Vatten

 • Brist på rent vatten dödligare än krig 

  Det är alldeles för lätt att ta rent vatten för givet, i alla fall om man bor i ett rikt land.  Men vattenbristen drabbar 40 procent av jordens befolkning och förväntas öka. Sjukdomar som orsakas av smutsigt vatten och brist på sanitet leder till fler människors död varje år än alla former av våld, krig inräknat. Det här är fel. Tillgång till vatten är en mänsklig rättighet. 

  Vi på Oxfam är vattenexperter och världsledande i att leverera rent vatten till katastrofområden. När en kris slår till är våra erfarna katastrofteam, tillsammans med våra lokala partnerorganisationer, snabbt på plats. Tillsammans förser vi människor med rent vatten genom att borra brunnar, installera pumpar och vattentankar, laga rör eller bygga helt nya vattensystem.

   
 • Problemet i siffror

  Varje dag dör nästan 1000 barn på grund av diarré de fått efter att ha druckit smutsigt vatten och varje år leder vattenrelaterade sjukdomar och bristande sanitet till fyra miljoner människors död.

  Över 700 miljoner människor i världen saknar tillgång till säkert, drickbart vatten och över två miljarder lever med brist på sanitet- så som toaletter, avloppsystem och möjlighet att sköta sin personliga hygien.

  I katastrofområden blir rent vatten en fråga om liv och död. Miljontals människor utsätts varje år för stor fara när vattensystem sätts ur funktion och människor står utan möjlighet att dricka rent vatten, tvätta sig och gå på toaletten till följd av orsaker som fattigdom, krig och naturkatastrofer. I krissituationer behöver en person 15 liter vatten om dagen för att dricka, laga mat och tvätta. Detta gör arbetet för människors rätt till rent vatten till en enorm uppgift som kräver just den specialkompetens och utrustning som Oxfam och våra partnerorganisationer har.

   

   

 • Rent vatten i katastrofer

  I katastrofer kollapsar ofta de vatten- och sanitetssystem som människor är beroende av: människor klarar sig inte mycket längre än tre dagar utan vatten. Därför fokuserar vi en stor del av våra katastrofinsatser på att just se till att människor har tillgång till rent vatten.

  Att agera snabbt kan hindra en katastrofsituation att förvandlas till en humanitär kris. Våra vatteningenjörer är kända för sin snabbhet och effektivitet i att tillhandahålla stora mängder vatten och sanitetsfaciliteter under svåra förhållanden och på världens allra mest svåråtkomliga platser. Till exempel byggde vi vattenstationer, pumpar och delade ut vattenreningstabletter efter jordbävnings- och tsunamikatastrofen i Indonesien. Vi är också på plats i krigsdrabbade Demokratiska republiken Kongo där vi bygger omfattande vattensystem och installerar handtvätts-stationer för att förhindra spridningen av ebola.

  1, 5 miljoner

  Vi har försett över 1,5 miljoner människor i Syrien med rent vatten. Vi arbetar också med avfallshantering i landet som lidit av en våldsam konflikt sedan 2011.

  250 000 l

  Vi förser flyktinglägret Unchiprang i Bangladesh med 250 000 liter rent vatten om dagen som en del av vårt arbete för rohingyer på flykt.

  2 miljoner

  Vi har installerat solenergisystem i Kenya som ger 2 miljoner liter vatten till upp till en kvarts miljon människor varje dag.


  Sofia hämtar vatten i en av de över hundra pumpar vi installerat i världens största flyktingläger i Bangladesh. Nära en miljon rohingyer har flytt till Bangladesh och många av dem bor i provisoriska bostäder och har begränsad tillgång till rent vatten. Du kan läsa mer om flyktingkrisen i Bangladesh här. Foto: Tommy Trenchard / Oxfam

 • Rent vatten motverkar fattigdom

  Rent vatten är djupt sammankopplat med fattigdom. Vattenbrist, dålig vattenkvalitet och otillräcklig sanitet har en negativ påverkan på matsäkerhet, arbets- och utbildningsmöjligheter för fattiga familjer runt om i världen. Speciellt hårt drabbas kvinnor och flickor som spenderar otaliga timmar på att gå långa sträckor för att hämta vatten. Brist på rent vatten tar extremt mycket tid i anspråk. Exempelvis sparar kvinnor i delar av Zimbabwe hela fyra timmars arbete varje dag om de får tillgång till rent vatten nära hemmet. Tid de kan lägga på att lyfta sig själva och sina familjer ut fattigdom. Att bekämpa de grundläggande orsakerna till fattigdom innebär ofta för oss att hantera vattenrelaterade orättvisor.

  Vatten, sanitet och hygien ligger till grund för många av våra fattigdomsbekämpande projekt. Vi arbetar tillsammans med lokalsamhällen för att se till att människor får långsiktig tillgång till rent vatten genom att tillhandahålla hållbara, kostnadseffektiva lösningar som kan reducera fattigdom och förhindra sjukdomar, något som hjälper både enskilda individer och hela samhällen. Rent vatten förbättrar människors hälsa och minskar i det långa loppet pressen på ofta högt belastade sjukvårdsresurser. Att installera enkla bevattningssystem kan hjälpa jordbrukare att odla och därmed förbättra både sin kost och inkomst. Att förse skolor med rent vatten, toaletter samt förbättrad möjlighet till och mer information krig hygien, kan leda till ökad närvaro, minskat antal sjukdagar och förbättrade studieresultat bland elever. 

 • ”Man brukar ju säga att vatten är liv. Men är det en konstant kamp att få tag i tillräckliga mängder kan man fråga sig vad det är för livskvalitet. Att aldrig kunna ta sig förbi det steget, att vara fast i jakten på vatten, det är fattigdom."

  Louise Medland, vattenexpert på Oxfam


 • Jems Charles visar upp skillnaden på vatten som bearbetats genom Oxfams filter under insatsernaefter jordbävnings- och tsunamikatastrofen i Indonesien 2018. Foto: Hariandi Hafid/OxfamAUS

   

  Sidan senast uppdaterad i december 2021

Stöd till fattiga länder livsviktigt för att undvika humanitär kris

Länder med utbredd fattigdom och ojämlikhet måste få stöd att hantera coronapandemin. Oxfam kräver ett paket på 160 miljarder dollar för att hjälpa fattiga länder att förhindra spridningen av viruset och hjälpa sjukvården att ta hand om de drabbade.

 

Coronapandemin nytt hot i kolera- och krigsdrabbade Jemen

Oxfam leverar vatten till Jemen som haft över 50 fall av kolera per timme i genomsnitt de senaste fem åren.

 

Bränderna i Amazonas drabbar ursprungsbefolkningen

Det är inte bara en del av en viktig skog som brinner, det är hem till människor som bott i Amazonas i årtusenden.

 

Vi bygger vår längsta vattenledning någonsin- 96 km!

Vi har nyligen påbörjat konstruktionen av ett av de längsta vattensystemen som någonsin byggts av en hjälporganisation. Vattenledningen i Demokratiska republiken Kongo korsar områden av regnskog och djupa dalar och sträcker sig till några av de mest otillgängliga platserna i landet där de få vattenpumpar som finns har torkat ut.

Ett år i katastrofer

Tema: Vatten

Oxfam nådde ut med katastrofhjälp till nära 10 miljoner människor i 38 katastrofer förra året. Vi tittar tillbaka på några av de katastrofer Oxfam arbetade i under 2017.

 

Bara om regnet…

Tema: Vatten

Oxfams vattenbankomater gör livet lite enklare för människor som lever i norra Kenyas hårda klimat.

 

Fyra frågor om vatten

Tema: Vatten

Jola Miziniak och Louise Medland är vattenexperter på Oxfam i Storbritannien. I veckan besöker de Sverige för att delta i World Water Week i Stockholm. Vi passade på att ställa fyra frågor- om vatten.

 

Kunskapsmakt och vattentankar

Sedan Clarice Akinyi gick med i Oxfamprojektet Wezesha Jamii har hon förutom att lyckas göra sin verksamhet mer lönsam gynnat samhället hon bor i genom sin rättighetskamp. Clarice är en av de 30 000 kvinnor Oxfam ska nå ut till i ett projekt i informella bosättningar i Nairobi, Kenya.