Vad vi gör

 • Ingen människa ska leva i fattigdom

  Oxfam är en global hjälporganisation som kämpar för människor i fattigdom och kris i över 60länder. Fattigdom beror på en mängd orsaker och kräver en bredd av lösningar för att besegras. Oxfam arbetar därför med tre metoder: Vi räddar liv i kriser, hjälper fattiga människor att själva ta sig ur sin situation samt bekämpar orsakerna som håller kvar människor i fattigdom genom att påverka beslutsfattare.

  Oxfam Sverige samlar in pengar till Oxfams globala verksamhet samt arbetar med att påverka politiska beslut kring skatteflykt, klimatojämlikhet och företags ansvar för mänskliga rättigheter. Vi samarbetar också med svenska företag som Axfood, Coop och Systembolaget i syfte att hjälpa dem eliminera människorättskränkningar i deras leverantörsled.  

   
   
 • Hållbara lösningar mot fattigdom 

  Genom långsiktiga projekt hjälper vi människor att själva ta sig ur fattigdom. Vår programverksamhet spänner över många områden, däribland jämställdhet, mat och jordbruk, vatten och klimatanpassning. Genom att bland annat hjälpa småskaliga jordbrukare att producera mer mat, borra brunnar och bygga vattensystem eller utbilda fattiga kvinnor om sina rättigheter gör vi det möjligt för fler människor att lyfta sig ur fattigdom. Genom våra samarbeten med lokala partnerorganisationer bygger vi upp kunskap på gräsrotsnivå, med stark lokal och kontextuell förankring  och säkerställer att resultaten lever vidare.

  Läs mer

 • Räddar liv i katastrofer

  När en katastrof inträffar är vi snabbt på plats. Våra erfarna katastrofteam räddar liv och hjälper människor att hitta försörjningsmöjligheter. Oxfam är världsledande vad gäller vatten och sanitet och vi är kända för vår förmåga att tillhandahålla mat, skydd och tak över huvudet. Vi stannar även kvar efter att den akuta fasen är förbi för att hjälpa människor att återuppbygga sina liv. Oxfam arbetar också förebyggande med att rusta utsatta samhällen inför kommande kriser. Tillsammans med lokala myndigheter och partnerorganisationer tar vi fram planer och genomför insatser för att stärka lokalbefolkningens förmåga att hantera en katastrof.

  Läs mer

 • Påverkar beslutsfattare

  Genom våra påverkanskampanjer uppmanar vi regeringar, institutioner och företag med makt och inflytande att ta sitt ansvar för världens fattiga och pressar dem att agera för långsiktig förändring. Vi arbetar både lokalt, nationellt och globalt för att förändra den politik som låser fast människor i fattigdom och sätter press på världens regeringar att tillhandahålla grundläggande samhällsservice. Vi hjälper minoritetsgrupper, lokala fackföreningar och civilsamhället att ställa krav och utkräva ansvar från lokala och nationella ledare. Vi förhandlar fram ökade medel från rika länder och internationella institutioner och engagerar allmänheten i arbetet.

  Läs mer

Vår historia

Det var en gång ett världskrig som orsakade svält i Europa. En grupp aktivister och akademiker bestämde sig för att samla in pengar till de drabbade och samtidigt konfrontera de ansvariga för att få slut på hungern. Så föddes Oxfam.