Skydd

Rädda och återuppbygga liv

Vi arbetar för att ge bättre skydd till människor i kris. Tillsammans med lokala partnerorganisationer hjälper vi utsatta samhällen att rusta sig inför kommande kriser. Nedan följer några exempel på hur vi arbetar.

Adoaga från Chad: ”Idag mår jag bra. Jag är lugnare nu när jag vet att jag och mina barn har mat för en tid framöver. Mina barn får större portioner och mer varierad kost och själv kan jag sova gott om nätterna”

Cherestal från Haiti: ”Många organisationer arbetar här i Carrefour Feuilles men Oxfam är nummer ett. Oxfam delar inte bara ut mat utan hjälper oss också att odla själva. Det finns ett ordspråk som lyder – ge en man en fisk för att mätta honom en dag, lär en man att fiska för att mätta honom för livet”.

Hamra från Niger: ”Genom Oxfams jordbruksprojekt lär vi oss att hantera och utnyttja våra vattenresurser på ett effektivt och hållbart sätt. På mitt fält odlar jag hirs, frön och gombo.

Shamshedin från Etiopien: ”Brunnen som Oxfam hjälpte oss att bygga gör livet mycket lättare. Den förser oss och tusentals människor i de omgivande byarna med rent dricksvatten. Utan vatten kan ingenting växa men tack vare brunnen kan vi nu odla grönsaker, potatis, tomat, vattenmelon, papaya och guava.”

Vårt arbetssätt

När en katastrof inträffar är vi snabbt på plats för att hjälpa till. Vi räddar liv och förser människor med rent vatten, säker sanitet och tak över huvudet. Genom att samarbeta med lokalbefolkningen och lokala organisationer kan vi säkerställa att hjälpen når fram till de som behöver den mest.  

Med ditt stöd kan vi:

  • Agera snabbt och proffsigt i katastrofsituationer för att säkerställa att människor får den hjälp de behöver
  • Expandera våra katastrofteam för att nå ännu fler människor i kris
  • Sätta konfliktförebyggande åtgärder och långsiktig utveckling i fokus för allt vårt arbete

När torkan slog till i Chad var Oxfam snabbt på plats för att förse människor med mat och  vatten. Oxfam bedriver också flera projekt i landet för att hjälpa människor att anpassa sig till det förändrade klimatet.  

Foto: Abbie Trayler-Smith