Skatteflykt

 • Skatteflykt förstärker fattigdom

  När rika personer och företag undviker att betala skatt, genom att till exempel placera pengar i skatteparadis, är det vanliga människor, och speciellt de som lever i fattigdom, som får betala priset.
  Sverige förlorar exempelvis cirka 23 miljarder kronor årligen på skatteflykt, pengar som kunde ha räckt till 45 000 nya sjuksköterskor och löst hela Sveriges sjuksköterskebrist. Fattiga länder förlorar ännu mer, i de flesta fall kostar skatteflykten dem mycket mer än de har råd att spendera på sjukvård. Coronapandemin är en påminnelse om hur livsviktig skattefinansierad, bra sjukvård är. Men skatteflykten som riskerar urholka vården världen över måste få ett slut.

   
 • Vad har skatteflykt med fattigdom att göra?  

  Skatteflykt gör att regeringar får balansera sina budgetar genom att höja skatter och skära ner på sociala tjänster. Fattiga länder drabbas extra hårt av företagens skatteflykt då de är dubbelt så beroende av företagsskatteintäkter jämfört med rika länder.

  Ett land som Bangladesh förlorar 310 miljoner dollar varje år på grund av att storföretag inte betalar den skatt de borde i landet, något som gör det mycket svårare för landet att tillhandahålla sjukvård och utbildning för sin befolkning.


  Rasheda, på bilden, är en av många i Bangladesh som drabbas av skatteflykten. Rashedas familj bor i ett litet skjul och smutsen och bristen på rent vatten gör barnen sjuka. Men familjens inkomst räcker inte till mediciner. Foto: GMB Akash/Oxfam. 

 • Visste du?

  Företags skatteflykt kostar fattiga länder minst 100 miljarder dollar om året. 
  Det är pengar som hade räckt till utbildning för 124 miljoner barn som inte går i skolan och till sjukvård som skulle kunna förhindra sex miljoners barns död varje år. 

 • Skatteparadis

  Ett skatteparadis är ett land vars lagstiftning som gör skatteflykt möjlig. Detta inkluderar bland annat sådant som 0-procentig bolagsskatt, orättvisa och improduktiva skatteincitament och en brist på internationellt samarbete mot skatteflykt.

  Vi arbetar aktivt för att EU:s svartlista över skatteparadis ska inkludera alla länder som underlättar skatteflykt. Däribland ökända skatteparadis som Schweiz och Bermuda. Vi har vid flera tillfällen kritiserat EU för att ha utelämnat flera viktiga skatteparadis på grund av politiskt tryck.

  Skatteflykt drabbar i slutändan de fattigaste hårdast. När storföretag lätt kan flytta sina vinster till skatteparadis förlorar utvecklingsländer intäkter som kunde använts till exempelvis sjukvård. Att ta fram en ambitiös svartlista på skatteparadis och vidta åtgärder mot dem är ett viktigt steg i kampen mot skatteflykt.

  En Oxfamrapport från 2017 visar hur vinster i skatteparadis står helt utom proportion till ländernas verkliga ekonomiska aktivitet. Exempelvis attraherar vissa skatteparadis absurda nivåer av intäkter från royalities, finansiella tjänster och andra tjänster till ett värde långt högre än ländernas BNP. Så är fallet med exempelvis Bermuda och Bahamas.

 • Avslöjanden

  Läkemedelsföretag flyr från att betala skatt

  En Oxfamrapport från 2018 kunde visa hur läkemedelsföretag flyr från att betala skatt. Rapporten indikerade att de största läkemedelsföretag i världen flyr ifrån att betala skatter till ett värde av 3,8 miljarder dollar per år och blåst regeringar på skatter som kunde investerats i sjukvård. Rapporten ‘Prescription for Poverty,’ har granskat företagen Pfizer, Merck & Co (MSD), Johnson & Johnson och Abbott som är bland de största läkemedelsföretagen i världen. Vår granskning indikerade även att de fyra företagen flyttar vinster från sina verksamhetsländer till skatteparadis och sätter överpriser på mediciner, vilket gör dem oåtkomliga för fattiga patienter och offentlig sjukvård utan stora resurser. Rapporten beskriver också hur läkemedelsindustrin använder sitt ekonomiska och politiska inflytande till att påverka regeringars policys kring skatter, handel och vård för att gagna sina egna intressen- framför allt i USA där läkemedelsindustrin årligen spenderar över 200 miljoner dollar på lobbyister och politiska donationer.

  Läs mer om rapporten här

  Opening the vaults

  I mars 2017 publicerade Oxfam rapporten "Opening the Vaults" där de offentliga data från ”land för land”-rapportering analyserades på djupet för första gången. Rapporten visar att några av Europas största banker redovisar vinster i skatteparadis som ligger långt ifrån proportionerna till den verkliga ekonomiska aktiviteten som förekommer där. Oxfam bedriver aktivt kampanjarbete för insyn i skatter, då skattepolitiken i Europa påverkar länder runt om i världen, både rika och fattiga. Företag måste betala sin rättvisa andel skatt så att regeringar kan tillhandahålla grundläggande tjänster som vård och utbildning.

  Över 350 000 EU-medborgare har skrivit under ett upprop lett av Oxfam, som kräver åtgärder från sina respektive regeringar för att företag offentligt ska uppge var de bedriver sin verksamhet och var de betalar sina skatter.

 •  

  Filmen ovan är från vår kampanj mot skatteflykt 2017. Denna sida senast uppdaterad i april 2020

Slutreplik "Ändra er hållning – lev upp till era löften"

Leif Jakobsson, statssekreterare på Finansdepartementet skriver i sin replik på vår debattartikel att Sverige röstar nej till förslaget om offentlig land-för-land-rapportering av princip. Skälet är att Sverige har hållningen att beslut om skattefrågor i EU bör tas i enhällighet, skriver Robert Höglund, kommunikationschef och Hanna Nelson, policyansvarig på Oxfam Sverige.

 

Debatt: "Du skyddar skatteflykt, Magdalena Andersson"

Robert Höglund, kommunikationschef och Hanna Nelson, policyansvarig på Oxfam Sverige ställer frågan om varför Sverige blockerar ett lagförslag som kan stoppa skatteflykt på Aftonbladet debatt.

 

EU:s finansministrar rentvår skatteparadis

Förra veckan beslutade EU:s finansministrar att ta bort skatteparadisen Schweiz och Mauritius från EU:s lista över skatteparadis. Hjälporganisationen Oxfam beklagar beslutet.

Kommentar: Socialdemokraternas förslag om stoppad skatteflykt

Det är mycket positivt att Stefan Löfven och Magdalena Andersson vill bekämpa skatteflykt, men fler åtgärder behövs. 

Slutreplik: ”Stopp för skatteflykt kan lyfta fattiga”

Robert Höglund, kommunikationschef på Oxfam Sverige, skriver i en slutreplik i Svenska Dagbladet om skatteparadis att bolagsskatten är en betydande inkomstkälla för fattigare länder.

 

Debatt: ”EU måste göra mer mot skatteparadisen”

Igår presenterade EU sin uppdaterade lista på skatteparadis. Tyvärr är några av de värsta skatteparadisen som Panama och Jersey inte med på listan.

Ökända skatteparadis slipper undan EU:s svartlista

Europeiska finansministrar ser ut att undvika att svartlista nio av världens värsta skatteparadis när de publicerar sin första granskning av EU:s svartlista över skatteparadis.

 

Läkemedelsföretag flyr från att betala skatt

En ny Oxfamrapport indikerar att världens största läkemedelsföretag flyr ifrån att betala skatter till ett värde av 3,8 miljarder dollar per år.

 

Paradisläckan: skatteflykt förstärker fattigdom och ojämlikhet

För att få stopp på skatteskandaler måste politiska ledare sätta befolkningens intressen över företag och ett fåtal förmögna individers.

 

Skatteflykt påverkar oss alla

Europeiska parlamentet missar ännu en chans att ta meningsfulla åtgärder för skattetransparens.