Katastrofhjälp

När katastrofen slår till, då är vi där. Vi tar oss snabbt till katastrofområdet med rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Under de senaste två åren har vi kunnat hjälpa över 20 miljoner nödställda människor världen över. Våra erfarna beredskapsteam räddar liv och hjälper till att återuppbygga samhällen som drabbats av en katastrof. Ute i fält är vi världsledande vad gäller vatten och sanitet och kända för vår förmåga att tillhandahålla mat, skydd och tak över huvudet. Vi arbetar också förebyggande genom att hjälpa utsatta samhällen att bygga upp en större motståndskraft mot kommande kriser. I vår värld är den bästa lösningen lika smart som enkel.

Foto: Pablo Tosco

Sydsudan

I januari 2011 bröt sig Sydsudan loss från Sudan och bildade världens yngsta nation. Efter årtionden av krig och konflikter är den unga nationen en av de minst utvecklade i världen. Civilbefolkningen drabbas hårt av pågående strider, gamla politiska missförhållanden och bristen på fungerande infrastruktur.

Sedan den senaste konflikten bröt ut i december 2013 har över två miljoner människor tvingats på flykt från sina hem och nära fyra miljoner människor lider av akut undernäring. Många av dem är kvinnor och barn. Landet står nu inför en allvarlig hungerkris som kommer att slå hårt mot landets befolkning.

Oxfams finns på plats i Sydsudan för att hjälpa människor som påverkas av oroligheterna i landet. Vi har hittills nått över 920,000 människor med mat, rent vatten och sanitet. Våra beredskapsteam bygger vattensystem, borrar brunnar, gräver latriner och distribuerar myggnät och sanitetsprodukter till människor i några av landets mest utsatta regioner. Med din hjälp kan vi nå ännu fler!    

På bilden: syskonen Makol och Alier tvingades lämna sitt hem i staden Bor på grund av det eskalerande våldet. Nu bor de med sin mamma och fyra äldre syskon i flyktinglägret Mingkaman. Oxfam förser de boende med rent vatten och sanitet. 

Foto: Sam Tarling

Syrien

Konflikten i Syrien har utvecklats till en allvarlig humanitär kris. 200,000 människor har mist livet och 6 miljoner människor har fördrivits från sina hem. Drygt fyra miljoner har flytt till angränsande länder. Dessa människor är nu i desperat behov av mat, vatten och tak över huvudet. Oxfam finns på plats för att hjälpa utsatta familjer genom de värsta månaderna.

I mars 2015 var det fyra år sedan konflikten bröt ut och situationen inne i landet blir allt värre. Idag befinner sig cirka 12 miljoner människor i behov av humanitär hjälp. Även i grannländerna är hjälpbehovet stort. Länder som Libanon och Jordanien kämpar för att kunna hantera den tilltagande flyktingströmmen. Libanon har idag den högsta koncentrationen av flyktingar per capita i hela världen.

Oxfam arbetar både i och utanför Syrien för att hjälpa människor som tvingats på flykt från sina hem. Våra beredskapsteam har hittills nått över 1 miljon människor med mat, vatten och tak över huvudet.

På bilden: en grupp barn från städerna Homs och Hama i Syrien köar till en handtvättstation som Oxfam installerat. Barnen har deltagit i en Oxfam-ledd städauktion i flyktinglägret Tuneib i Jordanien där de bor. 

Foto: Alun McDonald

Rent vatten räddar liv

Kan en vattenhink rädda liv? Svaret på den frågan är faktiskt ja. När en katastrof inträffar är Oxfam-hinken en beprövad livräddare. Hinken som rymmer 14 liter är lätt att bära och transportera. Det omslutande locket och den lilla kranen håller vattnet rent från bakterier för att undvika smittspridning i trångbodda flyktingläger där sjukdomsutbrott är en vanlig dödsorsak. Genom att tillhandahålla rent vatten och sanitet och kan vi förhindra att sjukdomar sprids och därigenom rädda liv. Oxfam-hinken hjälper till att avvärja dödliga utbrott av vattenburna sjukdomar som exempelvis kolera och dysenteri.

Oxfam-hinken har använts för att distribuera rent vatten vid ett flertal katastrofer världen över, bland annat efter jordbävningen i Nepal, under ebolutbrottet i Västafrika och efter cyklonen Pam på Vanuatu.  

Pengarna som skänks till Oxfams katastrofarbete används till att förse människor med rent vatten, mat och tak över huvudet. Våra beredskapsteam är erfarna och hjälparbetarna speciellt utbildade för att hantera allvarliga katastrofer och bemöta människor och samhällen i nöd med den respekt och värdighet som de förtjänar.

Genom att rusta utsatta samhällen för kommande kriser och bygga upp en större kapacitet hos lokala organisationer kan vi idag hjälpa fler människor än någonsin. Inget av detta skulle vara möjligt utan den fantastiska responsen från våra givare. Tillsammans kan vi göra skillnad för människor som drabbats av en katastrof!

 

Snabb hjälp

Krig, fattigdom och naturkatastrofer har tvingat över 60 miljoner människor på flykt från sina hem. Varje år mister drygt 500,000 människor livet i krig och väpnade konflikter. Några av dessa kriser uppmärksammas i media, medan andra sker i det fördolda. Eftersom Oxfam finns över hela världen kan vi snabbt vara på plats när en katastrof inträffar. Våra katastrofteam arbetar i över 30 länder för att hjälpa människor vars liv, hälsa och försörjning hotas av naturkatastrofer eller väpnade konflikter. Med över 70 års erfarenhet i ryggen är våra katastrofteam experter på att hjälpa människor i nöd.

Efter en katastrof och före

När en katastrof inträffat stannar vi kvar även efter att den akuta fasen är förbi för att hjälpa människor att återuppbygga sina liv. Eftersom det ofta är svårt för människor att återvända hem direkt efter en katastrof så arbetar vi även i flyktingläger och tillfällig boendemiljöer.  

Oxfam arbetar också förebyggande med att rusta utsatta samhällen inför kommande kriser. Tillsammans med lokala myndigheter och partnerorganisationer tar vi fram beredskapsplaner och gör konkreta insatser för att stärka lokalbefolkningens förmåga att hantera en katastrof. I praktiken kan det handla om att höja bostadsområden utom räckhåll för återkommande översvämningar eller att stärka hus i områden som ofta drabbas av orkaner.

Vi blir ständigt bättre 

Utvärdering är viktigt, därför är vi noga med att alltid följa upp vårt arbete och utvärdera vad som varit bra och vad som måste förbättras. Ett exempel är insatsen i samband med hungerkatastrofen i Östafrika 2011. Tillsammans med Rädda Barnen utvärderade vi det internationella samfundets insats i rapporten A Dangerous Delay. Rapporten visar tydligt hur riskaversionen försenade hela den humanitära insatsen. Hjälporganisationer och regeringar var för långsamma i sin respons. Med detta i bakhuvudet var vi snabba att agera när de första tecknen på en ny hungerkris i västafrikanska Sahel utvecklades. Vi lär oss av tidigare erfarenheter för att bli ännu bättre på det vi gör bäst. 

 

Våren 2015 skakades Nepal av två kraftiga jordbävningar. Över 8000 människor miste livet och en dryg tredjedel av landets befolkning drabbades av skalven. Oxfams katastrofteam var snabbt på plats för att hjälpa till. Tack vare den generösa responsen från våra givare har vi försett hundratusentals människor med rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Saim (bilden) var en av många som tvingades lämna sitt hem på grund av skalven. Hon sökte skydd i ett tältläger utanför Katmandu. Oxfam förser de boende i lägret med rent vatten.  

Foto: Pablo Tosco

ŸŸ