Flyktingkrisen i Bangladesh

 • Nära en miljon rohingyer på flykt i Bangladesh

  Sedan början av augusti 2017 har över 700 000 rohingyer flytt från Myanmar till Bangladesh, vilket har skapat en humanitär kris. Rohingyernas flyktingläger blev på bara ett år det största i världen och behovet av mat, rent vatten och bostäder är stort. Men framför allt måste människor få känna sig trygga. Rohingyerna bär på fruktansvärda trauman efter att ha utsatts för extremt våld i sitt hemland. 60 procent av flyktingarna är barn under 18 år.

 • Bakgrund

  Rohingyerna som tvingats fly bär på fruktansvärda trauman efter att ha utsatts för extremt våld i sitt hemland. Men våldet mot och diskrimineringen av rohingyer i Myanmar är ingenting nytt. Ända sedan 1970-talet har rohingyer vid flera tillfällen tvingats på flykt, de har nekats medborgarskap i sitt hemland och FN har beskrivit de militära insatserna mot rohingyer för folkmord. Över 200 000 rohingyer som flytt förföljelsen bodde redan i Bangladesh när våldet eskalerade igen 2017.

 • Oxfams insatser

  De humanitära insatserna i Bangladesh är ett av våra största projekt. Vi fokuserar på att förse människor med rent vatten, toaletter och duschar. Vi delar ut tvål, mensskydd och matkuponger samt installerar solenergibelysning i lägret. Vi förser människor med rent vatten och hygienartiklar för att förhindra sjukdomsspridning. Vi arbetar även förebyggande för att förhindra spridning av sjukdomar genom aktiviteter där vi samarbetar med lokala partners och flyktingar som sprider information om handtvätt, toalettrengöring och hälsa. Hittills har vi nått ut till 266 000 personer.

   

  Vi förser 25 500 människor i Unchipranglägret med 180 000 liter vatten om dagen. Från vårt vattenreningsverk i Nayaparalägret får människor 110 000 liter om dagen.

   

  Vi har tömt och reparerat hundratals latriner och installerat 80 duschkabiner för kvinnor. Tillsammans med människor i lägret har vi utformat toaletter och duschar som ska kännas trygga och säkra att använda och testar nu även en ny typ av toaletter i lägret, som är specialdesignade för översvämningsområden.

   

  Vi har hittills distribuerat nära 10 000 hygienkit och har rekryterat över 300 volontärer i lägren som sprider information om säkert dricksvatten, latrinstädning, mathygien, handtvätt och risken för sjukdomen difteri.

   


  Sumania och hennes barn vid en av vattenpumparna Oxfam installerat. Foto: Bekki Frost / Oxfam

 • Rohingyernas läger i Bangladesh byggdes upp under stor tidspress och blev på bara ett år världens största flyktingläger. Brist på vatten och toaletter gör människorna i lägret extra utsatta för sjukdomar. Foto: Tommy Trenchard

  Bristen på sanitet i lägret, det vill säga människors möjlighet att sköta sin hygien, som att att tvätta händerna, duscha och gå på toaletten, gör att sjukdomar som diarré, luftvägsinfektioner och hudsjukdomar som skabb är vanligt i lägret. 

 • Foto: Salahuddin Ahmed/Oxfam

  Vårt nya reningsverk är det största som någonsin byggts i ett flyktingläger och kan bearbeta avfall från 150 000 personer. Att kunna hantera avfall på plats, istället för att transportera bort det är ett stort framsteg när det gäller att hantera avfall i nödsituationer på ett hållbart sätt.

   

   

  Sidan senast uppdaterad i april 2019

 •  

Brand i rohingyernas flyktingläger i Bangladesh

45 000 personer står nu utan bostad och är i akut behov av mat, vatten och sanitet.

 

Rohingyer vittnar om ohållbar situation: "Det är som ett fängelse"

Två år efter att hundratusentals rohingyer tvingdes på flykt undan våldsupptrappningen 2017 vittnar människor om en ohållbar situation både i Myanmar och Bangladesh.

 

Kvinnor far illa i världens största flyktingläger

På bara ett år har flyktinglägret i Bangladesh blivit det största i världen. Det enorma flyktinglägret byggdes upp under stor tidspress och Oxfam varnar nu för att rohingyska flickor och kvinnor utsätts för övergrepp och drabbas av sjukdomar i de osäkra lägren.

 

Oxfam katastrofredo: trappar upp insatserna i Bangladesh

Rohingyer på flykt i Bangladesh hotas nu av ytterligare en katastrof när monsunen väntas dra in över landet och orsaka översvämningar, jordskred och ökad risk för dödliga sjukdomar.

 

”Vi tänder eld på oss själva om vi tvingas återvända”

En ny Oxfamrapport visar att rohingyer på flykt inte återvänder inte till Myanmar förrän deras lika rättigheter erkänns. Detta trots rapporter om osäkra förhållanden i de överbefolkade, provisoriskt uppbyggda lägren där skräcken för kidnappning och sexuella övergrepp är stor.

 

Oxfams hjälp ska nå över 200.000 Rohingyer i Bangladesh

Oxfam distribuerar nu rent dricksvatten, sanitetslösningar och presenningar för provisoriska boenden till de Rohingyer som flytt till Bangladesh.