Tre strategier

Hur vi arbetar: Oxfam-metoden

Oxfam-metoden är ett framgångsrikt sätt att bekämpa fattigdom och orättvisor i världen. Metoden utgörs av tre grundpelare - akuta insatser, långsiktiga självhjälpsprojekt och aktivt påverkansarbete. Genom att kombinera dessa tre kan vi förändra de förhållanden som orsakar fattigdom, både långsiktigt och akut här och nu.

Vi tar oss snabbt till katastrofområden med rent vatten, skydd och tak över huvudet. Vi driver långsiktiga projekt som skapar förutsättningar för människor att själva förändra sina liv och vi påverkar företag, regeringar och makthavare att ta ett större ansvar för människor och klimat. Genom Oxfam-metoden förändrar vi människors liv i grunden och hjälper dem att bygga en bättre framtid.

Med över 70 års erfarenhet av fattigdomsbekämpning förstår vi vikten av att arbeta på flera nivåer för varaktig förändring. Vi finns där vi behövs, i över 90 länder, och vi samarbetar alltid med lokala partnerorganisationer för bästa möjliga resultat.

På bilden ser du Jacob Achiek. Han ansvarar för en av Oxfams vattenstationer som varje dag förser tusentals människor med rent vatten i konfliktdrabbade Sydsudan. Jacob är född och uppvuxen i Mingkkaman, Sydsudan. Han känner trakten väl, hittar överallt och känner igen de allra flesta.

”Jag gillar att arbeta tillsammans med Oxfam eftersom jag får möjlighet att hjälpa mitt eget folk här på plats. Smutsigt vatten gör människor sjuka. Vattnet i Oxfams vattenstationer är rent och säkert att dricka.”