Nyheter

Jan 30, 2015
Jan
30
2015

Skärpta regler för skattefusk

I januari avslöjade Oxfam att 1 procent av jordens befolkning snart kommer att äga mer än resten tillsammans med nuvarande utvecklingstakt. För att minska de extrema klyftorna och lyfta fler människor ur fattigdom krävs åtgärder inom flera områden. Oxfam efterlyser bland annat hårdare regler mot skattefusk - världens regeringar måste samarbeta för att täppa till de kryphål som gör det möjligt för stora företag att undkomma bolagsskatten. Det är fullt rimligt att alla företag bidar med sin beskärda del till de samhällen där de existerar och verkar.

 

Skattefusk driver fattigdom och ojämlikhet

Skattefusket bidrar till den växande klyftan mellan fattiga och rika. Som så ofta annars drabbas människor i världens fattigaste länder allra hårdast. I dessa länder bidrar bolagsskatten till att bygga upp en grundläggande infrastruktur, vilket är helt avgörande i kampen mot fattigdom. 

Att regeringar världen över låter stora företag komma undan utan att bidra med sin beskärda del är inte okej. Under senare år har flera multinationella företag skapat rubriker genom att inte betala sin andel. Många av dessa företag spenderar dessutom enorma summor på lobbying för att därigenom påverka det finansiella regelverket till sin fördel. 

Människor världen över påverkas av företagens skattefusk genom uteblivna medel för exempelvis vägar, skolor och sjukhus. Liberia, Sierra Leone och Guinea – de länder som drabbats hårdast av Ebolakrisen i Västafrika – förlorade uppskattningsvis 287,6 m USD på utebliven bolagsskatt under 2011. Dessa pengar hade kunnat göra stor skillnad i kampen mot Ebola och bidragit till att fler människor kunnat ta sig ur fattigdom.     

Ett utbrett problem

De skandaler som skapat rubriker i media är bara toppen på isberget. Det rör sig inte om ett fåtal dåliga exempel som utnyttjar befintliga kryphål – problemet är betydligt mer utbrett än så. Det internationella skattesystemet är anpassat för att gynna stora företag och rika länder genom att möjliggöra dessa kryphål.

En handfull av världens rikaste länder håller just nu på att skriva om de globala skattereglerna. Risken är att de skapar regler som tjänar deras intressen utan att ta hänsyn till fattiga länder och deras behov. Ännu värre är att världens fattigaste länder – de som drabbas hårdast av företagens skatteplanering – inte ens finns representerade vid förhandlingsbordet.

Skatteparadiset Luxemburg deltar i förhandlingarna. Sierra Leone däremot, ett land som drabbats hårt av Ebolaepidemin och dränerade offentliga medel, är inte inkluderade. Det är inte rimligt.

Inte försent

Det finns fortfarande en chans att förändra regelverket inom de kommande månaderna. Därför uppmanar vi nu världens ledare att mötas under ett globalt skatte-möte i juli 2015. Ledare från samtliga länder ska vara inbjudna att delta på lika villkor för att arbeta fram en global överenskommelse som gynnar alla, inte bara några.

 

 

Jan 21, 2015
Jan
21
2015

Oxfam på plats under World Economic Forum i Davos

Idag inleds årets upplaga av World Economic Forum (WEF) i Davos. Under mötet samlas några av världens främsta ledare och representanter från näringslivet, myndigheter, internationella organisationer, den akademiska världen och civilsamhället för att diskutera trender och strömningar som påverkar den globala ekonomin. WEF är en viktig politisk händelse som gör avtryck och påverkar den internationella dagordningen. Mötet får också stor medial uppmärksamhet.

 

I år har Oxfam’s internationella VD, Winnie Byanyima, blivit inbjuden att medverka som ordförande under mötet. Byanyima kommer att använda sin position vid Davos genom att verka för åtgärder som bidrar till att bekämpa den globala fattigdomen. Hon kommer också att verka för framsteg i riktning mot en global klimatöverenskommelse. 

2015 är på många sätt ett viktigt år. Ökad extrem ojämlikhet och klimatförändringar som påverkar människors liv här och nu definierar vår tids största utmaningar. Ett starkt globalt ledarskap krävs för att bryta utvecklingen och världens ledare står nu inför en svår och viktig uppgift som kräver samarbete över nationsgränserna.

Vill vi verkligen leva i en värld där en procent av jordens befolkning äger mer än de resterande 99 tillsammans frågade sig Byanyima tidigare i veckan.  Hon fortsätter:

”Världen behöver förändring under 2015: vi måste komma överens om en handlingsplan för att bekämpa klimatförändringarna, vi måste ta itu med de extrema klyftorna mellan rika och fattiga och vi måste enas om globala riktlinjer som kan hjälpa oss att nå dessa mål.” 

Oxfam’s vision är en värld fri från fattigdom och orättvisor. Idag äger världens 80 rikaste individer lika mycket som jordens fattigaste hälft samtidigt som nästan en miljard människor knappt har mat för dagen.

Den extrema ojämlikheten fortsätter att öka – redan under nästa år beräknas en procent av jordens befolkning äga mer än resten tillsammans. Denna utveckling hotar att vända de senaste decenniernas positiva utveckling. Därför är det nu hög tid att agera!

Extrem ojämlikhet:

 • Berövar människor bättre förutsättningar
 • Vidgar klyftan mellan kvinnor och män
 • Skadar världens ekonomiska tillväxt
 • Utgör ett hinder i kampen mot fattigdom

 

Even it Up!

Oxfam tar ställning mot den extrema ojämlikheten genom kampanjen Even it Up som lanserades i höstas. Människor från olika samhällsskikt och delar av världen, inklusive ledande ekonomer, akademiker, politiker och aktivister har ställt sig bakom våra krav. Du kan också ta ställning genom att stötta kampanjen via länken nedan.

 

Jan 19, 2015
Jan
19
2015

En procent av jordens befolkning äger snart mer än resten tillsammans

Om den nuvarande utvecklingen med växande klyftor inte bryts kommer den rikaste procenten av jordens befolkning att äga mer än de resterande 99 procenten tillsammans redan under nästa år.

 

Senare i veckan inleds World Economic Forum i Davos. Oxfams internationella vd Winnie Byanyima, som är ordförande vid mötet, beskriver utvecklingen som ett hinder i kampen mot den globala fattigdomen. Detta sker i en värld där 1 av 9 inte har tillräckligt att äta och över en miljard människor fortfarande lever på mindre än 1,25 $ om dagen.

Av Oxfam-rapporten Wealth: Having it all and wanting more som publiceras idag framgår att den rikaste procenten av jordens befolkning har sett sina tillgångar växa från 44 procent av den totala kakan 2009, till 48 procent under 2014. Med nuvarande utvecklingstakt kommer deras gemensamma tillgångar att överstiga 50 procent redan under nästa år. Av de resterande 52 procenten av de globala tillgångarna ägs 46 procent av den rikaste femtedelen, vilket betyder att de resterande 80 procenten delar på de återstående 5,5 procenten av jordens tillgångar. 

Winnie Byaniyima kommenterar:

”Vill vi verkligen leva i en värld där en procent av jordens befolkning äger mer än resten tillsammans? Trots att den extrema ojämlikheten är svindlande fortsätter klyftan mellan de allra rikaste och resten att växa”

”Under de senaste 12 månaderna har flera av världens ledare, däribland president Obama och Christine Lagarde, adresserat frågan men resultaten uteblir. Det är nu hög tid för våra ledare att utmana de mäktiga särintressen som står i vägen för en rättvisare och mer välmående värld. Underlåtenhet att ta itu med den extrema ojämlikheten riskerar också att vrida kampen mot fattigdom tillbaks med flera decennier. De fattiga missgynnas dubbelt av de växande klyftorna, både genom att deras andel av den ekonomiska kakan minskar och genom att den totala kakan minskar då extrem ojämlikhet hämmar den ekonomiska tillväxten.” 

Hög tid att agera

Mot bakgrund av detta uppmanar Oxfam världens regeringar att:

 • Ta hårdare tag mot skattefusk
 • Investera i grundläggande samhällsservice, som utbildning och sjukvård, tillgänglig för alla
 • Skifta skattebördan från arbete och konsumtion till kapital och förmögenhet
 • Införa minimilöner
 • Främja en ekonomisk politik som gör kvinnor rättvisa
 • Garantera skyddsnät för de allra fattigaste
 • Sätta upp globala mål för att hantera den extrema ojämlikheten i världen

"Inte bara en fråga om moral"

Lady Lynn Fore de Rothschild, VD för EL Rothschild och ordförande i föreningen Inclusive Capitalism, uppmanar idag företagsledarna som samlas i Davos att ta sitt ansvar i kampen mot den extrema ojämlikheten.

"Oxfams rapport är bara det senaste i raden av bevis på att ojämlikheten i världen nått chockerande proportioner. Den moderna kapitalismens globala ledare måste bidra till för att förändra systemet och göra det mer inkluderande, rättvist och hållbart.”

Rothschild fortsätter:

”Den extrema ojämlikheten är inte bara en moralisk fråga, den hämmar även den ekonomiska tillväxten och därigenom den privata sektorn. Alla som samlas i Davos, och som delar visionen om en stabil och välmående värld, måste ta dessa frågor på allvar.”

Oxfam skapade rubriker i Davos förra året med avslöjandet att världens 85 rikaste individer äger lika mycket som den fattigaste hälften av jordens befolkning tillsammans. Siffran är idag 80 – ett dramatiskt fall från 388 individer år 2010. De 80 rikaste individernas tillgångar har också fördubblats sedan 2009.

 

Jan 12, 2015
Jan
12
2015

Jordbävningen på Haiti: 5 år senare

Den 12 januari 2010 skakades Haitis huvudstad Porte au Prince av en kraftig jordbävning som krävde över 220,000 människoliv och skadade över 330,000 människor. Tack vare omvärldens generositet kunde Oxfam förse över en halv miljon människor med tak över huvudet, rent vatten och sanitet.

 

Idag, 5 år senare, pågår fortfarande arbetet med att återuppbygga det som jordbävningen raserade. Den materiella förödelsen efter jordbävningen var mycket omfattande. Stora delar av huvudstaden Port au Prince förstördes och hundratusentals människor förlorade sina hem. För att lindra effekten av kommande naturkatastrofer arbetar Oxfam med att bygga upp en större motståndskraft och ge människor kunskap och verktyg för att kunna hantera kommande katastrofer.

Damien Berrendorf, Oxfams landschef på Haiti berättar: ”Vårt mål är att bygga upp en starkare och mer motståndskraftig nation. För att lyckas med det måste vi säkerställa att våra projekt i landet är väl förankrade i civilsamhället och bland lokala och nationella myndigheter. Under 2014 har vi nått fram till över 594,310 personer och vi arbetar ständigt för att nå ännu fler.”

För att uppmärksamma femårsdagen släpper Oxfam en rapport som sammanfattar hjälpinsatsen efter jordbävning.

 

En man tittar ned på förödelsen i ett bostadsområde i huvudstaden Port au Prince. Bilden är tagen i maj 2010, 4 månader efter den förödande jordbävningen som förstörde stora delar av huvudstaden och gjorde hundratusentals människor hemlösa.

Foto: Ami Vitale

 

Dec 23, 2014
Dec
23
2014

Aries berättelse: 10 år efter tsunamin

Fotografen Jim Holmes reste till Aceh, Indonesien, för att skildra Oxfams arbete på plats efter tsunamin. I november 2014 återvände han för att försöka hitta några av de personer som han träffade där, och höra deras berättelser igen. Arie var bara en liten pojke när tsunamin inträffade. Han fångades på bild tillsammans med sin kusin Rahmat. Idag är han en vuxen man men minns fortfarande dagen då livet förändrades. Här är Aries berättelse tio år senare.   

 

"Det var alldeles stilla"

Natten innan tsunamin var pappa nere på stranden tillsammans med farmor. Han låg och sov när min farmor väckte honom och sa att vattnet i havet var varmt. Pappa gick ner och kände på vattnet som var ovanligt hett. Jag minns att det var dagen efter julafton och att folk firade nere på stranden. Sen blev det helt tyst. Vinden avtog och det var alldeles stilla.

För tio år sedan var jag ett barn och visste ingenting om tsunamis. Efter jordbävningen började allting skaka. Jag och min familj begav oss då upp till huvudgatan där vi möttes av en stor folkmassa som sprang åt olika håll. Många skrek högt och ropade att vattnet är på väg. Det är det enda jag minns.

Jag var med min familj. Vi var cirka 15 personer, några begav sig av i bil, jag och mamma åkte motorcykel mot Banda Aceh, en närbelägen stad dit vi hoppades att vattnet inte skulle nå. På vägen mötte vi byns ledare som varnade oss för att åka dit eftersom det redan var fullt med folk där. Han rådde oss istället att åka till moskén, vilket vi gjorde. Där var vi säkra.

"Vi hade tur"  

Vi såg vattnet komma och skyndade oss till moskén. Vi hade tur som han dit i tid. Många andra hade inte samma tur. Mina minnen från den här dagen är suddiga men varje gång jag hör talas om en jordbävning så fylls jag av obehag. Det är ett trauma som jag kommer att få bära med mig livet ut.

Innan tsunamin arbetade min pappa i en cementfabrik. Pappa hade gett sig iväg för att arbeta morgonen då tsunamin inträffade. Vi såg honom inte förrän två dagar senare, då trodde vi att han hade dött. Vi blev så lyckliga när vi hörde hans namn och återförenades.  

Vi stannade uppe i bergen i ett par dagar efter tsunamin för att skydda oss mot efterskalv. När vi sedan återvände hem såg vi döda kroppar överallt och vårt hus var helt förstört. Efter cirka två månader kom hjälpen utifrån. Organisationer och myndigheter hjälpte till att städa upp oredan och frakta bort de döda kropparna.

Utvecklingen i Aceh är positiv och vi tror på en lycklig framtid här. Vår lilla stad blev känd för världen i och med tsunamin, nu kämpar vi för att bygga upp den igen.

Jag minns att Jim fotograferade oss. Han var med oss en stund och vi pratade lite. Jag kommer också ihåg att Oxfam gav oss ett hus, mat och kläder.

 

Foto: Jim Holmes

Sidor