Nyheter

Nov 18, 2014
Nov
18
2014

Elena - ett levande mirakel

Elena överlevde Ebola men förlorade båda sina föräldrar, två bröder och en syster i den fruktansvärda sjukdomen. Hennes öde är ett litet mirakel i en stor tragedi.

 

När Elena fick sina första symptom tog hon sig snabbt till den lokala kliniken i Clara Town utanför Liberias huvudstad Monrovia. Hon minns nästan ingenting från tiden på kliniken eftersom hon var så svag och medtagen när hon kom dit. Två veckor senare friskförklarades hon och kunde återvända hem. Elenas berättelse är ett litet mirakel mitt i en tragedi som hittills krävt nästan 5000 liv.

Flera av Elenas familjemedlemmar hade inte samma tur. Inom loppet av bara några veckor förlorade hon fem familjemedlemmar, först sin far, sedan sin mor, två systrar och en bror.

”Vi var tio vuxna som bodde här förut. Hela familjen blev sjuk och fem stycken dog inom en månad”

Familjen insjuknade efter att ha vårdat en sjuk släkting. Elenas hus sattes i karantän och familjen blev utfryst i grannskapet.

”Våra grannar vände oss ryggen eftersom de var rädda” förklarar Elenas lillebror Joe.

Oxfam arbetar i de värst drabbade länderna för att stoppa smittspridningen genom att informera lokalbefolkningen om hur de kan skydda sig mot smittan och genom att förbättra tillgången till rent vatten, skyddsutrustning och sanitet. Hittills har de förebyggande insatserna nått fram till över 438,000 människor i Liberia och Sierra Leone.

I Elenas hemstad Clara Town har Oxfam utbildat lokala hälsoarbetare som sprider kunskap om sjukdomen och hur man kan skydda sig från smittan genom hembesök i fattiga områden. Precis som så många andra smittades Elena då hon tog hand om sina sjuka släktingar.

Preventivt arbete är avgörande i samhällen som Elenas, där många familjer redan splittrats av det dödliga viruset. I Clara Town har många barn förlorat båda sina föräldrar. De föräldralösa barnen i städer som Clara Town påminner omvärlden om alla de mirakel som aldrig skedde.

 

Foto: Pablo Tosco

Nov 8, 2014
Nov
8
2014

1 år sedan stormen Haiyan - bättre katastrofberedskap räddar liv

Idag är det exakt ett år sedan tyfonen Haiyan drog in över Filippinierna och ödelade stora delar av landet. För att uppmärksamma årsdagen släpper Oxfam rapporten Can’t Affort to Wait där flera asiatiska länders katastrofberedskap analyseras. Rapporten visar tydligt att flertalet länder inte prioriterar katastrofförebyggande insatser, trots prognoser om att regionen även fortsättningsvis kommer att drabbas hårt av klimatförändringarna. 

 

Enligt FN är Asien den mest katastrofdrabbade regionen i världen. Under 2013 var 78 procent av de som förlorade livet i klimatrelaterade katastrofer asiater. Detta trots att endast 43 procent av de globala katastroferna inträffade här. Under de senaste 20 åren har Asien burit nästan hälften av den uppskattade ekonomiska kostnaden för klimatkatastrofer, vilket motsvarar omkring 53 miljarder USD per år. Denna summa överstiger regionens BNP tillväxt och påverkar därmed ländernas ekonomi. 

Om inte åtgärder vidtas riskerar länder som Filippinerna, Thailand, Indonesien och Vietnam att förlora motsvarande 6,7 procent av BNP, fram till år 2100. Det skulle innebära en abrupt vändning för många asiatiska ekonomier som haft en god tillväxt under senare år. I avsaknad av politisk handlingskraft hotar klimatförändringarna att rasera den positiva utvecklingen i regionen.

 

Asiens regeringar måste göra mer 

Av rapporten framgår att satsningarna på klimatanpassningsåtgärder är små. Även om ambitionen finns så bedömer Oxfam att många asiatiska länder misslyckats med att förse lokalsamhället med de verktyg som behövs för att förbereda sig, reagera på och återhämta sig från en katastrof.

”När regeringar misslyckas med att implementera klimatpolitiken är det de fattiga som drabbas hårdast. I Asien är de småskaliga jordbrukarna en utsatt grupp – de har extremt begränsade möjligheter att repa sig efter en katastrof. De är förlorarna i kampen mot klimatförändringarna” säger Snehal Soneji, landschef på Oxfam i Bangladesh.

 

Haiyan - ett år senare

Oxfams granskning av återhämtningen efter tyfonen Haiyan visar att den Filippinska regeringen visat gott ledarskap vid övergången från den humanitära katastrofinsatsen. Trots det riskerar återhämtningen att dämpas om de lokala myndigheterna inte får de resurser som krävs. Riskbegränsande åtgärder fungerar inte alltid på lokal nivå. Det är därför viktigt att säkerställa att kommuner och samhällen har de resurser som behövs för att på ett effektivt sätt kunna implementera krishanterings- och återhämtnings åtgärder.    

Ett år efter tyfonen på Filippinerna kämpar fortfarande många familjer för att komma tillbaks till en vardag med arbete, bostad, rent vatten och mat för dagen. Oxfam har arbetat i landet sedan november förra året. Hittills har vi nått fram till över 868,000 personer med rent vatten, sanitetslösningar och mat. Oxfam har också hjälpt till med att bygga upp infrastrukturen i landet efter Haiyan.

För att undvika att framtida naturkatastrofer blir lika förödande som Haiyan måste Filippinerna och andra asiatiska stater höja katastrofberedskapen, både nationellt och lokalt. Oxfam uppmanar regeringarna i de värst utsatta länderna att investera mer i katastrofförebyggande insatser för på så sätt kunna mildra effekterna av klimatförändringarna och rusta medborgarna för kommande katastrofer. 

 

Foto: Jire Carreon

 

Okt 30, 2014
Okt
30
2014

Ökade klyftor hotar världens ekonomiska utveckling

I veckan lanserar Oxfam en ny kampanj - Even it Up - för att uppmärksamma den extrema ojämlikheten i världen. Sju av tio människor lever i länder där de ekonomiska klyftorna har ökat under de senaste 30 åren. I januari avslöjade Oxfam att världens 85 rikaste individer äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning tillsammans. Dessa 85 individer har under det senaste året sett sina tillgångar växa med 668 miljoner dollar om dagen. Under samma tidsperiod har hundratusentals mödrar mist livet vid en förlossning på grund av bristande sjukvård.

 

Extrem ojämlikhet

Världens rikaste individer blir allt rikare samtidigt som hundratusentals miljoner människor lever i extrem fattigdom. Varför är det viktigt för en organisation som Oxfam? Oxfam arbetar mot extrem ojämlikhet eftersom växande klyftor hotar den ekonomiska och sociala utvecklingen i världen. Även i länder med växande ekonomier, där gapet mellan rika och fattiga är stort, är fattigdom fortsatt ett utbrett problem. I Zambia, ett land med stark BNP tillväxt, har antalet människor som lever i extrem fattigdom ökat med nästan 50 procent.

Enligt Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International, utgör den extrema ojämlikheten ett hot mot världens ekonomiska tillväxt.

Miljontals människor dör varje år på grund av bristande sjukvård samtidigt som en liten elit har mer pengar än de kan göra av med under sin livstid. Extrem ojämlikhet hindrar ekonomisk tillväxt, orsakar korruption och instabilitet och fördjupar diskrimineringen mot marginaliserade grupper, särskilt kvinnor, säger Byanyima.

En liten omfördelning av världens tillgångar skulle göra stor skillnad i praktiken. Om världens miljardärer skänkte bort 1,5 procent av sina tillgångar varje år så skulle alla barn kunna gå i skolan och världens fattigaste länder skulle kunna investera i bättre sjukvård.

Att reagera över ojämlikhet handlar inte om avundsjuka över snabba bilar och lyxjakter, utan om det faktum att rika människor lever längre och friskare liv än fattiga människor. Vi lever i en värld där det finns tillräckligt för alla att förbättra sin lott. Extrem ojämlikhet orsakar konflikter och problem som i slutändan påverkar oss alla. Det är hög tid att agera innan situationen förvärras, säger Byanyima.  

 

Vägen framåt

Klyftan mellan världens rikaste individer och den stora massan fortsätter att växa. För att vända utvecklingen måste vi vidta åtgärder inom en rad områden, såsom investeringar i välfärd, sociala skyddsnät och hårdare regler mot skattefusk. Globala företag och världens rikaste individer måste bidra med sin beskärda del till statskassan så att fler länder kan ta sig ur fattigdom. En politik som på allvar adresserar dessa frågor och lyckas bromsa de växande klyftorna kommer att ge resultat. I Indien skulle 90 miljoner människor kunna undkomma extrem fattigdom fram till 2019 om åtgärder vidtogs.

 

Pojken på bilden heter Amir Nasser och är 12 år gammal. Amir är en av miljontals människor som tvingats på flykt från sitt hem i Sydsudan. De provisoriska skolorna i flyktinglägret Jamam kan inte ta emot alla barn. Utbildning är ett viktigt vapen i kampen mot ojämlikhet, ändå exkluderas många barn genom höga skolavgifter, krig och konflikter.

Foto: John Ferguson

 

Okt 22, 2014
Okt
22
2014

En samordnad global insats behövs för att stoppa spridningen av Ebola i Västafrika

Utökad finansiering, militär, teknisk och medicinsk hjälp – måsten för att undvika en humanitär katastrof. I en kamp mot klockan för att bromsa smittspridningen är behovet av militärt och medicinskt stöd fortfarande akut. Länder som Liberia, Sierra Leone och Guinea är i desperat behov av teknisk som medicinsk personal som kan hjälpa till med allt ifrån att bygga behandlingshem och koordinera transporter till att vårda sjuka på plats. Det finns också ett stort underskott i finansieringen som måste fyllas för att de humanitära insatserna ska kunna upprätthållas.

 

EU måste göra mer

Med anledning av EU:s utrikesministermöte i Bryssel uppmanar nu Oxfam samtliga EU-länder att trappa upp sitt stöd. EU kan hjälpa till att styra utvecklingen i rätt kurs genom att öka sitt ekonomiska stöd, skicka mer personal och underlätta logistiken så att utlovad hjälp kan levereras snabbt.

”Vi befinner oss mitt i stormens öga. Vi kan inte låta oss förlamas av rädsla, utan måste med gemensamma krafter förhindra att situationen förvärras. Omfattningen av hjälpinsatsen som nu krävs är utan motstycke. Endast en samordnad global insats kommer att kunna sätta stopp för spridningen”, säger Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International.  

Oxfam finns på plats i regionen för att hjälpa till att förhindra smittspridningen genom att distribuera rent vatten och sanitet och utbilda människor i hur de kan skydda sig från att bli smittade. Att minska smittspridningen är lika viktigt som att behandla de som redan insjuknat. För att klara det måste massiva insatser levereras omedelbart.  

En humanitär katastrof

Ebolakrisen kan utvecklas vår tids värsta humanitära katastrof. För att förhindra det måste vi nu göra allt vi kan för att vända utvecklingen. Oxfam uppmanar nu fler länder att skicka specialutbildade trupper som kan hjälpa till på plats. Det är mycket ovanligt att Oxfam förespråkar ett militärt ingripande under en humanitär katastrof, i detta specifika fall kan dock militärens logistiska kompetens komma att spela en avgörande roll, förutsatt att uppdraget samordnas civilt.  

USA och Storbritannien har visat vägen genom att skicka 4000 respektive 750 trupper till Västafrika. Australien, Italien och Spanien har hittills inte skickat några trupper alls, trots att Spanien har specialutbildade styrkor med medicinsk kompetens. Tyskland har åtagit sig att flyga in material och planerar också att bygga ett militärsjukhus i området.

Vi är på plats

Oxfam vädjar nu om allmänhetens stöd för att tredubbla sina katastrofinsatser i Liberia och Sierra Leone och minska smittspridningen i hela regionen. Sedan utbrottet har Oxfam levererat rent vatten, sanitet och hygienmaterial som tvål och blekmedel till behandlingshem och vårdcentraler i utsatta områden. Oxfam arbetar också aktivt för att öka medvetenheten om sjukdomen och informera människor om hur de kan undvika att bli smittade, bland annat genom lokala radiosändningar. Oxfam hjälper också till att bygga upp kliniker och behandlingshem på plats, utbilda lokala hälsoarbetare och förse vårdpersonalen med skyddskläder- och utrustning.

Antalet misstänkta och bekräftade Ebolafall närmar sig nu 9000 och hittills har 4,500 människor avlidit i sjukdomen. Infektionsnivån fortsätter att stiga och antalet nya fall dubblas var 20:e dag. Enligt WHO beräknas dödligheten till uppemot 70 procent. De varnar också för uppemot 10,000 nya fall per vecka i december.

 

Nancy Bondo tvättar händerna vid en tvättstation vid ingången till marknaden i Congo Town, Sierra Leone. Oxfam har byggt upp flera tvättstationer i området och arbetar just nu med att utbilda frivilliga hälsoarbetare som hjälper till att informera om Ebola och hur man kan skydda sig från att bli smittad. 

Foto: Tommy Trenchard

 

Okt 17, 2014
Okt
17
2014

Stora vinster för några få får inte stå i vägen för en hållbar framtid för alla

Världen är fast i en ”giftig triangel” av kortsiktiga finansiella inverterare, passiva regeringar och fossila bränsleföretag. Om vi inte agerar nu kommer den globala temperaturen att fortsätta stiga så att ytterligare 400 miljoner människor riskerar att drabbas av svält och torka fram till 2060.

Fossila bränslen svarar för 80 procent av världens skoldioxidutsläpp och bidrar till klimatförändringarna som skövlar liv, orsakar hunger och hotar en långsiktig ekonomisk tillväxt. Om inte användandet av fossila bränslen minskas kommer världstemperaturen att stiga med mellan 4 och 6 grader Celsius bara under detta århundrade.

Oxfams rapport ”Food, Fossil Fuels and Filthy Finace” visar att den ”giftiga triangeln” stöttat investeringar på 674 miljarder dollar i fossila bränslen under 2012. Med motsvarande utvecklingstakt kommer de fossila bränsleföretagen att investera 6 biljoner dollar på att utveckla branschen under det kommande decenniet. Investeringar i fossila bränslen backas upp av skattelättnader och statliga subventioner på uppskattningsvis 1,9 biljoner dollar per år, pengar som går direkt till industrin eller till att betala för de farliga utsläppen. Dessa subventioner skyddar fortsatta investeringar i branschen, trots ökade affärsrisker.

Smutsig lobbying

Den fossila bränslelobbyn i USA och EU, som spenderar uppemot en halv miljon dollar om dagen för att upprätthålla status quo, håller den ”giftiga triangeln” på palts. Under 2013 uppgick den samlade vinsten för de fem största börsnoterade oljebolagen Exxon, Chevron, Shell, BP och ConocoPhilips till 93 miljarder dollar.

”De fossila bränsleföretagen gynnas av den giftiga triangel som låser fast oss i ett fortsatt beroende av fossila bränslen. Detta beroende är inte oundvikligt, utan resultatet av branschens, våra makthavares och de kortsiktiga investerarnas medvetna val. I grund och botten handlar det om att genera stora vinster för några få, samtidigt som resten av världen blir lidande” säger Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International.

Höga kostnader för regeringar & företag

Fossila bränsleföretag och deras branschorganisationer spenderar cirka 44 miljoner euro per år på lobbying inom EU. Under nästa vecka kommer de att se om deras ansträngningar gett resultat, då Europas regeringschefer fattar beslut om EU:s klimat- och energipaket för 2030. Oxfam uppmanar Europas ledare att stå emot industrins påverkningar och ta sitt ansvar för klimatförändringarna genom högre krav på energibesparingar och ökad andel förnybar energi - minst 45 procent av den totala energimixen. 

Enligt Oxfam innebär fortsatta investeringar i fossila bränslen stora risker för såväl stater som enskilda företag. Frånvaron av statliga regleringar kommer att ge efterverkningar när regeringar tvingas täcka kostnaderna för klimatförändringarna. Enskilda företag kommer också att drabbas. Ett exempel är Unilever som redan i dagsläget uppges förlora 300 miljoner euro per år på grund av extrema väderförhållanden.

Oxfam uppmanar nu världens regeringar att:

  • Minska sina skadliga utsläpp genom minskat användande av fossila bränslen och en större andel förnybar energi i energimixen. Rika länder måste leda vägen och ge utvecklingsländer det stöd de behöver för att följa efter
  • Skifta sina investeringar från smutsig till förnybar energi och energieffektivitet
  • Arbeta för större transparens så att fossila bränsleföretag öppet redovisar sin lobbyverksamhet
  • Åta sig att klimatsäkra det globala finansiella systemet genom ökad riskanalys och insyn och genom att tillhandahålla kapital för investeringar med låga koldioxidutsläpp

Inom den privata sektorn uppmanar Oxfam:

  • Energiintensiva företag att styra om och bredda sina affärsmodeller för att anamma en framtid med låga koldioxidutsläpp och bli en del av lösningen
  • Investerare att flytta sina investeringar från fossila bränslen till koldioxidsnåla energikällor
  • Företag som själva drabbas hårt av klimatförändringarna att arbeta aktivt för att sätta press på regeringar att anta ambitiösa klimatmål och utmana de företag och lobbyister som gynnas av status quo.

 

Flickan på bilden bor i Tunuco Arriba, Jocotan i Guatemala. Jordbrukare i Centralamerika har drabbats hårt av klimatförändringarna, inte minst regionens alla kaffeodlare. Kaffe är regionens viktigaste gröda. Under de senaste två åren har högre temperaturer och luftfuktighet bidragit till spridningen av Roya - en svamp som angriper och förstör olika grödor. Hela odlingar har förstörts och tiotusentals bönder har förlorat sina jobb.

Foto: Saul Martinez

Sidor