Vårt samarbete med Systembolaget

Rättvisa arbetsvillkor för vindruvsplockare i Italien

I tidigare rapporter har Oxfam kunnat visa att det förekommer människorättskränkningari Italiens jordbruksindustri, där kvinnor och migrantarbetare systematiskt utnyttjats och tvingats bo och arbeta under fruktansvärda förhållanden. Bland annat har arbetare vittnat om låga löner, våld och sexuella övergrepp.

Systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter är ett utbrett problem i många olika leverantörskedjor och därför utvidgar vi nu våra undersökningar av den italienska jordbruksindustrin till vinindustrin. I ett projekt tillsammans med Systembolaget gör Oxfam djupgående analyser av de svenska leverantörskedjorna i den italienska vinindustrin med fokus på mänskliga rättigheter hos arbetare som plockar vindruvor.

Italien är världens största vinproducent och står för ungefär är en fjärdedel av den globala produktionen. Italienskt vin exporteras till hela världen och landets över en miljon vingårdar finns utspridda över alla Italiens regioner.


Kvinnor och migrantarbetare är ofta bland de mest utsatta i jordbruksindustrin. Tillsammans med Systembolaget arbetar vi nu för rättvisare arbetsvillkor för vindruvsplockare i Italien. Foto: Tatiana Cardeal / Oxfam

Kontakt

Vill du veta mer om hur just ditt företag kan vara med och göra skillnad? Kontaka oss så berättar vi mer!

Caroline von Uexküll 
Telefon: 070 822 82 82
Email: caroline.von.uexkull@oxfam.se