Nyheter

Dec 23, 2014
Dec
23
2014

Tio år efter tsunamin i Indiska Oceanen

Idag är det 10 år sedan tsunamin i Indiska Oceanen skakade omvärlden. På annandagen 2004 registrerades den tredje största jordbävningen genom tiderna. Den kraftiga jordbävningen orsakade en serie tsunamier som drog fram över havet i hastigheter upp till 500 km i timmen. De enorma vågorna drog in över 14 länder och påverkade totalt 5 miljoner människor. Nära 230,000 människor miste livet, över 1.7 miljoner människor förlorade sina hem och den materiella förödelsen var enorm. Indonesien, Sri Lanka, Indien och Thailand var de länder som drabbades allra hårdast.

 

En exceptionell katastrof

Tsunamin i Indiska Oceanen är på många sätt en exceptionell händelse som förändrade den humanitära sektorn. Hjälporganisationerna stod inför en enorm utmaning - en omfattande katastrof som drabbade miljontals människor i flera olika länder, många av dem redan fattiga och härjade av pågående konflikter.Tsunamin är också ett sällsynt exempel på en väl finansierad katastrof. Humanitära organisationer fick fler och större bidrag än någonsin tidigare och ett massivt ansvar att spendera dem på bästa sätt. Totat samlades över 13,5 miljarder USD in av det internationella samfundet. Nästan 40 procent av den totala summan donerades av privatpersoner, fonder, stiftelser och företag, vilket gör tsunamin till den största privatfinansierade humanitära katastrofen genom tiderna.

Oxfams respons

Oxfam samlade in över 298 miljoner USD, 90 procent utgjordes av donationer från privatpersoner. De generösa bidragen gjorde det möjligt för Oxfam att hjälpa till i 7 av de värst drabbade länderna, däribland Thailand, Indonesien, Sri Lanka och Myanmar. Mellan 2004 och 2009 kunde Oxfams insatsteam hjälpa cirka 2,5 miljoner människor. Vid det akuta skedet bidrog Oxfam med rent vatten, mat och tak över huvudet. Under de kommande åren fokuserades insatsen på att återuppbygga infrastrukturen i de värst drabbade länderna.

Tsunamin i Indiska Oceanen fick också stor medial uppmärksamhet. Katastrofen fick mer utrymme i media på 2 månader än 10 av världens bortglömda katastrofer fick under ett helt år. I en ny rapport från Oxfam undersöks hur tsunamin förändrade den humanitära sektorn. Rapporten analyserar några av de viktigaste lärdomarna från katastrofinsatsen och undersöker varför vissa katastrofer får stor medial uppmärksamhet och generösa bidrag samtidigt som andra mer eller mindre ignoreras. Dessa slutsatser är extremt relevanta idag, då antalet humanitära katastrofer i världen är rekordhögt.   

 

Dec 15, 2014
Dec
15
2014

Sydsudan - ett år av krig i världens yngsta nation

Idag är det exakt ett år sedan konflikten i Sydsudan bröt ut. Landet står nu inför en allvarlig livsmedelskris, där 2,5 miljoner riskerar svält. Sedan striderna utbröt, den 15 december 2013, har 1,9 miljoner människor tvingats på flykt från sina hem. Nästan en halv miljon av dem har flytt till angränsande länder, där de nu lever under mycket enkla förhållanden.

 

Om konflikten

Sydsudan är en av världens yngsta och mest instabila nationer. Landets invånare har drabbats hårt av de pågående stridigheterna, av gamla politiska missförhållanden och av bristen på fungerande infrastruktur. Konflikten som bröt ut i Juba för ett år sedan förvandlades snabbt till en nationell katastrof. I september 2014 hade över 10,000 människor mist livet samtidigt som en fjärdedel av landets befolkning riskerade svält.

Konflikten har inte bara påverkat människor direkt, utan även genom allvarliga bieffekter. Nästan 2 miljoner människor har tvingats lämna sina hem och sin försörjning, handeln har avstannat och livsmedelsproduktionen avtagit. Då många jordbrukare tvingats överge sina marker har skördarna förstörts och fler människor riskerar nu svält.

Då den inhemska kapaciteten för att hantera situationen i landet är mycket låg är behovet av extern hjälp stort. Oxfam har, precis som andra organisationer på plats, flaggat för att situationen kommer att förvärras ytterligare under 2015.

 

Oxfams insats

Oxfam finns på plats i Sydsudan för att hjälpa till där det behövs. Oxfams beredskapsteam har hittills nått fram till drygt 360,000 människor, bland annat genom att leverera rent vatten till 79,000 människor, sanitet till 60,000 människor och mat till över 90,000 människor.

Zlatko Gegic, Landschef på Oxfam i Sydsudan berättar:

”Situationen i landet är mycket kritisk. Nu när regnperioden är förbi finns det en risk för att striderna trappas upp och tvingar fler människor på flykt. Miljontals människor har redan lämnat sina hem och många av dem har inte mat för dagen. Vi måstes agera nu för att förhindra att situationen förvärras ytterligare.”

”Det viktigaste just nu är att få till ett omedelbart eldupphör. Vi vädjar därför till båda parter i konflikten att slå sig ned vid förhandlingsbordet för att diskutera fram en varaktig politisk lösning. Ett långsiktigt eldupphör är en förutsättning för att vända situationen i landet.”

Enligt Gegic har de humanitära insatserna hittills fokuserat på att hålla människor vid liv. Nu är det viktigt att vi också sätter press på de stridande parterna för att nå en långsiktig lösning. Vi behöver också utökade medel för att nå fram till fler människor i de värst drabbade områdena.

”Oxfam arbetar aktivt för att hjälpa människor som drabbats av konflikten. Under det senaste året har vi nått fram till över 360,000 människor. Det humanitära insatserna i landet har varit livsavgörande för många sydsudaneser. Nu står vi inför en situation där 2,5 miljoner människor riskerar svält – ju tidigare vi förbereder oss för detta, desto fler kan vi hjälpa. Vi måste också se till att de stridande parterna ger oss tillträdde överallt så att vi kan nå fram till alla som behöver hjälp.

 

På bilden nedan står Stima Ros, 18, med sin två månader gamla son Moses i famnen. Bilden är tagen i St Mary, ett litet samhälle i Juba där Oxfam arbetar.

Foto: Kieran Doherty

Dec 8, 2014
Dec
8
2014

Tyfonen Hagupit drar in över Filippinerna

Tyfonen Hagupit har dragit in över Filippinerna och rör sig nu i riktning mot landets huvudstad Manila. Oxfams bereskapsteam finns på plats med personal och utrustning för att hjälpa till där det behövs.

 

Stormen, som drog in över Filippinerna under natten till lördag, nedgraderades från en femma till en trea på mätskalan vilket betyder att den inte varit lika hård som man först befarat. Det är i nuläget svårt att avgöra vilken skada stormen orsakat i de värst drabbade områdena, då kommunikationssystemen ligger nere. Det har rapporterats om hårt regn, översvämningar och jordskred i de områden där stormen dragit fram. Nu rör sig Hagupit vidare in i landet i riktning mot Bicol, en region med två aktiva vulkaner.

Oxfam har personal på plats i flera samhällen, redo att rycka in där det behövs. Oxfams beredskapsteam har bunkrat upp med katastrof-utrustning i form av rent vatten, sanitet och hygien-kit som snabbt kan distribueras vid behov. Tyfonen, som lokalt går under namnet Ruby, drog in över Fillipinerna ett drygt år efter stormen Haiyan som kostade över 6000 människor livet och gjorde fyra miljoner människor hemlösa i november 2013. För att minimera skadorna har den filippinska regeringen genomfört en massiv evakueringsinsats som räddat många liv.

”Den Filippinska regeringen har lett en av världens största evakueringar i riskbenägna områden. Regeringens katastrofmyndighet rapporterar att över 896,000 människor evakuerats från sina hem. Vi finns på och är redo att hjälpa till där det behövs, berättar Justin Morgan, Oxfams landschef på Filipinerna.

”De värst drabbade samhällena kommer att behöva hjälp att återhämta sig från ovädret. På grund av den omfattande evakueringsinsatsen finns det en risk att de överfulla evakueringscentren överbelastas, vilket kan orsaka hälso- och sanitetsproblem. Vi är extra bekymrade för alla de människor som förlorade sina hem i tyfonen Haiyan. Dessa människor lever under mycket enkla förhållanden med ett undermåligt skydd för kraftiga vindar och regn, säger Morgan”

 

Bilden nedan är tagen i Oxfams lagerlokal i Brgy Sumangga, Ormoc City. Lagret är byggt i ett högt beläget område för att klara sig från eventuella översvämningar och jordskred. Trälådorna innehåller sanitetsutrustning och hygien-kit, redo att distribueras där de behövs. 

Foto: Bekki Frost

Dec 5, 2014
Dec
5
2014

Oxfam gör sig redo för super-tyfonen Hagupit

Oxfam gör sig just nu redo för att hantera tyfonen Hagupit som beräknas dra in över Filippinerna imorgon, lördag. Hagupit har i nuläget samma klassificering (5) som tyfonen Haiyan, vilken skakade Filippinerna för drygt ett år sedan. Hagupit, som uppmätt en maximal vindhastighet på över 300 km/h, rör sig nu i riktning mot Filippinernas huvudstad Manilla. Om inte den nuvarande kursen ändras kommer ovädret att dra in över Filippinerna redan under morgondagen.  

 

Oxfam har redan flera beredskapsteam på plats som gör sig redo för att hantera en kommande katastrof. Oxfam har också förberett material och utrustning i form av exempelvis hygien-kit och vattenreningstabletter som snabbt kan distribueras vid behov.

Justin Morgan, Oxfams landschef på Filippinerna, berättade igår kväll att de lokala myndigheterna redan evakuerat ett stort antal människor.

”Vi förbereder oss på det värsta men hoppas fortfarande att stormen ändrar kurs. I Tacloban har vi idag haft problem med långa köer eftersom många människor bunkrar upp med bensin och förnödenheter. Överallt förbereder sig människor så gott de kan på det kommande ovädret” berättar Morgan.

Många människor på Filippinerna håller fortfarande på att återhämta sig från tyfonen Haiyan som orsakade stor förödelse när den drog fram i november 2013. Dessa människor är extra utsatta eftersom deras provisoriska boenden sannolikt inte kommer att kunna stå emot den hårda vinden. Tusentals familjer lever också i djup fattigdom efter att ha förlorat sina hem och levebröd i storman Haiyan. 

 

Bilden nedan visar förödelsen efter Haiyan som kostade nästan 6000 människor livet och påverkade över 14 miljoner människor.

Foto: Simon Roberts

Nov 27, 2014
Nov
27
2014

Första december-målen i kampen mot Ebola blir inte verklighet

Enligt FN kommer målet att hejda spridningen av Ebola i Västafrika innan den första december 2014 inte att bli verklighet. Målet, att 70 procent av Ebolapatienterna ska vara under behandling och 70 procent av offren ska vara begravda på ett säkert sätt innan den första december, sattes upp av FN i september.

”Oxfam välkomnar FN:s uppriktiga utvärdering av läget.  Att veta var i processen vi befinner oss är avgörande för att kunna hantera situationen på bästa sätt. Vi behöver en tydlig handlingsplan för att kunna möta de befintliga behoven i den fortsatta kampen mot Ebola” säger Vincent Koch., ansvarig för Oxfams Ebola-respons.

”Hjälparbetet måste fortsätta i full takt, med fokus på behandling av patienter såväl som preventiva insatser. Förebyggande åtgärder för att stoppa smittspridningen och snabb hjälp vid nya infektionsfall är avgörande för att vända utvecklingen. Att hitta en bra balans mellan preventivt arbete och akut behandling är en förutsättning för att få utbrottet under kontroll”. 

Utöver utökat stöd till behandling av sjuka behövs:  

  • Ökad finansiering till förebyggande arbete för att minska smittspridningen
  • Förbättrad samordning och utbyte av information mellan myndigheter och organisationer
  • Ökat stöd för samhällen i karantän för att säkerställa att de har de har tillgång till mat, vatten, hälso- och sjukvård
  • Könsuppdelat data för att säkerställa att mäns och kvinnors olika behov kan hanteras på bästa sätt

”Ebola är ett symptom på allvarliga brister i sjukvårdsystemet i de drabbade länderna, brister som fanns där redan innan utbrottet. För att hantera dessa brister krävs långsiktiga åtgärder och åtaganden från de berörda länderna såväl som det internationella samfundet” säger Vincent Koch.

 

Oxfams insats

Oxfam arbetar just nu i de drabbade länderna för att stoppa smittspridningen genom informationsspridning och förse människor rent vatten, sanitetsprodukter och skyddsutrustning. Hittills har våra insatser nått fram till över 860,000 människor i Liberia och Sierra Leone.

Oxfams beredskapsteam förbereder just nu förebyggande insatser i Senegal, Guinea Bissau och Gambia. Under de kommande veckorna kommer hygien-kit att delas ut till över 700 familjer i Guinea Bissau. I Senegal kommer Oxfam att sprida information om sjukdomen och hur man undviker att bli smittad via befintliga självspargrupper. I Mali kommer Oxfam, tillsammans med statliga myndigheter, FN organ och civilsamhället att förbättra hygienen i landets skolor. 

 

Naomi Kollie, en av Oxfams frivilla hälsoarbetare, informerar en grupp människor om hur de kan skydda sig mot Ebolaviruset, i Clara Town, Liberia.  

Foto: Pablo Tosco

Sidor