Fyra mål

Foto: Sam Tarling

 

Våra fyra mål

Genom akuta hjälpinsatser, långsiktiga självhjälpsprojekt och påverkansarbete gör vi det möjligt för människor att skapa en ljusare framtid för sig själva. Vi fokuserar på fyra nyckelområden eller förändringsmål som genomsyrar allt arbete:

  1. Självhjälp
  2. Lika rättigheter
  3. Skydd
  4. Jämställdhet

De fyra förändringsmålen utgår, i sin tur, från åtagandet till fem breda rättighetsmål:

  1. Rätten till en hållbar försörjning
  2. Rätten till grundläggande samhällsservice 
  3. Rätten till liv och säkerhet
  4. Rätten att bli hörd
  5. Rätten till en identitet
Självhjälp

Självhjälp

Vi gör det möjligt för människor att själva förändra sina liv och de förhållanden som orsakar fattigdom. Vi arbetar också för att minska klimatförändringarnas påverkan på de mest utsatta.

Rättigheter

Rättigheter

Vi arbetar för att ge alla människor tillgång till grundläggande rättigheter som utbildning och sjukvård. Vi sätter press på regeringar och företag  att ta sitt ansvar för människor och klimat.

Skydd

Skydd

Vi erbjuder skydd till människor i kris och hjälper dem att återuppbygga sina liv. Vi arbetar också förebyggande genom att ge fattiga människor kunskap och verktyg för att hantera kommande kriser.

Jämställdhet

Jämställdhet

Vi arbetar för en jämställd värld där män och kvinnor har samma möjligheter och förutsättningar. Runtom i världen hjälper vi kvinnor att utkräva sina rättigheter, tjäna egna pengar och fatta egna beslut.