för hälften av utsläppen

Nu drar Oxfam igång en kampanj för att minska klimatojämlikheten.