Påverkansarbete

För att utrota fattigdomen i världen måste vi förändra vårt sätt att tänka och agera. Oxfam driver påverkanskampanjer för att uppmärksamma viktiga frågor, informera och sätta press på våra makthavare att ta sitt ansvar för människor och klimat. Du kan bidra genom att engagera dig i någon av våra frågor. Gör din röst hörd idag!

Vi påverkar för förändring

Genom våra påverkanskampanjer ger vi en röst till de som aldrig hörs. Vi uppmanar regeringar, institutioner och företag med makt och inflytande, att ta sitt ansvar för världens fattiga och vi pressar dem att agera för långsiktig förändring. Vi arbetar både lokalt, nationellt och globalt för att förändra den politik som låser fast människor i fattigdom. Vi uppmuntrar också andra att ta ställning, inte bara genom att stödja våra krav, utan också genom att bidra till en bättre värld genom sina egna val. Våra supportrar är nyckeln till förändring och ju fler som bidrar, desto starkare blir vi. Engagera dig för Oxfam och bli en del av vår gemensamma röst. 

 

Behind the Brands

Idag går en av nio människor i världen till sängs hungrig varje kväll, trots att det finns mat så att det räcker till alla. Många av dem är jordbrukare som själva bidrar till det global livsmedelssystemet. Det vill vi ändra på men vi behöver din hjälp för att lyckas.

Världens största livsmedelsföretag har ett enormt inflytande. Deras policys avgör hur maten produceras, hur resurserna används och i vilken utsträckning människorna i botten på leverantörskedjan får ta del av vinsterna. Genom Behind the Brands förser vi konsumenterna med den information de behöver för att sätta press på världens största livsmedelsföretag att ta ansvar för hur deras produkter produceras.

Hittills har hundratusentals människor engagerat sig i Behind the Brands. Tillsammans har vi fått världens största chokladproducenter att förbättra villkoren för kvinnliga arbetare och två av världens största varumärken, Coca-Cola och PepsiCo, att införa nolltolerans mot markstölder i hela leverantörskedjan. Vi har också pressat Kellogg och General Mills att ta sitt ansvar för klimatet genom att minska sina farliga utsläpp. Var med och gör skillnad genom att skriva under vårt upprop idag.

 

Med kvinnor mot fattigdom

Majoriteten av de människor som lever i fattigdom är kvinnor. Världens kvinnor har också färre rättigheter, resurser och sämre möjligheter att förändra sina liv. Det vill vi ändra på! Genom att stödja vårt jämställdhetsarbete hjälper du oss att kämpa för kvinnors rättigheter i världens fattigaste länder. Vi arbetar för att sätta kvinnor i fokus för förändring, bland annat genom ökat statligt stöd för projekt som stärker kvinnor och bekämpar våld mot flickor och kvinnor i och utanför hemmet.

 

Stoppa skatteflykten!

När företag inte betalar sin rättvisa andel skatt så drabbas världens fattigaste hårdast. Varje år förlorar fattiga länder uppskattningsvis 100 miljarder om dollar i uteblivna skatteintäkter på grund av kryphål, pengar som skulle kunna ha använts till livsviktiga samhällstjänster som sjukvård, utbildning och rent vatten. Tjänster som behövs för att människor ska kunna lyfta sig ur fattigdom.

Du kan vara med och göra något åt detta. Om företag tvingas öppet redovisa hur mycket skatt de betalar i de länder de är verksamma i så kommer det vara mycket enklare att utkräva ansvar från företag som inte betalar sin beskärda det. Sådana regler, kallade offentlig land för land rapportering diskuteras nu i EU, men Sverige har inte gett sitt stöd till regelförändringen. Skriv på vår namninsamling för att Sverige ska stödja offentlig land för land rapportering så att företag tvingas berätta hur om hur mycket skatt de betalar i alla länder där de arbetar.