Ny rapport: Vill Sverige stoppa skatteflykten?

Skatteflykt undergräver välfärden på många håll, inte minst i världens fattigaste länder och är en av grundorsakerna till att människor fortfarande befinner sig i fattigdom. Ändå blockerar Sverige viktiga åtgärder för att stoppa detta.

Denna granskning av Sveriges agerande i internationella skatteflykts- och skattefrågor visar att skillnaden mellan ord och handling är stor. Trots att alla riksdagspartier säger sig vara emot skatteflykt, Socialdemokraterna till och med gick till EU-val på att bekämpa den, har regeringen antingen röstat emot förslag som skulle försvåra skatteflykt, eller undvikit att trycka på för starkare regler.

Sverige behöver arbeta för ett rättvist skattesystem som hjälper till att lyfta människor ur fattigdom och uppfylla de globala målen om hållbar utveckling.

Läs rapporten nedan: