Coop och Oxfam motverkar lidandet bakom vår mat

 
Låga löner, inga kontrakt, trakasserier och farlig arbetsmiljö. Detta är verkligheten för många arbetare i Marockos livsmedelssektor. Tillsammans med Coop arbetar vi för att förbättra deras arbetsvillkor. Foto: Christina Snöbohm

Människor som producerar maten vi äter är ofta några av de mest utsatta i världen. I hela livsmedelsindustrin är kränkningar av mänskliga rättigheter ett stort problem. Tidigare Oxfam-studier har bland annat avslöjat tvångsarbete på fiskefartyg i Sydostasien, slavlöner på indiska teplantager och hur arbetare på bananodlingar i Centralamerika utsatts för farliga kemikalier.

Ofta är matens väg från åker till butikshylla lång, krokig och svår att få inblick i. Men livsmedelskedjor som Coop inser i växande utsträckning att mycket mer behöver göras för att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras i hela värdekedjan. Samtidigt missar ofta deras egna granskningar av leverantörer kritiska problem. Oxfam Sverige arbetar därför tillsammans med Coop för att se till att alla som är inblandande i att producera maten de säljer har rättvisa löner, bra arbetsvillkor och möjlighet att organisera sig.

I samarbete med Coop genomför Oxfam Sverige nu en granskning av värdekedjan för deras citrusfrukter och tomater från Marocko. Arbetet kommer att pågå i ungefär ett år och genomförs i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Baserat på Oxfams tidigare erfarenheter från jordbrukssektorn i Marocko kommer ett särskilt fokus att läggas på kvinnors situation eftersom kvinnlig arbetskraft utgjort den grupp som utnyttjats värst gällande osäkra arbetsvillkor, trakasserier och låga löner. I vårt arbete kommer vi också att identifiera orsakerna till varför mänskors rättigheter kränks och ge rekommendationer för att förebygga och åtgärda problemen. Arbetet kommer att färdigställas under första halvan av 2021. Då kommer vi också att presentera rekommendationerna.

Såhär ser processen ut:

 

 

Kontakt

Vill du veta mer om hur just ditt företag kan vara med och göra skillnad? Kontaka oss så berättar vi mer!

Caroline von Uexküll
Telefon: 070 822 82 82
Email: caroline.von.uexkull@oxfam.se