Nyheter

Okt 16, 2014
Okt
16
2014

1 av 9 går till sängs hungriga varje kväll - vi uppmärksammar världens hunger på World Food Day

Klimatförändringar, stigande livsmedelspriser och överexploatering av odlingsbar mark är några av de faktorer som bidrar till en osäker livsmedelsförsörjning i delar av världen. Med anledning av World Food Day uppmärksammar vi idag hungern i världen. 

 

Under Världslivsmedelstoppmötet 1996 upprättades målet att minska antalet hungriga i världen till 420 miljoner år 2015. Med bara ett par månader kvar till årsskiftet befinner vi oss långt ifrån denna verklighet. Fortfarande kan närmare 805 miljoner människor inte äta sig mätta.

”I en värld av överflöd går 1 av 9 människor till sängs hungriga varje kväll. Klimatförändringarna pressar upp matpriserna samtidigt som förutsättningarna för att bedriva jordbruk förändras. Kvinnliga jordbrukare i fattiga samhällen är de som drabbas allra hårdast” säger Winnie Byanyima, Executive Director på Oxfam International.

Idag är extremt väder, förändrade odlingsförhållanden och uteblivna skördar vardag för miljontals människor. Om inte åtgärder vidtas kan klimatförändringarnas effekter leda till att ytterligare 50 miljoner människor drabbas av hunger fram till 2050.  

Otillräckliga investeringar i jordbruk gör människor extra känsliga för torka, prishöjningar, avskogning och markstölder. Djupa orättvisor i tillgången på mark och vatten gör också att många människor inte kan odla tillräckligt för att försörja sina familjer. Nästan hälften av landsbygdsbefolkningen söder om Sahara lever på mindre än 1,25 dollar om dagen och en av 4 människor är undernärda.       

Rapporten ”Hidden Hunger i South Africa: The Faces of Hunger and Malnutrition in a Food-Secure Nation” som beställts av Oxfam visar att uppemot en fjärdedel av alla sydafrikanska hushåll saknar medel för att äta sig mätta. Detta trots att landet producerar tillräckligt med mat för att mätta samtliga av landets 54 miljoner invånare. Under senare år har råvarupriset på viktiga grödor som majs stigit med nästan 50 procent. Fattiga människor tvingas därför skippa måltider eller köpa livsmedel av sämre kvalitet. 

Kvinnliga jordbrukare producerar mer än hälften av all mat som odlas i världen. Nära 1.6 miljarder kvinnor är beroende av jordbruket för sin försörjning. De har ofta sämre betalt för samma arbete än män och de har inte samma tillgång till teknik, markmadsföringsnätverk och arbetsrättsligt skydd.

”Jordbrukare världen över kämpar för sitt livsuppehälle. Familjejordbruk och småskaliga gårdar hotas, om de inte skyddas kommer antalet hungriga vi världen att stiga. Vi behöver omfattande jordbruksinvesteringar för att hålla dessa småskaliga jordbruk vid liv” säger Winnie.

Rika regeringar och företag måste nu ta sitt ansvar och bedriva en politik som gör det möjligt för fler att äta sig mätta. Vi måste också investera i utbildning av jordbrukare så att de kan hantera ett förändrat klimat.

 

På bilden nedan ser du Rasmalar som arbetar på familjens risfält i Vavuniya på Sri Lanka. Rasmalar och hennes familj odlar ris, jordnötter och grönsaker på en liten markplätt i anslutning till deras hem. Oxfam arbetar med 600 risodlare i de nordliga provinserna på Sri Lanka och hjälper dem att maximera sina skördar. Majoriteten av de jordbrukare som Oxfam arbetar med är kvinnor som drabbats extra hårt av konflikten i landet.

Foto: Abir Abdullah

 

Okt 14, 2014
Okt
14
2014

Tema: Mat, jordbruk & klimat

Med anledning av World Food Day nu på torsdag den 16:e oktober fokuserar vi extra mycket på frågor som rör mat, jordbruk och klimat.

 

Tänk dig följande: Du vaknar tidigt med en orolig känsla i magen. Idag är ingen vanlig dag. Sent igår kväll drog ett dramatiskt oväder in över byn där du bor och översvämmade dina odlingar. Utan ditt jordbruk kan du varken försörja dig eller mätta din familj.

Känns tanken främmande eller overklig? Inte så konstigt i så fall. För oss här i Sverige är mat ingen bristvara, utan tvärtom något som de flesta av oss tar för givet. Viktigt att komma ihåg är dock att scenariot ovan är verklighet för över 500 miljoner familjer världen över – småskaliga jordbrukare som fått sina skördar förstörda på grund av klimatförändringar och extremt väder.

Idag, år 2014, går 1 av 9 människor i värden till sängs hungriga varje kväll. Majoriteten av dem är jordbrukare som själva bidrar till det globala livsmedelsystemet. Det är inte rätt.

Tillsammans kan vi sätta stopp för klimatförändringarna som orsakar hunger. Vi kan sätta press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat och vi kan ge människor i utsatta områden verktyg för att hantera klimatförändringarna.

Med anledning av World Food Day nu på torsdag fokuserar vi extra mycket på frågor som rör mat, jordbruk och klimat. Nedan hittar du några av de aktiviteter som kommer att äga rum i världen under veckan:

  • Kvinnliga jordbrukare i Armenien anordnar workshops för att utbilda fler kvinnor i effektivt jordbruk
  • Oxfam-supportrar i Australien, Belgien och USA anordnar events för att sprida kunskap och samla in penar till Oxfams matsäkerhetsprogram
  • Tillsammans med kvinnliga jordbrukare träffar Oxfam regeringsföreträdare i Bangladesh, Burkina Faso, Nigeria och USA för att diskutera matsäkerhet och akuta åtgärder
  • Oxfam-kontor på Filippinerna och Myanmar släpper rapporter om det småskaliga jordbruket i landet
  • Oxfam-supportrar i Kanada genomför vattenmanifestationer för att uppmärksamma hur klimatförändringarna försämrar tillgången på vatten för många människor
  • Ett öppet brev från Oxfam till Nigerias statschef publiceras i nationell press för att adressera de ojämlika förhållandena för manliga och kvinnliga jordbrukare i landet
  • TV- och radiodebatter på temat jordbruk, mat och klimat anordnas i Tanzania och Burkina Faso
  • Debatter och öppna filmvisningar på temat matsäkerhet anordnas på flera universitet i Nigeria och Tanzania
  • Ett nytt ambassadörsprogram för unga jordbrukare lanseras av Oxfam i Indonesien
  • Oxfam deltar i ett forum för jordbrukare i Kambodja

 

Okt 8, 2014
Okt
8
2014

Kampen mot Ebola i Västafrika

Flera Västafrikanska länder kämpar just nu mot Ebolaviruset som skövlar liv och lamslår hela samhällen. Över 6,500 människor har smittats och omkring 3000 människor har redan dött i sjukdomen.

Ebola-utbrottet startade i Sierra Leone, Guinea och Liberia. Viruset har nu spridits till Senegal och Nigeria.

Oxfam tredubblar sitt stöd till de drabbade länderna för att kunna möta det eskalerande hjälpbehovet. Just nu beräknas nästan 2,5 miljoner människor befinna sig i riskzonen och betydligt värre kan det bli. 

Enligt David MacDonald, ansvarig för Oxfams insats i Sierra Leone, är det förebyggande arbetet högsta prioritet just nu.

”Viktigast just nu är att förhindra att fler blir smittade. Eftersom viruset sprids snabbare än någonsin måste vi trappa upp våra insatser och göra ännu mer. Sjukdomen förlamar hela samhällen. Många områden är idag helt övergivna eller har försatts i karantän”.

Oxfam arbetar i Sierra Leone och Liberia samtidigt som nya insatser förbereds i Senegal, Gambia och Guinea Bissau.

"Tillsammans med lokala hälsomyndigheter arbetar vi för att förhindra att fler bli smittade. Vi har redan nått fram till över en halv miljon människor med rent vatten, sanitetsprodukter, hygien-kit och skyddsutrustning. Vi arbetar också proaktivt genom massiva informationsinsatser för att sprida kunskap om hur människor kan skydda sig själva och sina familjer mot viruset".

Enligt FN kommer det att behövas nästan en miljard dollar för att sätta stopp för spridningen. Du kan vara med och bidra genom att stötta vårt arbete på plats i Västafrika.

 

Barnen på bilden sitter utanför sitt hem i Newkru Town, Liberia. De har precis förlorat sin mamma som smittats av Ebolaviruset. Liberia, Sierea Leone och Guinea är de länder som drabbats värst av Ebola-utbrottet som startade i december 2013. Världshälsoorganisationen WHO rapporterar om 7,178 bekräftade och misstänkta fall av Ebola i Västafrika. 3,338 personer har redan mist livet i sjukdomen.

Foto: EPA/AHMED JALLANZO

Sep 19, 2014
Sep
19
2014

Världens ledare måste ta klimathotet på allvar och agera

Väderrelaterade katastrofer har kostat världen en halv biljon dollar sedan förra klimatmötet 2009. I Oxfam-rapporten ”The summit that snoozed?”  framgår att över 112,000 människor mist livet i väderrelaterade katastrofer under de senaste fem åren.

Totalt har över 650 miljoner människor drabbats av förstörda skördar, förlorade inkomster och stigande matpriser som slår hårt mot fattiga människor i utsatta områden. Trots det har internationella åtaganden för att vända klimathotet avstannat

Ban Ki-moon Climate Summit som äger rum på tisdag syftar till att sporra globala åtgärder för att hantera klimatförändringarna. Även om avsikterna är goda så är förväntningarna inför mötet låga. Ambitionsnivån hos världens ledare är enligt Oxfam för låg, vilket innebär att slagkraftiga förslag uteblir.

”Världens ledare verkar inte förstå allvaret i situationen. Klimatförändringarna pågår nu – de skövlar liv och orsakar hunger. Kostnaderna fortsätter att öka och uteblivna åtgärder kommer att förvärra situationen ytterligare, säger Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International.

När världens ledare möttes i Köpenhamn 2009 enades de om att minska utsläppen, men inte tillräckligt för att förhindra en global uppvärmning på över två grader Celsius. Sedan dess har ingenting gjorts för att höja utsläppsmålen, trots sjunkande kostnader för förnybar energi. Tvärtom så har både Kanada och Japan backat från sina löften helt. Med nuvarande förutsättningar beräknas världens temperatur ha stigit med nästan fyra grader vid århundradets slut, vilket kommer att orsaka nya klimatkatastrofer och hunger.

Under mötet enades världens ledare om att avsätta pengar till att hjälpa hårt drabbade länder att anpassa sig till det förändrade klimatet. Även på denna punkt har man misslyckats. Endast ett fåtal länder har åtagit sig att skjuta till ökade medel för detta syfte under kommande år.

Det politiska vakuumet vid toppmötet kommer enligt Oxfam att fyllas med initiativ från den privata sektorn. Majoriteten av dessa projekt saknar dock politiskt stöd och finansiering.

”Frivilliga åtgärder från den privata sektorn räcker inte. Vi behöver ett strakt politiskt ledarskap och ambitiösa åtaganden för att katalysera de åtgärder som både vetenskapen och en växande opinion runtom i världen nu efterfrågar” säger Byanyima.  

Inför det kommande klimatmötet uppmanar Oxfam världens ledare att ta ett större ansvar för klimatet genom ambitiösa utsläppsmål och förnyade mål om att helt fasa ut fossila bränslen under seklets andra hälft. Samtliga länder måste bidra till de globala insatser som krävs för att sätta stopp för klimatförändringarna.    

Den privata sektorn kan hjälpa till att sätta press på regeringar för tydligare lagstiftning, normer och energieffektivitet, fler investeringar i förnybar energi och ökad klimatfinansiering. De måste också minska sina egna utsläpp, i linje med vetenskapliga mål.    

”Världens ledare måste arbeta med, och lyssna på företag, som visar att de vill vara en del av lösningen och de måste stå emot kraven från de som sätter vår värld på spel för kortsiktiga vinster. De måste också utnyttja de tekniska framsteg i förnybar energi som kan bana väg för verklig förändring” säger Byanyima. 

 

                                                  

Sep 10, 2014
Sep
10
2014

Världsbanksgruppens miljardsatsning på sjukvård i Afrika når inte fram till de fattiga

I en ny rapport riktar Oxfam skarp kritik mot initiativet Health in Africa som drivs av IFC, den priva sektorns gren inom världsbanken. Kritiken grundas i att projektet inte gynnar de fattiga, vilket undergräver världsbankens åtaganden om rättvis tillgång till sjuk- och hälsovård för alla.  Satsningen på en miljard dollar gynnar enligt Oxfam framförallt urbana kliniker som i första hand tjänar de som har det gott ställt, samtidigt som de fattiga förbises.

Health in Africa bidrar inte till att minska gapet vad gäller tillgång till sjuk- och hälsovård mellan rika och fattiga människor i Afrika. Detta eftersom projektet inte kommer de fattiga tillgodo” säger Oxfams talesperson Nicolas Mombiral.

Projektet som lanserades 2008 stöttas bland annat av Frankrike, Japan och Hollands regeringar samt Bill och Melinda Gates Foundation. Syftet med projektet är att stimulera den privata sektorns investeringar i hälso- och sjukvård, med fokus på fattiga människor som har svårt att försörja sig.

En oberoende granskning visar, liksom Oxfams egen analys, att projektet inte uppfyller åtagandena mot de fattiga. Oxfam fann istället att många investeringar gått till dyra storstadskliniker som besöks av välsituerade människor. Som ett exempel fick Clinique la Providence i Chad ett lån på 1,5 miljoner dollar för att kunna erbjuda hälso- och sjukvårdstjänster till medborgare som befinner sig utomlands.

I Nigeria – ett land med mycket hög spädbarnsdödlighet – har fem miljoner dollar investerats i att bygga upp Afrikas första provrörsbefruktningsklinik, där en IVF-cykel kostar 4,600 dollar. 

Den största investeringen på 93 miljoner dollar har tilldelats Life Healthcare, Sydafrikas näst största privata vårdbolag med 63 sjukhus. Life Healthcares tjänster är för dyra även för många jämförelsevis rika medborgare. Endast ett fåtal utvalda tjänster omfattas av sjukförsäkringen i ett land där endast 15 procent av befolkningen har någon form av sjukförsäkring.   

”IFC ska inte använda Afrika som ett laboratorium för att testa riskfyllda experiment” säger Mombrial. ”De länder som kommit längst i utvecklingen mot en inkluderande sjukvård har gjort det främst via de offentliga systemen. Världsbanksgruppen bör backa beprövade lösningar och stödja regeringar att utöka den offentliga sjukvården”.

Enligt Oxfam bör IFC stoppa Helth in Afrika projektet till dess att det går att säkerställa att den fattiga befolkningen gynnas. Världsbanksgruppen bör utreda IFC:s hälsoinitiativ för att säkerställa att de ligger i linje med bankens övergripande mål - att utrota extrem fattigdom, främja gemensamt välstånd och bidra till en universell hälso- och sjukvård.

 

På bilden nedan blir lill Edith, tre veckor, omhändertagen av sjuksköterskan Lucy Chilinda på Bwalia 'Bottom' Hospital in Lilongwe, Malawi.

Foto: Abbie Trayler-Smith

Sidor