Långsiktiga projekt

Genom långsiktiga utvecklingsprojekt hjälper vi människor att ta sig själva ur fattigdom. Vår programverksamhet spänner över många områden, däribland jämställdhet, mat och jordbruk, vatten och klimatanpassning. Genom att hjälpa småskaliga jordbrukare att producera mer mat, borra brunnar och bygga vattensystem eller utbilda fattiga kvinnor om sina rättigheter gör vi det möjligt för fler människor att förverkliga sina drömmar. Varje dag ser vi fantastiska saker hända, därför vet vi att förändring är möjligt. Nedan hittar du tre exempel på hur vi arbetar genom långsiktiga projekt.

Foto: Rachel Corner

Mer mat mättar fler

Att bedriva jordbruk är inte lätt. Idag står världens jordbrukare inför helt nya utmaningar i form av oförutsägbara säsongsväxlingar, extremt väder, kraftiga översvämningar och torka. Kunskap som förts vidare från generation till generation gäller inte längre. Det förändrade klimatet gör det svårt att bruka jorden och orsakar hunger och missväxt.  

Genom våra jordbruksprojekt hjälper vi småskaliga jordbrukare att hantera det förändrade klimatet. Med hjälp av smarta bevattningslösningar, förbättrade odlingsmetoder och modern teknik gör vi det möjligt för fler människor att producera mer mat av högre kvalitet så att fler magar kan mättas. 

Dorothy från Mpana i Malawi försörjer sig på sin tomatodling. Som förmånstagare i ett av Oxfams lokala projekt får hon utsäde, verktyg och utbildning för att kunna odla mer och bättre tomater. Hon berättar:

”Förut var livet väldigt hårt. Ibland gick det flera dagar mellan måltiderna. När projektet startade fick jag bättre utsäde, verktyg och gödsel som ger större skördar. Idag kan jag sälja mina tomater till ett bättre pris vilket ger mer pengar över till annat”.

Bild: Oxfam partner

HIV och AIDS

Vi arbetar med HIV och AIDS på flera sätt. Dels genom att hjälpa de som redan drabbats så att de kan leva långa och aktiva liv med god tillgång till hälso- och sjukvård. Dels genom att höja medvetenheten om sjukdomen för att förebygga smitta. Vi hjälper också lokala grupper att stå upp för sin sak och opinionsbilda för sina rättigheter. 

Pretty Chitare från byn Chibharo i Zimbabwe var så märkt av sin sjukdom att hon tappade allt hopp om att överleva. Tack vare bra sjukvård och rätt medicinering har Pretty fått livet tillbaka. Hon berättar:

”Min familj hade tappat hoppet om att jag skulle återhämta mig och förberedde sig för att acceptera min död. Jag kunde varken gå, sitta, bada eller äta. Efter att jag fått medicinsk hjälp och behandling började jag sakta återhämta mig. Idag är jag positiv, det känns som att jag fått livet tillbaka".

Foto: Aubrey Wade

Jämställdhet

Majoriteten av alla människor som lever i fattigdom är kvinnor och de har ofta sämre förutsättningar att förändra sina liv. Det finns många orsaker till att det är svårara för kvinnor att ta sig ur fattigdom - våld i hemmet, diskriminering och brist på utbildning är några faktorer. Därför sätter vi alltid kvinnors rättigheter i centrum för vårt arbete och stöttar dem att ta plats i familjen och samhället.

Tika Darlami bor i byn Gumi i Nepal. I regionen där hon bor är kvinnors rättigheter strakt begränsade. Kvinnor är av tradition knutna till hemmet och får sällan gå i skolan. För ett par år sedan lämnade hon nästan aldrig hemmet – idag är hon ett bekant ansikte, och en viktig röst, i byn. Som medlem i Oxfam-projekt Raising her Voice har Tika själv bidragit till den positiva förändringen i byn.

Projektets medlemmar har utbildats i sina rättigheter och fått viktig information som de delar med andra kvinnor i byn. Inom projektet anordnas olika tema- och diskussionskvällar då kvinnorna får möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och diskutera viktiga frågor. Tillsammans blir de en stark, enad röst. Kvinnorna får också hjälp att starta upp egna självspargrupper för utökad ekonomisk trygghet och oberoende.