Självhjälp

Rätten till ett anständigt liv

Vi vet att människor själva kan förändra sina liv, allt de behöver är lite stöd. Vår uppgift är därför att förse fler människor med kunskap och verktyg för att lyfta sig själva ur fattigdom. Hjälp till självhjälp skapar förutsättningar för långsiktig förändring - nedan följer några exempel på hur det kan gå till.

Maka från Niger: ”Förut levde vi väldigt knapert men den nya grönsaksodlingen gör livet lättare. Trots att vi äter mycket grönsaker har vi ändå tillräckligt mycket kvar för att sälja. För de intjänade pengarna köper vi spannmål och annat nödvändigt. Utan grönsaksodlingen skulle vi inte överleva." Oxfam har  byggt det bevattningssystem som gjort grönsaksodlingen möjlig.
 
Henry från Malawi: ”Det viktigaste för mig är att min familj kan äta sig mätta. Idag har vi tillgång till olika typer av grödor och är inte längre beroende av majs. Genom att blanda majsmjöl med kassava eller durra får vi en mer balanserad kost. Vi måste anpassa oss efter väderförändringarna och utnyttja alla möjligheter att odla för att överleva.” Henry är en av många jordbrukare som fått utbildning av Oxfam i klimatanpassat jordbruk.
 
Leyla från Malawi: ”Tillsammans kan vi odla upp stora marker. I byn där jag bor samarbetar vi för att producera mer mat som vi kan sälja till bättre priser. Jag arbetar för långsiktiga vinster med målet att ge mina barn en bättre framtid.” Oxfam har installerat ett bevattningssystem i byn där Leyla bor. Tillgången på vatten gör det möjligt för invånarna att producera mat även under perioder av torka.
 
Ernesto från Peru: ”Det blåser mycket nuförtiden. Blåsten, snön och kylan påverkar oss mycket. Inför vintern har vi sått extra mycket bete och byggt nya skjul till djuren. Förut blev djuren svaga under vintern men tack vara de nya betesmarkerna får de mer energi som gör att de klarar kylan bättre. Starka djur genererar större inkomster för oss." Oxfam har tillsammans med den lokala samarbetspartnern Association Proyeccions hjälpt byborna att producera mer bete, och bygga skjul, till betesdjuren.

Vårt arbetssätt

Genom att bygga vattensystem, utbilda jordbrukare i klimatanpassat jordbruk, påverka för bättre handelsavtal och mycket mycket mer skapar vi förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom.
 
Med ditt stöd kan vi:
  • Förbättra livet för människor som är beroende av jordbruk så att de blir självförsörjande och får en anständig ersättning för sitt arbete
  • Säkerställa att fattiga länder får del av de resurser och möjligheter som skapas genom rättvisa handelsavtal
  • Hjälpa människor att anpassa sig till klimatförändringarna och påverka för långsiktiga åtgärder

Tillsammans kan vi förändra livet för människor som lever i fattigdom.

  • Med din röst kan vi påverka politiker och makthavare att ta sitt ansvar för människor och klimat
  • Med ditt engagemang kan vi genomföra events och kampanjer för att samla in pengar och uppmärksamma viktiga frågor
  • Med din gåva kan vi hjälpa människor att ta sig ur fattigdom

På sidan Engagera dig hittar du mer information om hur du kan vara med och göra skillnad.