Påverkansarbete

 • Oxfam arbetar för att förändra de strukturer som håller fast människor i fattigdom. Vi bedriver påverkanskampanjer för att sätta press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat.

  Oxfam har en lång historia av aktivism och politisk påverkan och genom åren har vi nått framgångsrika resultat inom bland annat flyktingars rättigheter, skattefrågor, ekonomisk orättvisa, landrättigheter, hunger och levnadslöner.

 • Vi påverkar för förändring

  Genom våra påverkanskampanjer ställer vi oss på de fattigas sida och höjer tillsammans våra röster mot orättvisorna som gör att människor inte har råd med mat, utbildning eller något så självklart som tillgång till rent vatten. Vi uppmanar regeringar, institutioner och företag med makt och inflytande, att ta sitt ansvar för världens fattiga och vi pressar dem att agera för långsiktig förändring. Vi arbetar både lokalt, nationellt och globalt för att förändra den politik som låser fast människor i fattigdom. Vi uppmuntrar också andra att ta ställning, inte bara genom att stödja våra krav, utan också genom att bidra till en bättre värld genom sina egna val. Våra supportrar är nyckeln till förändring och ju fler som bidrar, desto starkare blir vi. Engagera dig för Oxfam och bli en del av vår gemensamma röst!

  Klicka på bilderna för att läsa mer.

 •   
    

Oxfam: Inför lagkrav på företag att förhindra människorättskränkningar

Hårdare regler krävs som gör det obligatoriskt för företag att värma om mänskors rättigheter och klimatet.

 

Miljöaktivister i Colombia mördas för sin kamp

Situationen i Colombia är livsfarlig, berättar kvinnorättsaktivisterna och miljöförsvararna Gloria Luna Rivillas, Elvira Jossa och Sandra Sáenz under ett besök på Oxfam Sverige.

 

En historia av påverkan

Där det finns ojämlikhet- där finns vi. Det spelar ingen roll om det är i styrelserummet, parlamentet, i byn på landsbygden, på fabriksgolvet eller i FN: vi arbetar för att påverka på alla nivåer.