Vårt samarbete med Coop

Ett viktigt sätt att förändra de orsaker som ligger bakom att människor lever i fattigdom är att förbättra arbetsförhållandena i den globala leverantörskedjan. Studier som Oxfam genomfört visar att kränkningar av mänskliga rättigheter och fattigdomslöner är ett problem i många leverantörskedjor. Oxfam arbetar därför tillsammans med företag för att identifiera och åtgärda dessa överträdelser.

I samarbete med Coop genomför Oxfam en så kallad ”human rights impact assessment” i deras leverantörskedjor för citrusfrukter som levereras från Marocko till Sverige. Analysen kommer att utvärdera både potentiella och faktiska överträdelser mot de mänskliga rättigheterna.

Kontakt

Vill du veta mer om hur just ditt företag kan vara med och göra skillnad? Kontaka oss så berättar vi mer!

Caroline von Uexküll
Telefon: 070 822 82 82
Email: caroline.von.uexkull@oxfam.se