Våra bevis

Möt Regina från Rwanda

 

Foto: Aurelie Marrier d'Unienville

På bilden ser du Regina, 62 år, med hennes barnbarn Irizabaimbuto i famnen. Efter att Reginas man dog blev Regina deprimerad och hade svårt för att få livet att gå ihop. Hon brukade offra sina måltider för att kunna betala hennes barns skolavgifter. Men nu har allting blivit bättre och hon ser ljusare på livet. "Jag gick med i kooperativet för att jag ville få råd om hur jag skulle klara mig som änka. Jag har fått ökat självförtroende och nu är jag redo för ett nytt och bättre liv. Mina grisar kommer hjälpa mig att öka min inkomst och mina bekymmer kommer försvinna."

Det har gått två decennier sedan den tragiska konflikten ägde rum i Rwanda, och idag är det ett stabilt land med tillväxt. Men extrem fattigdom existerar fortfarande och Rwanda hör till de fattigaste länderna i världen. Oxfam har arbetat i Rwanda sedan 60-talet och genom samarbete med civilsamhället, den privata sektorn och myndigheter försökt förbättra livet för landets invånare. I Reginas by, Gicumbi, så har Oxfam tillhandahållit änkor dräktiga grisar och undervisat i djuruppfödning. Detta har i sin tur gett kvinnorna möjlighet att förbättra sin inkomst, eftersom de kan sälja vidare kultingarna. Projektet ämnar också att samla utsatta kvinnor så att de kan stärka varandra och bli aktiva samhällsmedborgare.

Tack vare alla er som stöttar vårt arbete i världen kan vi se till att människor som Regina får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Genom akuta insatser, långsiktiga projekt och opinionsbildning hjälper vi människor att lyfta sig själva ur fattigdom. Idag finns vi i över 90 länder.

Klicka på länkarna nedan för att möta några av de miljoner människor vars liv du som givare är med och förbättrar. Ditt bidrag gör skillnad! 

 

Våra bevis globalt
Våra resultat globalt

Oxfam finns över hela världen. Tillsammans med lokala partnerorganisationer, och sida vid sida med människor, förändrar vi de förhållanden som orsakar fattigdom.

94

Antalet länder vi arbetar i

13,7 m

Nåddes av Oxfams katatsrofteam 2015-2016

42

Antalet hjälpta per minut 2015-2016
Våra bevis i Afrika
Våra resultat i Afrika

Från Marocko till Sydafrika, Liberia till Somalia - över hela kontinenten hjälper vi människor att själva förändra sina liv och bekämpa fattigdom och orättvisor.

2.8 m

Hjälpta under hungerkrisen i Östafrika 2011

1,3 m

Hjälpta under Ebolakrisen i Västafrika

1 m

Hjälpta i Somalia under 2014
Våra resultat i Asien
Våra resultat i Asien

I länder som Indien, Kambodja, Pakistan och Bangladesh ger vi människor kunskap och verktyg för att lyfta sig själva ur fattigdom.

2.4 m

Antalet människor som fick hjälp under översvämningarna i Pakistan

480 k

Antalet människor som fick hjälp efter jordbävningen i Nepal

300 m

Liter rent vatten som levererades till Haiti efter jordbävningen 2010
Våra fyra mål
Självhjälp

Självhjälp

Vi gör det möjligt för människor att själva förändra sina liv och de förhållanden som orsakar fattigdom. Vi arbetar också för att minska klimatförändringarnas påverkan på de mest utsatta.

Rättigheter

Rättigheter

Vi arbetar för att ge alla människor tillgång till grundläggande rättigheter som utbildning och sjukvård. Vi sätter press på regeringar och företag  att ta sitt ansvar för människor och klimat.

Skydd

Skydd

Vi erbjuder skydd till människor i kris och hjälper dem att återuppbygga sina liv. Vi arbetar också förebyggande genom att ge fattiga människor kunskap och verktyg för att hantera kommande kriser.

Jämställdhet

Jämställdhet

Vi arbetar för en jämställd värld där män och kvinnor har samma möjligheter och förutsättningar. Runtom i världen hjälper vi kvinnor att utkräva sina rättigheter, tjäna egna pengar och fatta egna beslut.

Våra tre strategier

Genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och opinionsbildande kampanjer hjälper vi människor att bekämpa fattigdom på tre effektiva sätt. Se hur ditt bidrag gör skillnad.