Om Oxfam

                                                                                                                                                              

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom över hela världen. Vår vision är en rättvis värld utan fattigdom, där alla värderas och behandlas lika, har samma rättigheter och kan påverka sin egen framtid. För att nå dit arbetar vi på flera nivåer, genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga projekt som ger människor möjlighet att lyfta sig ur fattigdom och politisk påverkan lindrar vi de akuta symptomen, samtidigt som vi motverkar de grundläggande problemen. Tillsammans med lokala partnerorganisationer, och sida vid sida med människor, förändrar vi de förhållanden som orsakar fattigdom både på lång sikt och direkt här och nu.
 

 

Nya i Sverige, inte i världen

Även om Oxfam inte funnits så länge här i Sverige så har vi en lång historia och massor av erfarenhet i ryggen. Oxfam International grundades 1995, det första Oxfamkontoret grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker och aktivister. Organisationen gick då under namnet the Oxford Committee for Famine Relief, vilket senare förkortades till Oxfam. Idag är vi en internationell konfederation med huvudkontor i 19 länder. Tillsammans med lokala partners arbetar vi mot hunger och fattigdom i över 90 länder. Läs mer om Oxfams arbete i världen på Oxfam Internationals webbplats

Det svenska kontoret öppnade i mars 2014. Vi arbetar med insamling, kommunikation och påverkan. Vårt mål är att informera allmänheten om Oxfams arbete, engagera människor i våra frågor, skapa förändring som gynnar kampen mot fattigdom och samla in pengar till verksamheten i världen. Oxfam i Sverige är en del av den globala Oxfam-rörelsen.

I Sverige arbetar vi bland annat med att kommunicera kring och påverka politiska beslut inom skatteflykt, klimatojämlikhet och företags ansvar för mänskliga rättigheter. Vi samarbetar också med svenska företag som Axfood, COOP och Systembolaget i syfte att hjälpa dem eliminera människorättskränkningar i deras leverantörsled. 

Det svenska huvudkontoret är placerat i Stockholm och vi har sedan 2020 även ett kontor i Malmö.
 

                            

 

En möjlighetsorganisation

Tillsammans med lokala samarbetspartners hjälper vi människor att lyfta sig själva ur fattigdom. Vi bedriver påverkanskampanjer för att sätta press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat, vi räddar liv i katastrofer och vi ger en röst till de som aldrig hörs. Vi arbetar både förebyggande och långsiktigt för att förändra de förhållanden som orsakar fattigdom, både på lång sikt och direkt här och nu.

Med över 75 års erfarenhet av fattigdomsbekämpning vet vi att vårt arbetssätt fungerar. Vi är noga med att följa upp våra projekt och arbetar ständigt för att bli ännu bättre. Vi satsar också mycket på forskning och utveckling för att hitta smarta lösningar på konkreta problem och vi utgår alltid från människors faktiska behov.

Med Oxfam mot fattigdom

Genom att etablera oss i Sverige ger vi dig möjlighet att engagera dig i kampen mot hunger och fattigdom. Vi vill ta tillvara människors intresse för våra frågor och hoppas att du vill vara med och bidra till Oxfams arbete i världen. Sedan starten 1942 har vi sett fantastiska saker hända men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Därför behöver vi din hjälp!

Hur används dina pengar?

Pengarna som samlas in i Sverige används till att hjälpa människor som drabbats av kriser och katastrofer, till projekt som lyfter människor ur fattigdom och till kommunikation och påverkansarbete som ändrar grundorsakerna till varför människor är kvar i fattigdom. Oxfam har verksamhet i över 90 länder och Oxfam Sveriges pengar går till ett stort antal projekt i olika länder. Du kan läsa mer om vilka projekt Oxfam Sveriges intäkter har gått till i vår årsredovisning nedan.

Oxfam har ett 90-konto i Sverige vilket betyder att vi är anslutna till och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel som garanterar att insamlingen sköts på ett etiskt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel används till ändamålet.

 

Löner och arvoden på Oxfam i Sverige

 • Generalsekreterarens lön på 64,790 kronor i månaden har fastställts av styrelsen för Oxfam i Sverige. Ingen övertid utgår. Generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner och omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.
 • Övriga anställda inom Oxfam i Sverige omfattas av Akademikerförbundets kollektivavtal.
   

Styrelsen för Oxfam i Sverige

Styrelsen består för tillfället av nio ledamöter. Samtliga arbetar utan arvode.

 • Pauline Mulder, styrelseordförande. Pauline är Director of Finance and Operations på Oxfam Novib och ansvarar för HR, ICT, internationell insamling och givarrelationer, finans och kontroll samt integritetsarbete. Pauline har arbetat på Oxfam Novib i 14 år och är även styrelseledamot för Triple Jump, ett företag som hanterar fonder som gör ansvarsfulla investeringar i utvecklingsländer. Pauline avslutade sin anställning på Oxfam Novib i januari 2022 och avgick då som styrelseordförande. (3/4 möten)
 • Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot. Cecilia sitter i styrelsen för Getinge AB, Bravida Holding AB, Loomis AB, Atvexa AB, Oncopeptides AB och Hotell Diplomat AB. Cecilia har tidigare arbetat som VD på Ambea AB, Carema vård och Omsorg AB och Skandia Link AB samt som Sverigechef på Skandia (4/4 möten)
 • Shinmyoung (Shin) Choi, styrelseledamot. Shin arbetar på Oxfam Storbritannien med internationell marknadsutveckling och har övergripande ansvar för bland annat Oxfams insamlingsarbete i Sydkorea. (4/4 möten)  
 • Janneke den Hertog, styrelseledamot. Janneke är Oxfam Novibs Managing Director för Public Engagement. Hon har tidigare lett Oxfam Novibs team för institutionell insamling och har 18 års erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete. Avgick som styrelseledamot i februari 2022 (4/4 möten)
 • Matias Palm-Jensen, styrelseledamot. Matias driver kommunikationsbyrån Rafraf och är delägare och styrelseledamot i det franska bolaget Divonne. Tidigare har Matias jobbat som Global Head of Innovation på McCann World Group i London. Matias har också grundat och arbetat på reklambyråerna Spiff Industries och Farfar. (4/4 möten) 
 • Christopher Onajin, styrelseledamot. Christopher arbetar på Sidas enhet för Garantier och Utvecklingsfinansiering. Han har tidigare arbetat på Finans- och Näringsdepartementet som bolagsförvaltare, analytiker och projektledare (för privatiseringar) inom Enheten för statligt ägande samt på Finansdepartementets budgetavdelning. Christopher har även bakgrund från Internationella Valutafonden (IMF) i Washington DC och konsultverksamhet inom finans/strategi för bland annat PwC och Arthur D. Little Management Consultants. (4/4 möten)
 • Jessica W Sandberg, styrelseledamot. Jessica är grundare av byrån Besvärlig sedan 1977 och är kommunikationsexpert och föreläsare. Hon är också journalist och programledare på Sveriges Radio. Jessica har arbetat inom organisationsvärlden såsom Stockholm Pride, Rädda Barnen och SOS Barnbyar samt jobbat som chef på reklambyrån River. Hon är dessutom expert på normer, värderingsfrågor, hbtq- och jämställdhetsfrågor, samt värderingsdriven och samhällsspeglande kommunikation. (4/4 möten)
 • Lilian Alibux, ny styrelseordförande fr o m februari 2022. Lilian är Director of Engagement på Oxfam Novib. Hon ansvarar för att samla olika krafter i Nederländerna för en rättvis och hållbar värld. På den nya engagemangsavdelningen har man samlat all kompetens inom kampanj, opinionsbildning, kommunikation, aktivering och insamling. Lilian har lång erfarenhet av digital marknadsföring, strategi, innovation och organisationsförändring från såväl näringslivet som konst- och kultursektorn. (1/4 möten)
 • Layla Salamoun, ny styrelseledamot fr o m februari 2022.  Layla är Manager Public Fundraising på Oxfam Novib och erfaren insamlingsexpert. Layla är medlem av den rådgivande panel som behandlar marknadsrelaterade frågor i den nederländska branschorganisationen för välgörenhetsorganisationer. Hon sitter även i Oxfam Internationals rådgivande panel för Insamling. Layla har drygt 15 års erfarenhet inom sektorn för internationellt utvecklingsarbete. (1/4 möten)

Utvärderingar

För Oxfam är det viktigt att vi kan se och mäta resultaten av det vi gör, därför jobbar vi kontinuerligt med att utvärdera de projekt vi genomför, både geom kvantiativa och kvalitativa metoder. Då Oxfam Sverige inte driver egna fältprojekt görs utvärderingarna av de Oxfamkontor som hanterar projekten. Pengar insamlade i Sverige går framförallt till projekt som hanteras av Oxfam Novib i Nederländerna och av Oxfam i Storbritannien. Här kan man läsa mer om hur Oxfam Novib och Oxfam Storbritannien arbetar med utvärderingar. 
 

Viktiga dokument

Årsredovisningar: Vi har räkenskapsår från april-mars, senaste årsredovisningen är 2021-2022

Code of Conduct: Policyn omfattar alla anställda inom Oxfam

Stadgar: Stadgar för Oxfams svenska stiftelse

Internkontroll: Rutiner för internkontroll

Insamlingspolicy: Hur vi arbetar med insamling inom Oxfam i Sverige

Effektrapport: Oxfams mål, syfte och resultat för den svenska delen av verksamheten