Nyheter

Aug 29, 2014
Aug
29
2014

Tre miljoner syrier på flykt

Oxfam uppmanar västvärldens regeringar att öppna sina dörrar för syriska flyktingar som nu passerat 3 miljoner. Världens rika länder måste göra mer för att hjälpa de syriska flyktingar som nu beräknats passera 3 miljoner, säger Oxfam som en reaktion på de nya siffrorna från UNHCR.

 

Omedelbar respons är nödvändig för att kunna hantera den humanitära kris som orsakats av ökade flyktingströmmar, otillräckligt humanitärt stöd och överbelastad infrastruktur i angränsande länder.

Omkring 5,000 flyktingar har hittills tagits emot av icke-angränsande länder genom FN, det motsvarar cirka 0,16 % av den totala flyktingpopulationen. Grannländer som Jordanien, Libanon och Turkiet har varit mycket generösa i sitt flyktingmottagande, vilket inneburit stora påfrestningar på de fattiga lokalsamhällen som också drabbats hårt av krisen. Det internationella samfundet måste nu ta ett större ansvar, både genom att ta emot fler flyktingar och genom att stödja grannländerna så att de även fortsättningsvis kan öppna upp sina gränser för människor som tvingats på flykt. 

Andy Baker, ansvarig för Oxfams humanitära insats i Syrien säger, ”Den ökande flyktingströmmen pressar grannländerna till bristningsgränsen och de befintliga hjälpinsatserna räcker inte längre till. Det är chockerande att världens rika länder, tre år efter krisens utbrott, inte tagit ett större ansvar för de totalt tre miljoner syriska flyktingar som ofta lever under hemska förhållanden i angränsande länder.”

”Det internationella samfundet måste öka sitt stöd och arbeta tillsammans med FN för att ge några av de mest utsatta familjerna ett nytt hem. De flyktingar som vi träffat vill inget hellre än att återvända hem men den politiska situationen i landet tvingar dem att vänta.”

Humanitära organisationer har, på grund av sviktande stöd, tvingats skära ned sina program i regionen, vilket lämnat många flyktingar helt utan hjälp. I Jordanien har Oxfam tvingats stoppa de kontanta utbetalningar som tidigare hjälpt 6,500 flyktingar i världssamhällena. Under sommaren har också FN tvingats minska sina bidrag till flyktingarna från 4,2 till 3,74 miljoner dollar på grund av bristande finansiering.

”Att 3 miljoner syrier tvingats på flykt är bara en del av den humanitära katastrofen. Situationen inne i landet är fortsatt kritisk och uppemot 11 miljoner människor beräknas vara i behov av akut hjälp. Urskillningslösa attacker mot civila skördar ständigt nya liv och tvingar fler människor på flykt. Många flyktingar har förbrukat sina besparingar. Då det är mycket svårt att hitta ett arbete i angränsande länder kan många människor inte längre försörja sig själva och sina familjer. Utan långvarigt stöd för humanitära insatser på plats ser framtiden allt annat än ljus ut”, säger Baker.

I Jordan utgör de tilltagande flyktingströmmarna stora påfrestningar på landets vattenresurser. Flyktingar som Oxfam arbetar med i Zaatari-lägret måste klara sig på drygt 35 liter vatten per person och dag, vilket är betydligt mindre än de 70-145 liter som de normalt förbrukar. Under de heta sommarmånaderna ökar också risken för smittspridning i de trångbodda lägren. Oxfam och andra organisationer på plats kämpar just nu för att möta de mest basala mänskliga behoven.


Bilden nedan är tagen i flyktinglägret Zataari i Jordanien, där Oxfam arbetar.

Foto: CarolineGluck/Oxfam

 

                                                                         

Aug 19, 2014
Aug
19
2014

Humanitär kris i Gaza

Upptrappningen av konflikten mellan Israel och Hamas har orsakat en humanitär kris för de boende i Gaza.

Hundratusentals människor har tvingats på flykt från sina hem för att söka skydd i skolor och på sjukhus. Dessa människor är nu i desperat behov av mat, vatten och medicinsk vård. Över en miljon människor har ingen, eller väldigt begränsad, tillgång till rent vatten och drygt 100,000 människor har fått sina hem förstörda. Enligt FN är sjukvårdssystemet i Gaza nära en kollaps, då många kliniker skadats allvarligt av de militära attackerna.    

Infrastrukturen i Gaza var hårt påfrestad redan innan konflikten utbröt och 80 procent av befolkningen var beroende av stöd. Upptrappningen av våldet i området har ytterligare förvärrat situationen för de boende i Gaza som nu är i akut behov av internationell hjälp.

Oxfam finns på plats för att tillsammans med våra partnerorganisationer tillhandahålla akut hjälp till människorna i regionen. Sedan den nionde juli har våra krisinsatser hjälpt 288 000 människor. Vi har bland annat försett över 200 000 människor med rent dricksvatten och hygien-kit och delat ut matkuponger till 52 000 människor. Genom att stödja lokala sjukhus, och mobila kliniker har vi också kunnat hjälpa över 20 000 människor att få den vård, och de mediciner som de behöver. Oxfam arbetar också med att reparera vatteninfrastrukturen i Gaza så att fler människor får tillgång till rent vatten.  

Oxfam fördömer allt våld mot civila i hela regionen och uppmanar båda sidor att respektera internationell rätt och arbeta aktivt för en fredlig lösning på konflikten.

Då det humanitära behovet fortsätter att öka behöver vi ditt stöd för att kunna nå ut till ännu fler. Nya siffror från UNOCHA visar att:

  • Över en miljon människor i Gaza behöver mathjälp för att överleva
  • Hundratusentals människor saknar tillgång till rent vatten och sanitet
  • 370 000 människor har tvingat lämna sina hem för att söka skydd i tillfälliga härbärgen
  • Över 100 000 människor har fått sina hem förstörda
  • 230 skolor och fler sjukhus har ödelagts

Bilden nedan visar hur en grupp människor tittar på när hjälparbetare söker efter kroppar som begravts under en ödelagd moské. Totalt har 63 moskéer förstörts sedan den militära offensiven inleddes i början av juli.

Foto: Oliver Weiken, EPA

 

Jul 21, 2014
Jul
21
2014

Oxfam i Gaza

Efter kortvarigt hopp om vapenvila har situationen i Gaza förvärrats. Oxfam fördömer allt våld mot civila i hela regionen och uppmanar båda sidor att respektera internationell rätt och verka för en långvarig lösning på konflikten.

 

Bombningarna i Gaza har förstört stora delar av regionens infrastruktur. De boende har också drabbats hårt av Israels blockad, vilken ödelagt ekonomin och begränsat tillgången till nödvändiga samhällstjänster som utbildning och sjukvård.  Upptrappningen av våldet i regionen innebär ytterligare påfrestningar för civilbefolkningen som redan drabbats hårt av oroligheterna.

Oxfam efterlyser en långsiktig lösning på konflikten så att såväl Israeler som Palestinier kan leva i säkerhet. Israel måste upphöra med blockaden mot Gaza eftersom den slår hårt mot civilbefolkningen.

Oxfam finns på plats i hela regionen för att hjälpa de som drabbats av krisen. Tillsammans med våra partnerorganisationer delar vi ut mat och förser människor med rent dricksvatten. Vi hjälper till att ta hand om skadade vid militära upptrappningar, vi stöttar lokala sjukhus och hjälper civila att verka för sina rättigheter. Vi arbetar också långsiktigt med att stötta människor som på grund av konflikten har svårt att försörja sig själva och sina familjer. Just nu driver vi ett projekt för att reparera fiskebåtar, växthus och jordbruksmark som förstörts i konflikten.    

Vill du veta mer om vårt arbete i regionen? Läs Arwa Mhanna's blogg från Gaza här.

Bilden nedan är tagen på en huvudgatorna i Gaza, som just nu står tom. Många butiker håller stängt och människor är rädda att gå ut.

Foto: Mohammed Al Baba/Oxfam

                                                                                             

Jul 14, 2014
Jul
14
2014

Oxfam uppmanar G20 ledarna att agera: 75 år är för lång tid att vänta på jämställda löner

En rapport från Oxfam International visar att det kommer att dröja ytterligare 75 år innan kvinnor och män har jämställda löner. Oxfam uppmanar nu G20 ledarna att ta upp frågan när de träffas i Australien senare i år.

 

Av rapporten ”The G20 and gender equality – How the G20 can advance women’s rights in employment, social protection and fiscal policies” framgår att G20 ländernas tillväxtambitioner inte kan förverkligas utan en politik som på allvar adresserar den systematiska diskrimineringen, och ekonomiska exkluderingen, av kvinnor i G20 länderna.

Rapportens som tagits fram av Oxfam tillsammans med Heinrich Böll Foundation, publiceras idag med anledning av Business 20 (B20) mötet i Sydney nästa vecka.

Enligt Winnie Byanyima, Executive Director på Oxfam International, har kvinnor fortfarande lägre löner än män samtidigt som de utför merparten av det obetalda hemarbetet. Kvinnor är också överrepresenterade vad gäller deltidsanställningar och diskrimineras både i hemmet, på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

− Gapet mellan män och kvinnor ger uttryck för en form av ojämlikhet som är djupt rotad i G20 länderna, även om stora framsteg gjorts inom vissa områden, säger Byanyima.

Beroende på land och kontext skulle de enskilda G20 ländernas BNP kunna öka med 20-60 procent om det dolda obetalda arbetet, såsom barnomsorg och hushållsarbete, som oftast utförs av kvinnor erkändes och värderades.

− Om lönenivån för kvinnors förvärvsarbete motsvarade densamma för män skulle USAs BNP stiga med nio procent, Eurozonens med 13 och Japans med 16 procent, fortsätter Byanyima.

På samma sätt som frånvaron av kvinnors rättigheter drivit på fattigdomen i världen kan erkännandet av desamma leda till utveckling. 

− G20 ländernas fortsatta utveckling kan endast ses som inkluderande om män och kvinnor ges samma förutsättningar att gynnas, om mänskliga rättigheter tillgodoses och om en hållbar utveckling bedrivs. Dessa frågor kan inte uteslutande betraktas som kvinnofrågor – de är systematiska frågor som genomsyrar hela samhället och påverkar människors välbefinnande i såväl rika som fattiga länder, säger Byanyima.

Mot bakgrund av detta uppmanar Oxfam G20 länderna att stärka kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter genom att exempelvis

  • Införa fristående mål för att reducera ekonomisk ojämlikhet och främja och kvinnors rättigheter,
  • Bedriva en sysselsättningspolitik som ger kvinnor rättvisa arbetsförhållanden, som eliminerar lönegapet mellan män och kvinnor och som minska segregationen på arbetsmarknaden,
  • Sätta stopp för diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden och främja finansieringen av samhällsservice som kan reducera det obetalda arbetet.

− I Los Cabos deklarationen från 2012 förband sig G20 ländernas ledare att arbeta aktivt för att motarbeta hindren för kvinnors ekonomiska och sociala delaktighet. Jämställdhet är inte bara ett mål i sig, utan också bra för ekonomin. Under det australiensiska ordförandeskapet har G20 länderna möjlighet att uppfylla sina löften genom att främja en ekonomisk tillväxt som är inkluderande och tar hänsyn till kvinnors rättigheter, säger Byanyima. 

Jul 9, 2014
Jul
9
2014

Keira Knightley besöker Sydsudan tillsammans med Oxfam och bevittnar ”ofattbara livsöden"

Idag, på nationens treårsdag, uppmanar den brittiska Skådespelerskan Keira Knightley människor att stötta Oxfams arbete i landet. Detta gör hon efter att med egna ögon ha bevittnat situationen i landet.

 

Keira berättar: "Jag hade ingen aning om vad som väntade mig när jag reste till Sydsudan, men det jag hört och sett är värre än jag någonsin kunnat föreställa mig. De människor jag mött på plats har varit med om ofattbara trauman som är nästintill omöjliga att ta in. Jag parade med kvinnor som förlorat sina makar och barn inom loppet av ett par månader. På egen hand försöker de nu hitta ett sätt att överleva dagen och få tillräckligt med mat för att försörja sig själva och sina kvarvarande barn."

Sedan konflikten bröt ut i landet i december 2013 har över 1,5 miljoner människor tvingats på flykt från sina hem. Många av dessa har lämnat allt de äger och är nu helt utblottade och mycket extremt sårbara. Konflikten har lett till att nästan 4 miljoner människor, en tredjedel av landets befolkning, riskerar akut hungersnöd. Enligt FN kan 50’000 barn dö av undernäring om inte omvärlden reagerar.

Förra månaden reste Keira tillsammans med Oxfam till Bor camp, Jonglei State, ett av de mest krisdrabbade områdena i landet. Precis som i andra läger lever människorna här under avskyvärda förhållanden. Bristen på rent vatten och sanitet har redan skövlat många liv till följd av smittspridning i lägren.  Keira igen: "Jag bevittnade det fantastiska arbete som Oxfam utför på plats för att säkerställa att människor får tillgång till rent dricksvatten och mat men situationen fortsätter att förvärras och resurserna på väg att ta slut."

Genom sitt besök i Sydsudan hjälper Keira till att synliggöra situationen i landet och samla in pengar till Oxfams arbete med att tillhandahålla vatten och mat till tusentals nödställda familjer.  

Marc Goldring, Chief Executive på Oxfam förklarar: "Vi är tacksamma för Keiras engagemang. Hon har med egna ögon bevittnat situationen i landet, endast tre år efter nationens självständighet. Det är viktigt att hitta en långsiktig lösning på konflikten, men då fredsförhandlingarna avbrutits är förutsättningarna att nå en snabb lösning dåliga. Även om vi just nu arbetar aktivt för att nå ut med mat och vatten till så många som möjligt så finns fortfarande tusentals människor som behöver vår hjälp."

På bilden nedan besöker Kiera Rebecca 25, som flydde från sin hemstad Bor när strider bröt ut där i december. Rebecca har förlorat sin man och ett av hennes barn har insjuknat i mässling, ett virus som sprids i flera flyktingläger. 

Foto: Abbie Trayler-Smith

       

Sidor