Policyrådgivare

Oxfam söker en policyrådgivare

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom i över 90 länder. Vår vision är en rättvis värld utan fattigdom och för att nå dit arbetar vi på tre nivåer - genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga självhjälpsprojekt och politisk påverkan. 

Oxfam öppnade kontor i Sverige 2014 och har sedan starten arbetat med insamling och kommunikation. Nu lägger vi till ett tredje ben och börjar arbeta med politiskt påverkansarbete för att bekämpa orsakerna till fattigdom och orättvisa likt de flesta Oxfamkontoren runt om i världen. Nu söker vi en policyrådgivare för att starta upp detta arbete.

Det primära fokusområdet för Oxfam Sveriges påverkansarbete är ekonomisk orättvisa inkluderat skatteflykt, orättvis handel och ekonomisk ojämlikhet. Vi kommer även att göra visst arbete på klimatområdet. Målet är att skapa politisk förändring som gynnar kampen mot fattigdom.

Arbetsuppgifter
Syftet för rollen är att skapa policyförändring som hjälper till att uppfylla Oxfams globala förändringsmål. Framförallt inom våra utvalda fokusområden men även inom andra områden om möjlighet uppstår. Det är en ansvarsfull roll med stor frihet. Du kommer driva och utforma Oxfam Sveriges påverkansarbete tillsammans med relevanta policykollegor runt om i världen, kommunikationschefen och till viss del med vår ansvarige för företagssamarbeten. En förstudie, val av fokusområden och en initial plan för det första årets arbete har tagits fram men du kommer ha stora möjligheter att påverka och sätta de långsiktiga målen och strategierna. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:

• Ta fram och kontinuerligt vidareutveckla påverkansstrategier för våra fokusområden och aktivt driva dem framåt på de sätt som skapar bäst resultat. Detta kan inkludera att:
- Initiera och hålla möten med beslutsfattare och andra viktiga aktörer.
- Författa policy papers och liknande dokument.
- Representera Oxfam i olika relevanta forum, rundabordssamtal och annat.
- Ha kontakt och koordinera med civilsamhället, aktivister, gräsrotsrörelser och andra organisationer inom våra fokusområden.
- Utforma uttalanden och kommentarer i aktuella frågor och göra intervjuer i media inom fokusområdena.
- Arrangera och hålla evenemang som seminarier och liknande.

• Stödja vår företagsansvarige med granskning och research av samarbetsföretags verksamhet och leverantörskedjor ur ett mänskliga rättigheter-perspektiv med syfte att få dem att förbättra sitt arbete.
• Vara i kontakt och koordinera med internationella Oxfamkollegor samt kontinuerligt följa och uppdatera dig kring utvecklingen inom Oxfams fokusområden.
• Bidra till att öka möjligheterna för ökad insamling från institutionella givare.

Profil
Du har ett starkt engagemang för att bekämpa fattigdom och orättvisor och besitter kunskap och egenskaper som är nödvändiga för att skapa politisk förändring. Vi tror att du är en strategisk, prestationsorienterad och självgående person som kan övertyga andra. Vi tror också att du är relationsskapande, uthållig och har förmågan att tänka nytt och inte fastna i gamla hjulspår för hur påverkansarbete ska bedrivas.

Krav
• Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat i en policyroll i politiken, på ideella organisationer eller inom privat sektor. 
• Dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt påverkansarbete inom antingen politik eller privat sektor.
• Examen inom nationalekonomi eller annan utbildning relevant för rollen. 
• Talar och skriver god svenska och engelska.

Önskat
• Starkt eget nätverk relevant för rollen.
• Policyerfarenhet inom ämnesområdet ekonomisk orättvisa.
• Sakkunskap inom Oxfams fokusområden.
• Erfarenhet av arbete med sociala frågor eller hållbarhetsfrågor inom företags leverantörskedjor.
• Kännedom om feministiskt ledarskap.
• Erfarenhet av att ha bott eller arbetat i låginkomstländer.

Placeringsorten är Stockholm. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast. Du rapporterar till kommunikationschefen. Vi tillämpar provanställning på sex månader, och har IDEA och Akademikerförbundens kollektivavtal.

På Oxfam eftersträvar vi mångfald och uppmuntrar alla ansökningar oavsett kön, könsidentitet, etnisk bakgrund, religion, sexuell läggning, ålder, eller funktionsvariation.

Sista ansökningsdag är 7 januari 2019. Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till kommunikationschef Robert Höglund: robert.hoglund@oxfam.se. Eventuella frågor tas emot på samma mejladress samt på 0722 49 88 22. Intervjuer planeras till mitten av januari.

Övrig information
Oxfams arbete leds av tre kärnvärden: Empowerment, Accountability och Inclusiveness. För att läsa mer om dessa klicka här.
På Oxfam är vi fast beslutna om att förhindra alla typer av oönskat beteende på arbetsplatsen inkluderat sexuella trakasserier, utnyttjande och övergrepp, oärlighet och ekonomiska oegentligheter. Vi arbetar för att främja barn, unga och vuxnas välfärd och vi förväntar oss att alla anställda och volontärer följer dessa principer genom vår uppförandekod. Vi lägger hög prioritet vid att säkerställa att endast de som delar och uppvisar våra värderingar rekryteras för att jobba för oss.
Notera att alla erbjudanden om anställning kommer föregås av inhämtning av tillfredställande referenser och kan innefatta utökade kontroller.