Nyheter

Apr 21, 2020
Apr
21
2020

Covid-19: 50 miljoner hotas av hunger i Västafrika

Coronapandemin kan orsaka en stor ökning matbrist och undernäring.

 


Oxfam arbetar för att minska smittspridningen av coronaviruset i Burkina Faso, där 780 000 personer är lever som internflyktingar. Många av de som tvingats på flykt är kvinnor som bär på fruktansvärda trauman efter att ha attackerats av väpnade grupper. Foto: Sylvain Cherkaoui/Oxfam

Jordbruket utgör 30,5% av Västafrikas ekonomi och är den främsta inkomstkällan för 70–80% av befolkningen. Många jordbrukare drabbas redan ekonomiskt i krisen, bland annat på grund av svårigheter med att få tag på fröer och gödningsmedel.

- Vi har tappat 75% av vår marknad sedan stängningen av staden Bobo Dioulasso. Den här situationen är outhärdlig eftersom vi inte längre har råd att betala våra 13 anställda och våra leverantörer, säger Toe Hazara, som arbetar på mejeriet Café Rio i Burkina Faso.

Matproducenter kämpar för att fortsätta, men deras arbete och inkomster hotas i den rådande krisen. Matpriserna i området ökar snabbt och många matvaror har blivit svårare att få tag på till följd av de restriktioner som vidtagits, så som utegångsförbud, gränsstängningar och osäkerhet i vissa områden.

I Burkina Faso har exempelvis priset på matolja fördubblats på bara några dagar. Även djurfoder har blivit dyrare.

Coronakrisen i kombination med konflikt och osäkerhet förvärrar hotet mot marknadsstabilitet och den redan mycket osäkra matsituationen i regionen. I länder som redan stod inför humanitära kriser har nu det nu blivit svårt att få tillgång till mat.

Nu går flera ledare från jordbruksorganisationer ihop med icke-statliga organisationer och uppmanar alla regeringar att kontrollera priser, se till att mat kan transporteras över gränserna, men också att ge stöd åt de mest utsatta.

Apr 9, 2020
Apr
9
2020

Halv miljard människor kan hamna i fattigdom till följd av coronakrisen

En ny Oxfamrapport visar att över halva jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin.

 


Textilarbetare drabbas hårt av coronakrisen. I Bangladesh har över en miljon personer blivit av med sina jobb på grund av att utländska klädföretag dragit in sina beställningar. Foto: Sam Tarling/Oxfam

Oxfams nya rapport ‘Dignity Not Destitution’ visar att ytterligare mellan 6 och 8 procent av världens befolkning kan tvingas in i fattigdom när länders ekonomier stänger ner för att hindra coronaspridningen. Över halva jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin. Det här kan ställa tillbaka kampen mot fattigdom med 10 år, och så mycket som 30 år i delar av Afrika och mellanöstern.

- För människor i fattigdom, som redan innan coronakrisen hade osäkra anställningar och dåligt betalda jobb finns inga säkerhetsnät. Många kommer att hamna i fattigdom och inte kunna mätta sina familjer. Rika länder, IMF och Världsbanken kan och måste erbjuda en livlina. Till att börja med en paus i alla skuldåterbetalningar, säger Johan Pettersson, generalsekreterare på Oxfam Sverige.

Globalt sett har bara en av fem arbetslösa personer tillgång till arbetslöshetsersättning. Två miljarder människor arbetar i den informella sektorn utan tillgång till sjuklön - majoriteten finns i fattiga länder där 90 procent av alla jobb är informella jämfört med bara 18 procent i rika länder. Enligt FN:s beräkningar kan hälften av alla jobb i Afrika gå förlorade i coronakrisen, och få av dem som förlorar sin inkomst kommer kunna få ekonomiskt stöd.

- Viruset kommer göra att vi svälter innan vi blir sjuka, säger Micah Olywangu, trebarnsfar och taxichaufför i Nairobi, Kenya. Kvinnor tjänar överlag mindre än män och de lägst avlönade arbetarna i alla länder har ofta också de mest osäkra anställningsformerna, saknar ofta sjukpenning och möjlighet att arbeta hemifrån.

Kvinnor utgör också 70 procent av världens sjukvårdspersonal och står för 75 procent av allt obetalt hem- och omsorgsarbete globalt. Över en miljon personer som arbetar inom den bangladeshiska klädindustrin – varav 80 procent är kvinnor – har skickats hem utan betalning eller blivit av med sina jobb på grund av att utländska klädföretag dragit in sina beställningar.

Oxfam uppmanar nu Världsbanken, IMF och G20 att rösta igenom ett ekonomiskt krispaket till fattiga länder så att de får möjlighet att ge ekonomiskt stöd åt de som förlorat sina inkomster och rädda småföretag. Oxfam föreslår att det kan bekostas med bland annat skuldavskrivning för utvecklingsländerna 2020.

- Regeringarna måste dra lärdomar av finanskrisen 2008 där utbetalningar för banker och företag betalades av vanliga människor då jobb gick förlorade och man drog ner på nödvändiga tjänster som sjukvården. Krispaket ska gynna vanliga arbetare och småföretag, säger Johan Pettersson.

Oxfam utökar nu arbetet med att dela ut kontantbidrag i utsatta samhällen. I Jemen hjälper vi familjer som tvingats på flykt av konflikten; i Colombia stöttar vi venezuelanska migranter och i Demokratiska republiken Kongo, som drabbades av världshistoriens näst största ebolaepidemi hjälper kontantbidragen utsatta familjer att köpa mat.

Apr 6, 2020
Apr
6
2020

Oxfam arbetar för att förhindra coronaspridning i flyktingläger

Viruset kan få extrema följder i flyktingläger där det går 325 personer per vattenkran och 160 per toalett.

 

Rohingyernas läger i Bangladesh är världens största flyktingläger. Trångboddheten och bristen på hygien gör människor sårbara inför sjukdomar, däribland covid-19. Foto: Tommy Trenchard

I flyktingläger där 325 personer delar på en vattenkran och många lever på mindre än 3,5 kvadratmeter per person är det extremt svårt att förhindra coronaspridning. Viruset kan också få katastrofala följder i krigsdrabbade länder som Jemen, Syrien och Sydsudan där människor är undernärda och saknar tillgång till rent vatten och sjukvård.

För att förhindra spridningen av coronavisruset bör man hålla avstånd till personer som hostar eller nyser, tvätta sina händer ofta och söka vård så snart symptomen blir uppenbara. Men flyktingläger är inte utformade för att klara av en global pandemi, och överbefolkningen är en stor del av problemet.

I flyktinglägret Moria på Lesbos, Grekland, som har plats för 3000 personer bor nu nästan 20 000 flyktingar och migranter. Upp till 160 personer kan dela på samma smutsiga toalett och över 500 personer på en dusch. I delar av lägret delar 325 personer på en vattenkran, och det finns ingen tvål. 15 till 20 personer kan trängas i en enda fraktcontainer, tält eller skyddsrum.

I rohingyernas flyktingläger i Cox’s Bazar i Bangladesh bor det 40 000 personer per kvadratkilometer. Undernäringen i lägret är utbredd och risken för sjukdomar som dysenteri, kolera och tyfoid är hög bland flyktingarna, som har väldigt begränsad tillgång till sjukvård.

Oxfams arbete mot spridningen av coronaviruset

Oxfam är experter inom vatten, sanitet, hygien och folkhälsofrämjande insatser och arbetar för att öka antalet vattenkranar per person i utsatta områden. Vi ska också installera nya vattensystem, toaletter och sprida information om hygien i samhällen med utbredd fattigdom.

Utöver flyktingläger är många andra samhällen som Oxfam arbetar i extra sårbara inför sjukdomen. I Gaza, där det redan finns 10 bekräftade fall, finns färre än 70 intensivvårdsplatser för en befolkning på två miljoner. I Jemen där cirka 17 miljoner människor - mer än hälften av befolkningen – saknar tillgång till rent vatten fungerar bara hälften av sjukhusen.

Mar 30, 2020
Mar
30
2020

Stöd till fattiga länder livsviktigt för att undvika humanitär kris

Länder med utbredd fattigdom och ojämlikhet måste få stöd att hantera coronapandemin. Oxfam kräver ett paket på 160 miljarder dollar för att hjälpa fattiga länder att förhindra spridningen av viruset och hjälpa sjukvården att ta hand om de drabbade.

 


Zakaria Mohamed Abdi, ansvarig för vatten och sanitet, driver en hygieninformationskampanj i Somalia. Foto: Pablo Tosco/ Oxfam Intermón

Coronapandemin har drabbat rika länder hårt och överbelastat några av världens bästa sjukvårdssystem. När sjukdomen nu sprids till länder med utbredd fattigdom och stor ekonomisk ojämlikhet kan spridningen accelerera snabbt och skapa ännu större utmaningar. Nära tre miljarder människor i världen saknar tillgång till rent vatten, miljontals fler har inte tillgång till sjukvård och bor i överbefolkade slumområden eller flyktingläger där social distansering är omöjlig.

Kvinnor riskerar drabbas extra hårt av coronavirusets effekter, då de utgör 70 procent av världens vårdpersonal.

- I Mali finns tre respiratorer per en miljon människor. I Zambia, en läkare på 10 000 personer. Vi vet från Oxfams erfarenhet av att bekämpa ebola att sjukdomsspridningen kan stoppas, men vi måste agera nu och i en aldrig tidigare skådad skala. Annars riskerar vi att hamna i den största humanitära krisen sedan andra världskriget, säger Johan Pettersson, generalsekreterare på Oxfam Sverige.

Oxfam kräver ett paket på nästan 160 miljarder dollar i omedelbar skuldavskrivning och stöd för att finansiera en global folkhälsoplan och nödhjälp med målet att förhindra miljoner dödsfall till följd av coronaviruset. Planen går ut på att ge fattiga länder möjlighet att förhindra spridningen av viruset och hjälpa sjukvården att ta hand om de drabbade.

- Det är förståeligt att man först och främst hjälper sin egen befolkning, men vi måste också stötta fattigare länder. Det enda sättet att få stopp på pandemin är genom solidaritet. Ingen är säker förrän alla är säkra”, säger Johan Pettersson.

Oxfam arbetar för att förhindra coronaspridingen i 65 länder. I Cox's Bazaar, Bangladesh där över 855 000 rohingyer bor i provisoriska läger, arbetar Oxfam med förebyggande åtgärder som tvålutdelning och handtvättstationer som ska hjälpa 70 000 flyktingar. I Zaatari-lägret i Jordanien - det största syriska flyktinglägret i världen - har Oxfam inlett informationskampanjer för hygien och handtvätt som riktar sig till barn. Målet är också att nå ut till 78 000 människor med rent vatten och hjälp med hygien och sanitet. I Burkina Faso, där 780 000 personer är lever som internflyktingar arbetar Oxfam för närvarande med att säkerställa att människor har tillgång till rent vatten.

Mar 26, 2020
Mar
26
2020

Coronapandemin nytt hot i kolera- och krigsdrabbade Jemen

Oxfam leverar vatten till Jemen som haft över 50 fall av kolera per timme i genomsnitt de senaste fem åren.

 


Samiha Ali hämtar vatten från en av av Oxfams vattentankar. Efter att konflikten nådde hennes hemstad bor hon nu med sina barn i ett flyktingläger i Al Turba. Foto: Pablo Tosco

Människor i Jemen står nu inför flera nya hot som kan komma att påverka den redan förödande humanitära katastrofen i landet. Efter att våldet i Jemen nyligen trappats upp, med regnsäsongen på ingång och strängare gränsrestriktioner till följd av den globala Covid-19-pandemin står landet nu inför en förvärrad kris.

Varje timme sedan kriget i Jemen startade för fem år sedan har i snitt:

  • över 90 personer tvingats på flykt
  • över 50 fall av kolera rapporterats
  • antalet människor som lider av hunger ökat med över 100 personer

Coronaviruset utgör nu ännu ett hot mot Jemen. Flyg in och ut ur landet har stoppats, vilket påverkar hjälparbetare. Bara 50% av vårdinrättningarna i Jemen är fungerande och de som håller öppet har akut brist på medicin, material och personal. Runt 17 miljoner människor- mer än halva befolkningen- saknar tillgång till rent vatten.

Den kommande regnsäsongen kan komma att öka antalet kolerasmittade i Jemen, som redan är det land som haft de högsta antalen misstänkta fall ett land någonsin uppmätt under ett år, värst var 2017 och 2019 näst värst någonsin.


Nahed klappar på sin lillebror, ett av många barn i Jemen som lider av undernäring. Foto: Pablo Tosco

-Efter fem år av död, sjukdomar, flykt och inför hotet av pandemin är läget för Jemens befolkning akut och de stridande parterna måste komma överens om vapenvila och återgå till fredsförhandlingarna, säger Muhsin Siddiquey, Oxfams landschef i Jemen.

Mellan den 26 mars 2015 och 7 mars 2020 har 12 366 civila dödats i striderna och över fyra miljoner jemeniter lever på flykt i landet. Över 90 personer har i genomsnitt tvingats på flykt varje timme sedan 2015.

Sedan kolerautbrottets start år 2017 har över 2,3 miljoner misstänkta fall rapporterats, och över 50 fall i timmen i genomsnitt de senaste fem åren. När regnsäsongen tar vid i april förväntas kolerafallen öka igen. Oxfam beräknar att antalet smittade kan överstiga en miljon under 2020.

Antalet personer som lider av hunger i landet har ökat med 4,7 miljoner de senaste fem åren- det är mer än 100 personer per timme i genomsnitt.

- Världen vet hur man gör för att förhindra kolera och hunger, det här är inga nya problem. Den humanitära krisen i Jemen är helt och hållet skapad av människor, inte bara de som krigar utan också de som förser de stridande parterna med vapen, säger Siddiquey.

Sidor