Jämställdhet

Kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen

Vi arbetar för en jämställd värld där män och kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och förutsättningar. I över 90 länder stöttar vi kvinnor att ta större plats, både i hemmet och i samhället i övrigt. Nedan följer några exempel på hur vi arbetar.

Halima från Sudan: ”Jag har beviljats tre lån av Oxfam under de senaste tre åren för att starta upp och utveckla min verksamhet. Det började småskaligt med lite grönsaksförsäljning men har successivt blivit mer. Inkomsterna från försäljningen räcker för att betala mina barns skolavgifter och köpa kläder, mediciner och mat. Nu har jag betalat av mina lån och investerar en del av visten i ett långsiktigt sparande. I framtiden vill jag sälja mitt lilla stånd och öppna en riktig affär”.

Beauty från Bangladesh: ”Min mans familj kastade ut mig precis efter att jag fött en son. De behöll honom men inte mig. När kampanjen We Can, mot barnäktenskap, startade i byn där jag bor kände jag direkt att jag ville jag engagera mig. Jag har sett så mycket orättvisor ville förhindra att fler kvinnor drabbades av de saker som jag varit med om. Jag känner hopp inför framtiden, även när vi ställs inför svåra utmaningar. Hittills har vi fått fantastisk respons”.

Anna från Tanzania: ”Män är priviligierade. De har bättre tillgång till viktiga resurser som mark och boskap. Genom att informera kvinnor om deras mänskliga rättigheter kommer de kunna utkräva ansvar och förändra sina liv”.   

Emelina från Honduras: ”Förut var jag väldigt blyg. Eftersom jag upplevde mycket våld lämnade jag sällan mitt hem. För ett par år sedan engagerade jag mig i ett projekt för kvinnor, vilket har hjälpt mig mycket. Idag har jag en utbildning inom jordbruksteknik. Jag odlar och säljer kaffe och hjälper andra kvinnor genom att sprida kunskapen vidare”.

Hur vi arbetar

Majoriteten av de människor som lever i fattigdom är kvinnor. Kvinnor har ofta färre resurser och sämre möjligheter att själva förändra sina liv. Det finns många anledningar till att det idag är svårare för kvinnor att ta sig ur fattigdom - våld i hemmet, diskriminering och avsaknad av utbildning är bara några exempel. Därför menar vi att kampen mot fattigdom börjar med kvinnorna. Med ditt stöd kan vi:

  • Stötta kvinnor att bli ledare och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå  
  • Förändra ekonomiska system som diskriminerar kvinnor. 
  • Eliminera våld mot kvinnor genom att utmana de idéer, attityder och normer som tillåter och normaliserar våldet
  • Garantera att kvinnors rättigheter genomsyrar alla aspekter av vårt arbete

För att åstadkomma långsiktig förändring ser vi alltid till att involvera kvinnorna i de samhällen där vi arbetar. Utbildning och tillgång till information gör det möjligt för fler människor förändra sina liv. Med läs- och skrivkunnighet kommer självförtroende och förutsättningar för att tjäna pengar, bli självförsörjande och stå upp mot våld och orättvisor.

Världen över arbetar vi för att stärka kvinnor att kräva sina rättigheter och fatta beslut som påverkar deras liv. Gamla vanor och djupt rotade attityder är svåra att bryta, men vi vet att det är möjligt. Anslut dig till de kvinnor och män som redan idag gör sin röst hörd för att skapa förändring. Bli månadsgivare idag!

I Malawi hjälper Oxfam kvinnliga jordbrukare att producera mer mat genom tillgång till uppdaterad kunskap och moderna verktyg.

Foto: Rachel Corner