Stoppa skatteflykten

 • Sverige hjälper rika ta från fattiga

  När rika personer och företag undviker att betala skatt, genom att till exempel placera pengar i skatteparadis, är det vanliga människor, och speciellt de som lever i fattigdom, som får betala priset.

  Utvecklingsländer förlorar uppskattningsvis 200 miljarder dollar årligen på grund av skatteflykt, en summa större än världens samlade bistånd. Genom att placera sina tillgångar i skatteparadis gör sig storföretag skyldiga till plundring av fattiga länders tillgångar, samtidigt som de gör enorma vinster. Den här typen av aggressiv skatteplanering kan och bör stoppas. 

  Samtidigt har Sverige många gånger varit passiva eller röstat emot lagstiftning som skulle göra det svårare för företag att ägna sig åt skatteflykt. Tillsammans med ett fåtal andra länder har man exempelvis blockerat EU-förslaget om offentlig land-för-landrapportering. Förslaget skulle tvinga företag att redovisa sina vinster öppet och på så sätt inte kunna smita ifrån att betala skatt i sina verksamhetsländer.

  Sveriges motstånd är förvånande, särskilt eftersom Socialdemokraterna gick till EU-val med ett löfte om att stoppa skatteflykten, samtidigt som de, i egenskap av regeringsparti, nu blockerar åtgärderna som krävs för att få stopp på den. I en ny rapport ”Vill Sverige stoppa skatteflykten” granskar vi Sveriges agerande i skatteflyktsfrågor och finner att skillnaden mellan ord och handling tyvärr är stor. Läs rapporten här. 

  Klicka här för att se ett webbinarium där vi presenterar den nya granskningen tillsammans med experter och aktivister från Libanon, Bolivia och Bryssel.

 • Skriv under vår namninsamling

  Tycker du också att Sverige borde göra mer mot skatteflykt? För att få stopp på skatteflykten måste politiska ledare sätta befolkningens intressen över företag och ett fåtal förmögna individers. Nu kräver vi att Sveriges regering står upp för världens fattiga genom att leva upp till sitt löfte om att stoppa skatteflykten! Skriv under du också och visa att du stödjer kraven!

   

   

  Genom att skriva under godkänner du Oxfams allmänna villkor för personuppgiftshantering och intygar att du har tagit del av hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi sparar och använder dina uppgifter, tillsammans med våra partners, för att kontakta dig med information om sakfrågan du skrivit under samt om andra frågor vi arbetar med. Vi kan komma att be dig om gåvor. För frågor om vi hanterar dina personuppgifter kontakta info@oxfam.se

   

 • Vad har skatteflykt med fattigdom att göra?  

  Skatteflykt gör att regeringar får balansera sina budgetar genom att höja skatter och skära ner på sociala tjänster. Fattiga länder drabbas extra hårt av företagens skatteflykt då de är dubbelt så beroende av företagsskatteintäkter jämfört med rika länder.

  Ett land som Bangladesh förlorar 310 miljoner dollar varje år på grund av att storföretag inte betalar den skatt de borde i landet, något som gör det mycket svårare för landet att tillhandahålla sjukvård och utbildning för sin befolkning.


  Rasheda, på bilden, är en av många i Bangladesh som drabbas av skatteflykten. Rashedas familj bor i ett litet skjul och smutsen och bristen på rent vatten gör barnen sjuka. Men familjens inkomst räcker inte till mediciner. Foto: GMB Akash/Oxfam. 

 • Visste du?

  Sverige förlorar exempelvis cirka 23 miljarder kronor årligen på skatteflykt, pengar som kunde ha räckt till 45 000 nya sjuksköterskor och löst hela Sveriges sjuksköterskebrist. Fattiga länder förlorar ännu mer, i de flesta fall kostar skatteflykten dem mycket mer än de har råd att spendera på sjukvård. Coronapandemin är en påminnelse om hur livsviktig skattefinansierad, bra sjukvård är. Men skatteflykten som riskerar urholka vården världen över måste få ett slut.

 • Skatteparadis

  Ett skatteparadis är ett land vars lagstiftning som gör skatteflykt möjlig. Detta inkluderar bland annat sådant som 0-procentig bolagsskatt, orättvisa och improduktiva skatteincitament och en brist på internationellt samarbete mot skatteflykt.

  Vi arbetar aktivt för att EU:s svartlista över skatteparadis ska inkludera alla länder som underlättar skatteflykt. Däribland ökända skatteparadis som Schweiz och Bermuda. Vi har vid flera tillfällen kritiserat EU för att ha utelämnat flera viktiga skatteparadis på grund av politiskt tryck.

  Skatteflykt drabbar i slutändan de fattigaste hårdast. När storföretag lätt kan flytta sina vinster till skatteparadis förlorar utvecklingsländer intäkter som kunde använts till exempelvis sjukvård. Att ta fram en ambitiös svartlista på skatteparadis och vidta åtgärder mot dem är ett viktigt steg i kampen mot skatteflykt.

  En Oxfamrapport från 2017 visar hur vinster i skatteparadis står helt utom proportion till ländernas verkliga ekonomiska aktivitet. Exempelvis attraherar vissa skatteparadis absurda nivåer av intäkter från royalities, finansiella tjänster och andra tjänster till ett värde långt högre än ländernas BNP. Så är fallet med exempelvis Bermuda och Bahamas.

 • Avslöjanden

  Läkemedelsföretag flyr från att betala skatt

  En Oxfamrapport från 2018 kunde visa hur läkemedelsföretag flyr från att betala skatt. Rapporten indikerade att de största läkemedelsföretag i världen flyr ifrån att betala skatter till ett värde av 3,8 miljarder dollar per år och blåst regeringar på skatter som kunde investerats i sjukvård. Rapporten ‘Prescription for Poverty,’ har granskat företagen Pfizer, Merck & Co (MSD), Johnson & Johnson och Abbott som är bland de största läkemedelsföretagen i världen. Vår granskning indikerade även att de fyra företagen flyttar vinster från sina verksamhetsländer till skatteparadis och sätter överpriser på mediciner, vilket gör dem oåtkomliga för fattiga patienter och offentlig sjukvård utan stora resurser. Rapporten beskriver också hur läkemedelsindustrin använder sitt ekonomiska och politiska inflytande till att påverka regeringars policys kring skatter, handel och vård för att gagna sina egna intressen- framför allt i USA där läkemedelsindustrin årligen spenderar över 200 miljoner dollar på lobbyister och politiska donationer.

  Läs mer om rapporten här

  Opening the vaults

  I mars 2017 publicerade Oxfam rapporten "Opening the Vaults" där de offentliga data från ”land för land”-rapportering analyserades på djupet för första gången. Rapporten visar att några av Europas största banker redovisar vinster i skatteparadis som ligger långt ifrån proportionerna till den verkliga ekonomiska aktiviteten som förekommer där. Oxfam bedriver aktivt kampanjarbete för insyn i skatter, då skattepolitiken i Europa påverkar länder runt om i världen, både rika och fattiga. Företag måste betala sin rättvisa andel skatt så att regeringar kan tillhandahålla grundläggande tjänster som vård och utbildning.

  Över 350 000 EU-medborgare har skrivit under ett upprop lett av Oxfam, som kräver åtgärder från sina respektive regeringar för att företag offentligt ska uppge var de bedriver sin verksamhet och var de betalar sina skatter.

 • Kampanj mot skatteflykt

   

  Nu i November 2020 har vi dragit igång en kampanj för att få Sveriges regering att göra mer för att stoppa skatteflykten. Få svenskar vet att Sverige har blockerat förslag för minskad skatteflykt och varit passiv i andra viktiga processer. För att råda bot på det har vi skrivit en rapport som granskar Sveriges agerande samt annonserar vi i dagspress, utomhus och i sociala medier. Här finns frågor och svar om skatteflykt och kampanjen. 

  Den 16 november håller vi i ett webinarium där vi presenterar den nya granskningen och perspektiv ges från experter och aktivister. Anmäl dig här:
  https://www.eventbrite.com/e/vill-sverige-stoppa-skatteflykten-tickets-1...
   

  Denna sida senast uppdaterad i  November 2020

   

   

   

Ny rapport granskar nordiskt bistånd på skatteområdet

En allt större del av Sveriges och övriga nordiska länders bistånd på skatteområdet går genom multilaterala institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF.

 

Sverige måste sluta underlätta skatteflykt

Regeringen en bromskloss – tillsammans med skatteparadisen.

 

Stödpaketen i coronapandemin utgör ett utmärkt tillfälle för att ge skatteflykten en dödsstöt

Visa nu en gång för alla att skatteflykt inte är acceptabelt, Magdalena Andersson, betala inte ut stöd till företag som flyr från skatt och kräv full transparens av alla företag. Det skriver Hanna Nelson, 
Oxfam Sverige, och Penny Davies, Diakonia.

 

EU:s svaga svarta lista gör att skattesmitande företag kan tjäna miljonbelopp på statliga stödpaket

EU:s bristfälliga svarta lista över skatteparadis underminerar försök att förhindra statliga stödpaket från att gå till skattesmitande företag.

 

Att Caymanöarna stryks från EU:s svartlista över skatteparadis visar att processen inte fungerar

I oktober togs Caymanöarna bort från EU:s svarta lista över skatteparadis. Detta bevisar att listan inte fyller sin funktion.

 

Stödet till Amazon visar på systemfel

Den svenska regeringen gör inte tillräckligt för att förhindra techjättarnas skatteflykt, skriver Hanna Nelson, Oxfam Sverige.

 

 

Ny granskning: Så bromsar Sverige åtgärder mot skatteflykt

Idag släpper Oxfam en granskning av Sveriges agerande i frågan om skatteflykt.

Slutreplik "Ändra er hållning – lev upp till era löften"

Leif Jakobsson, statssekreterare på Finansdepartementet skriver i sin replik på vår debattartikel att Sverige röstar nej till förslaget om offentlig land-för-land-rapportering av princip. Skälet är att Sverige har hållningen att beslut om skattefrågor i EU bör tas i enhällighet, skriver Robert Höglund, kommunikationschef och Hanna Nelson, policyansvarig på Oxfam Sverige.

 

Debatt: "Du skyddar skatteflykt, Magdalena Andersson"

Robert Höglund, kommunikationschef och Hanna Nelson, policyansvarig på Oxfam Sverige ställer frågan om varför Sverige blockerar ett lagförslag som kan stoppa skatteflykt på Aftonbladet debatt.

 

EU:s finansministrar rentvår skatteparadis

Förra veckan beslutade EU:s finansministrar att ta bort skatteparadisen Schweiz och Mauritius från EU:s lista över skatteparadis. Hjälporganisationen Oxfam beklagar beslutet.