Zakat

 •  

  Låt din Zakat mätta en familj som inte har mat

  Pandemin har drabbat oss alla, men allra mest dem som redan lever i stor utsatthet. Hela 155 miljoner människor runt om i världen lever i hunger idag. Det är 20 miljoner fler än vid pandemins början - och det innebär att varje minut dör uppskattningsvis elva personer på grund av brist på mat.

  Du kan vara med och förändra det. Din zakat kan se till att fler familjer får äta sig mätta.

  100 kronor räcker för att Oxfam ska kunna stödja en familj på fyra personer med ett matpaket i upp till en vecka i en nödsituation.

  200 kronor kan räcka till att två familjer på sex personer har möjlighet att köpa färsk mat som ägg, ris, bönor och grönsaker på lokala marknader.

  600 kronor kan ge en familj om fem personer mat för en månad i en akut krissituation.

  800 kronor kan ge människor som lever i den största utsatthet kontantbidrag som täcker basbehoven av mat, rent vatten och hygienartiklar.

   

 • Fozahs berättelse

  Fozah bor i Syrien och försörjer ensam sina två söner sedan hennes man dog för fem år sedan. Ökade priser till följd av pandemin innebär att hon inte alltid haft mat att ge sina barn. Tack vare Oxfams kontantbidrag har Fozah kunnat köpa basvaror så att familjen kan äta sig mätta.  

   

  Du kan också vara med och hjälpa människor som Fozah. Klicka här för att ge en gåva!

 • MER INFORMATION

   
  VAD ÄR ZAKAT

  Zakat, eller att ge en gåva till nödlidande, förväntas av alla muslimer och innebär att varje troende muslim årligen ska donera en viss andel av sitt överskott till välgörande ändamål.

  Zakat är en obligatorisk del av livet, betraktas som en form av dyrkan och är den tredje av islams fem grundpelare. Genom zakat kan de som har mer än de behöver stötta medmänniskor som är fattiga, olycksdrabbade och lever i stor utsatthet.

  REGLER FÖR ZAKAT

  Det är obligatoriskt för varje muslim, som ligger över minimitröskeln för rikedom (Nisab), att betala Zakat varje år. Vanligtvis används silver för att beräkna Nisab-tröskeln, cirka 612,36 gram (4 385 kronor). Guld kan också användas för att beräkna Nisab-tröskeln, 87,48 gram (47 332 kronor).

  Zakat betalas på all slags rikedom utom på verktyg för produktion, handel och företagande samt personliga föremål som används dagligen.

   

  NIVÅER FÖR ZAKAT
   
  FÖRMÖGENHET:

  2,5 procent årligen

  PRODUKTER:

  - 5 procent på arbetsinkomst och kapital.
  - 10 procent på saker som producerats så att grunden antingen är arbetskraft eller kapital.
  - 20 procent på föremål som varken är ett resultat av kapital eller arbete, utan kan ses som en gåva från Gud, till exempel om en person hittar en skatt.

   

  VEM KAN TA EMOT ZAKAT?

  I Koranen (kapitel 9, vers 60) uppges åtta kategorier av personer som kan ta emot zakat. När du ger din zakat till Oxfam fördelar vi den till kategorierna fattiga och behövande.

   

  FIDYA

  Du ger din Fidya när du av någon anledning inte kan fasta och inte heller kan kompensera för fastan i ett senare skede, till exempel på grund av sjukdom, graviditet eller att du är för gammal eller för ung. Beloppet för Fidya motsvarar en persons måltid, cirka 100 kronor i Sverige, och du ger din Fidya för varje dag som du inte kan fasta.

   

  SADAQAT-UL FITR

  Sadaqat-ul-Fitr, även Zakat-ul-Fitr, är en obligatorisk gåva som ska ges av alla självförsörjande vuxna muslimer, som har mer mat än de själva behöver. Det gör du dels för att rena den månadslånga fastan, dels för att göra det möjligt för fattiga och mindre lyckligt lottade att fira Eid. Gåvan ges både för dig själv och för de anhöriga du sörjer för. Den måste ges före Eid-ul-Fitr, den islamiska festivalen som följer Ramadan.

  Vid profeten Muhammeds tid var beloppet för Sadaqat-ul Fitr en Saa' torrvaru-ranson per person i en familj. Saa' är ett uråldrigt mått på volym, med både kulturell och religiös betydelse. Om vi översätter en Saa till dagens värde i pengar motsvarar det ungefär 70 kronor.

   

  HIT GÅR DIN GÅVA/SÅ HÄR ARBETAR VI

  Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom. Under 2021 nådde vi ut med livsviktig hjälp till mer än 25 miljoner människor i över 90 länder.

   

  Infografik om Oxfams arbete 2021

   

   

   

  Sidan uppdaterad april 2021

Oxfams arbete för att hjälpa människor på flykt

Vårt arbete för att hjälpa människor som flyr från konflikter, torka och hungersnöd pågår lika intensivt som tidigare.

 

Mardrömmen att leva på flykt - Hör Omar & Salems berättelse från Jemen

Omar och Salem bor i ett flyktingläger i Jemen, där kriget har skapat en av världens mest omfattande humanitära katastrofer. FN varnar redan för att landet står inför en av historiens värsta hungerskriser och över fyra miljoner personer har hittills tvingats på flykt på grund av av konflikten. Över 24 miljoner av Jemens befolkning är i behov av humanitärt stöd, varav hälften är barn.

 

Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Ett och halv år sedan pandemins början orsakar hunger fler dödsoffer än coronaviruset. Antalet människor som lever i svältliknande förhållanden har ökat sex gånger om.

Evelyn vann mot hungern

Undernäring och matbrist slår hårt mot människor i Malawi, ett av världens fattigaste länder. Men Evelyn tog upp kampen mot hungern, och vann.  

Nödläge i Gaza

Situationen i Gaza försämras för var dag. Oxfam uppmanar till att allt våld stoppas genast.

 

Pandemin slår hårdare mot kvinnor

Covid-19 kostade världens kvinnor 64 miljoner jobb och 800 miljarder dollar i förlorade inkomster under 2020.

 

Brand i rohingyernas flyktingläger i Bangladesh

45 000 personer står nu utan bostad och är i akut behov av mat, vatten och sanitet.

 

Svältrisk, nya strider och andra vågen av covid-19 när kriget i Jemen går in på sitt sjunde år

”Människor står inför ett fruktansvärt val: att stanna kvar och riskera sina och sina barns liv, eller att fly ut i öknen där det varken finns vatten eller mat.”