Vårt samarbete med Axfood, Axfoundation, RolRyz och Unil

LEVNADSLÖNER OCH HÅLLBAR RISODLING I PAKISTAN

När Axfood insåg att deras basmatiris från Pakistanska Punjab slog i taket på nästan alla riskparametrar; barnarbete, kvinnors situation, arbetsvillkor, vattenbrist, bekämpningsmedel och sårbarhet inför klimatförändringar tog de kontakt med Oxfam för att få hjälp med att undersöka hur det låg till i området där riset köps in.

Arbetet på risfälten i Punjab är tungt och riskfyllt. Orm- och insektsbett är vanligt förekommande, det är heller inte ovanligt att bekämpningsmedel och konstgödsel används utan tanke på konsekvenser för människor och miljö. För att förbättra situationen för arbetarna på risfälten arbetar vi nu tillsammans för att risarbetarna ska få rättvisa löner och bättre arbetsvillkor. Projektet innebär bland annat att bönderna organiserar sig i odlarorganisationer i tio byar där kvinnors medverkan ska vara minst 50 procent. Kunskap om hållbarhetsstandarden för ris förs ut till bönderna så att de kan minska miljömässiga och sociala missförhållanden och få bättre betalt för sitt ris. Målet är att involvera alla aktörer i leverantörskedjan för att få en mer hållbar odling och att jordbrukare och arbetare känner till sina rättigheter och tjänar rättvisa löner. Ungefär 5400 personer kommer att få stöd via projektet.

Läs mer om projektet här.


Kvinnliga bönder i Pakistan. Foto: Khaula Jamil/ Oxfam Novib

Kontakt

Vill du veta mer om hur just ditt företag kan vara med och göra skillnad? Kontaka oss så berättar vi mer!

Caroline von Uexküll
Telefon: 070 822 82 82
Email: caroline.von.uexkull@oxfam.se