Om Oxfam

                                                                                                                                                              

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom i över 90 länder. Vår vision är en värld utan fattigdom, där alla kan äta sig mätta och har makt att påverka sin egen framtid. För att nå dit arbetar vi på flera nivåer, genom livräddande katastrofinsatser, långsiktiga utvecklingsprojekt och politisk påverkan lindrar vi de akuta symptomen, samtidigt som vi motverkar de grundläggande problemen. Tillsammans med lokala partnerorganisationer, och sida vid sida med människor, förändrar vi de förhållanden som orsakar fattigdom både på lång sikt och direkt här och nu.

Nya i Sverige, inte i världen

Även om Oxfam inte funnits så länge här i Sverige så har vi en lång historia och massor av erfarenhet i ryggen. Oxfam International grundades 1995, det första Oxfamkontoret grundades i Oxford 1942 av en grupp akademiker och aktivister. Organisationen gick då under namnet the Oxford Committee for Famine Relief, vilket senare förkortades till Oxfam. Idag är vi en internationell konfederation med huvudkontor i 19 länder. Tillsammans med lokala partners arbetar vi mot hunger och fattigdom i över 90 länder. Läs mer om Oxfams arbete i världen på Oxfam Internationals webbplats

Det svenska kontoret öppnade i mars 2014. Vi är ett litet team på tio personer som arbetar med insamling och kommunikation. Vårt mål är att informera allmänheten om Oxfams arbete, engagera människor i våra frågor och samla in pengar till verksamheten i världen. Oxfam i Sverige är en del av den globala Oxfam-rörelsen.

Det svenska kontoret är placerat i Stockholm, tack vare en generös rabatt från företaget Office room har vi möjlighet att sitta i centrala lokaler på Kungsholmen, Alströmergatan 22.

                            

 

En möjlighetsorganisation

Vi beskriver oss själva som en möjlighetsorganisation eftersom vi vet att människor själva kan förändra sina liv - vi ger dem det stöd de behöver. Varje dag ser vi fantastiska saker hända, därför vet vi att förändring är möjligt.

Tillsammans med lokala samarbetspartners hjälper vi människor att lyfta sig själva ur fattigdom. Vi bedriver påverkanskampanjer för att sätta press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat, vi räddar liv i katastrofer och vi ger en röst till de som aldrig hörs. Vi arbetar både förebyggande och långsiktigt för att förändra de förhållanden som orsakar fattigdom, både på lång sikt och direkt här och nu.

Med över 75 års erfarenhet av fattigdomsbekämpning vet vi att vårt arbetssätt fungerar. Vi är noga med att följa upp våra projekt och arbetar ständigt för att bli ännu bättre. Vi satsar också mycket på forskning och utveckling för att hitta smarta lösningar på konkreta problem och vi utgår alltid från människors faktiska behov.

Med Oxfam mot fattigdom

Genom att etablera oss i Sverige ger vi dig möjlighet att engagera dig i kampen mot hunger och fattigdom. Vi vill ta tillvara människors intresse för våra frågor och hoppas att du vill vara med och bidra till Oxfams arbete i världen. Sedan starten 1942 har vi sett fantastiska saker hända men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Därför behöver vi din hjälp!

Hur används dina pengar?

Oxfam i Sverige har konsoliderad ekonomi med Oxfam Novib i Holland. Under räkenskapsåret 2015-2016 gick 92 procent av de samlade intäkterna i vår koncern till ändamålet och resterande 8 till insamling och administration. Oxfam har ett 90-konto i Sverige vilket betyder att vi är anslutna till och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Ett 90-konto är en kvalitetsstämpel som garanterar att insamlingen sköts på ett etiskt sätt och att pengarna går till ändamålet.

 

Löner och arvoden på Oxfam i Sverige

  • Generalsekreterarens lön på 62,000 kronor i månaden har fastställts av styrelsen för Oxfam i Sverige. Ingen övertid utgår. Generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner och omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.
  • Övriga anställda inom Oxfam i Sverige omfattas av Akademikerförbundets kollektivavtal.
     

Styrelsen för Oxfam i Sverige

Styrelsen består av sex ledamöter. Samtliga arbetar utan arvode.

  • Pauline Mulder, styrelseordförande. Pauline är Director of Finance and Operations på Oxfam Novib och en av tre personer i Oxfam Novibs ledningsgrupp. Hon har arbetat på Oxfam Novib i 11 år. Pauline sitter också i styrelsen för Triple Jump, ett företag som hanterar fonder som gör ansvarafulla investeringar i utvecklingsländer.
  • Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot. Cecilia sitter i styrelsen för ICA gruppen AB, Getinge AB, Sophiahemmet, Hotell Diplomat AB, Loomis AB och Atvexa AB. Cecilia har tidigare varit styrelseordförande i Proffice AB och arbetat som VD på Ambea, Carema och Skandia Link samt som sverigechef på Skandia. 
  • Shinmyoung (Shin) Choi, styrelseledamot.  Shin arbetar på Oxfam Storbritannien med internationell marknadsutveckling och överser bland annat Oxfams arbete i Thailand och Sydkorea. 
  • Janneke den Hertog, styrelseledamot. Janneke är Oxfam Novibs Managing Director för Public Engagement. Hon har tidigare lett Oxfam Novibs team för institutionell insamling och har 15 års erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete. 
  • Matias Palm-Jensen, styrelseledamot. Matias är medgrundare till kommunikationsföretaget The Kind Collective där han arbetat sedan 2014, han driver också kommunikationsbyrån Ratraf med sin fru och är delägare och styrelseledamot i det franska bolaget Divonne. Tidigare har Matias jobbat som Global head of innovation på McCann World group i London. Matias har också grundat och arbetat på reklambyråerna Spiff Industries och Farfar.
  • Sofia Arkelsten, styrelseledamot. Sedan 2006 sitter Sofia i Sveriges riksdag för Moderaterna och är ledamot för Utrikesutskottet. Hon är även styrelseledamot för den ideella organisationen Djurskyddet. Tidigare har hon varit partisekreterare och miljöpolitisk talesperson för moderaterna samt ordförande i Utrikesutskottet. Hon har också jobbat som informationschef på ICA Sverige samt på Svensk handel.

Utvärderingar

För Oxfam är det viktigt att vi kan se och mäta resultaten av det vi gör, därför jobbar vi kontinuerligt med att utvärdera de projekt vi genomför, både geom kvantiativa och kvalitativa metoder. Då Oxfam Sverige inte driver egna fältprojekt görs utvärderingarna av de Oxfamkontor som hanterar projekten. Pengar insamlade i Sverige går framförallt till projekt som hanteras av Oxfam Novib i Nederländerna och av Oxfam i Storbritannien. Här kan man läsa mer om hur Oxfam Novib och Oxfam Storbritannien arbetar med utvärderingar. 
 

Viktiga dokument

Årsredovisningar: För Oxfam Novib i Holland där den svenska delen av Oxfams arbete ingår, samt en separat årsredovisning för Oxfam i Sverige. 

Code of Conduct: Policyn omfattar alla anställda inom Oxfam

Stadgar: Stadgar för Oxfams svenska stiftelse

Internkontroll: Rutiner för internkontroll

Insamlingspolicy: Hur vi arbetar med insamling inom Oxfam i Sverige

Effektrapport: Oxfams mål, syfte och resultat för den svenska delen av verksamheten