En global flyktingkris

Lilla Tala, 4 år, väntar på sin pappa som hämtar vatten från en vattentank som Oxfam installerat i ett flyktingläger i Jordanien. Zaatari-lägret är idag hem till cirka 80,000 syriska flyktingar. Oxfam förser drygt 25 000 av dem med rent dricksvatten och säker sanitet.

 

Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen som nu. Enligt FN har över 65 miljoner människor tvingats lämna sina hem, sin trygghet och allt de äger bakom sig, i hopp om en bättre framtid i säkerhet. Dessa människor är nu i akut behov av humanitär hjälp, skydd och säkerhet.  

Svensk media har länge dominerats av dramatiska bilder på människor som riskerar sina liv för att ta sig till Europa. Dessa bilder talar sitt tydliga språk och visar att det finns ett behov för fler europeiska länder att ompröva sin asyl- och flyktingpolitik så att det blir lättare för människor att ta sig hit på ett säkert sätt. Genom att bygga höga murar och göra det svårt för människor att ta sig till Europa tvingas de till desperata åtgärder.

En global kris

Även om antalet människor som tar sig till Europa ökar, så är det missvisande att tala om en europeisk flyktingkris. Detta eftersom endast en liten andel av världens flyktingar faktiskt kommer hit. Nästan 86 procent av den totala flyktingpopulationen befinner sig fortfarande i utvecklingsländer som är sämre rustade för att ta emot stora flyktingströmmar. Länder som Libanon, Turkiet och Pakistan har tagit emot över 1 miljon flyktingar vardera. I Libanon är idag var fjärde invånare flykting.

Oxfam arbetar aktivt för att hjälpa människor på flykt. Vi fokuserar på fattiga länder som saknar de resurser som krävs för att ta emot stora flyktingströmmar på ett adekvat sätt. Därutöver arbetar vi även i Italien, Grekland och på Balkan för att hjälpa nyanlända migranter som tagit sig till Europa. Med verksamhet i över 90 länder finns vi på plats både innan, under och efter en katastrof. Våra katastrofteam är världsledande vad gäller vatten och sanitet och kända för vår förmåga att tillhandahålla mat, skydd och tak över huvudet.

Oxfam arbetar idag i nio av de tio största ursprungsländerna för världens migranter, däribland Syrien, Somalia, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan.

Akut hjälp & långsiktiga lösningar

Det finns många skäl till att människor flyr. Krig, konflikter, naturkatastrofer, fattigdom och förföljelse är bara några exempel. En långsiktig lösning på den globala flyktingkrisen kräver långsiktiga åtgärder som hanterar de grundläggande orsakerna till att människor flyr. Humanitär hjälp till människor i nöd är livsviktigt men inte tillräckligt, därför arbetar vi både långsiktigt och akut.

Som månadsgivare hos Oxfam bidrar du till vårt arbete i världen. Med ditt stöd kan vi fortsätta att hjälpa människor på flykt och arbeta för varaktig förändring i över 90 länder. Tillsammans kan vi göra mer.

 

6,3 miljoner syriska flyktingar

Under de två senaste åren har antalet syriska flyktingar fördubblats och hälften av landets befolkning har tvingats fly från sina hem, inom och utanför landets gränser. Över 5 miljoner människor har lämnat landet, och majoriteten av dem befinner sig i grannländerna Libanon, Turkiet och Jordanien.

Konflikten i Syrien är nu inne på sitt sjunde år, men en stabil politisk lösning är fortfarande avlägsen. Enligt FN har över 300,000 människor mist livet sedan 2011. 

Oxfam arbetar både i och utanför Syrien för att hjälpa människor som tvingats lämna sina hem. Våra katastrofteam har hittills nått över 2 miljoner syrier med rent vatten, mat, säker sanitet och tak över huvudet. Oxfam arbetar också i Italien, Grekland och på Balkan för att hjälpa nyanlända migranter att få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda. Utöver de humanitära insatserna på plats i regionen kämpar vi också för att få till stånd en fredlig lösning på konflikten. 

Vill du stötta vårt arbete i och utanför Syrien? Sms:a SYRIEN NU till 72980 för att bidra med 150 kronor.

 

 

Senast uppdaterat: september 2017