Rättigheter

Rätten till ett grundläggande skydd

Vi arbetar för att alla människor ska få tillgång till grundläggande rättigheter som utbildning och sjukvård, oavsett var i världen de befinner sig. Nedan följer några exempel på hur vi hjälper människor att få sina rättigheter tillgodosedda.

Lillian från Zimbabwe: ”Både jag och min man har HIV. Som förmånstagare i ett av Oxfams projekt har vi fått getter, kycklingar och klimatanpassade frön som gör det möjligt för oss att skicka våra barn till skolan. Nuförtiden kan vi äta oss mätta varje dag. Jag vill vara en förebild för kvinnor med HIV genom att leva ett rikt liv.”

Ashma från Sierra Leone: ”Jag kom till sjukhuset klockan sex på morgon och vid tiotiden hade jag fött en son. Förlossningen gick som planerat och jag fick åka hem redan samma dag. Jag är så tacksam för den fina hjälpen jag fick och för att mitt barn är friskt.”

Samuel från Mozambique: ”Så fort jag mådde bättre bestämde jag mig för att berätta öppet om sjukdomen. Med Oxfams hjälp bildade jag en grupp för män och kvinnor som lever med HIV. Tillsammans är vi starka och stöttar varandra. Vi arbetar också för att öka medvetenheten om HIV och bryta stigmatiseringen mot människor som lever med sjukdomen.”  

Constance från Kenya: ”Jag tycker om att gå i skolan eftersom jag gillar att lära mig nya saker. Matte är mitt favoritämne, där har jag högsta betyg. Jag tycker om att studera och jag hjälper gärna mina syskon med läxorna när det behövs. Jag hoppas att alla barn får möjlighet att gå i kolan, även flickor.” 

Vårt arbetssätt

Vi hjälper människor att få sina rättigheter tillgodosedda genom förbättrad tillgång på hälso- och sjukvård, utbildning rent vatten och säker sanitet. Vi sätter också press på politiker och makthavare att göra vad de kan för att möta människors grundläggande behov.

Med din hjälp kan vi:

  • Sätta press på världens regeringar att tillhandahålla grundläggande samhällsservice
  • Hjälpa minoritetsgrupper, lokala fackföreningar och civilsamhället att ställa krav och utkräva ansvar från lokala och nationella ledare
  • Förhandla fram ökade medel från rika länder och internationella institutioner

I Kenya arbetar Oxfam för barns rätt till utbildning. Barnen på bilden går i Reuben Baptist School i Kenyas huvudstad Nairobi. Oxfam har byggt toaletter och installerat rent vatten i skolan, vilket förbättrar elevernas närvaro och minskar risken för smittspridning.

Foto: Sam Tarling