Nyheter

Mar 23, 2015
Mar
23
2015

Ett år sedan Ebolautbrottet i Västafrika

Ett år har nu gått sedan de svarta rubrikerna om Ebola i Västafrika började spridas i världsmedia. Enligt Oxfam har det lokala engagemanget varit avgörande för hjälpinsatsens genombrott. Medicinsk behandling och förebyggande arbete måste gå hand i hand - det är en viktig lärdom att ta med sig till kommande katastrofer.

 

Ett år efter Ebolautbrottet i Västafrika konstaterar Oxfam att regeringar och hjälporganisationer, däribland Oxfam själva, till en början haft svårt att finna en balans i hjälparbetet. Ett överdrivet fokus på tekniska lösningar i form av fler bäddar, mer personal och utrustning försvårade arbetet under den inledande fasen. Enligt Oxfam är den medicinska behandlingen och de förebyggande insatserna för minskad smittspridning lika viktiga för att hantera sjukdomsutbrott av denna omfattning.   

Sue Turell, ansvarig för Oxfams Ebolarespons sa:

”Vi har fortfarande mycket arbete framför oss men utvecklingen går nu åt rätt håll. Även om färdriktningen är positiv får vi inte ta foten från gaspedalen. Den senaste tidens framsteg hade aldrig varit möjliga utan vare sig de medicinska insatserna eller det lokala engagemanget från människor i de drabbade samhällena. Först när dessa människor blev personligt involverade och medvetna om riskerna och vad de behövde göra för att undvika att bli smittade vände utvecklingen på riktigt. Om vi fokuserat mer på lokalt engagemang redan från början hade sannolikt färre mänskoliv gått förlorade”.  

”Med tanke på utbrottets omfattning är det föga förvånande att de som varit involverade i hjälpinsatsen lärt sig mycket under arbetets gång. Inom Oxfam brottades vi länge med att försöka hitta en balans mellan att skydda vår personal och samtidigt leverera effektiv hjälp. Vi var tvungna att anpassa oss snabbt för att verkligen göra skillnad.”    

Ebolautbrottet omkullkastade de mest privata aspekterna av människors vardag: relationen till familj, vänner, grannar, partners och den egna kroppen. För att få människor att förändra sin livsstil och verkligen förstå sjukdomen och hur den sprids krävdes ett förstående och inkännande tillvägagångssätt. 

Ett år efter utbrottet har vikten av lokalt engagemang erkänts av såväl regeringar som organisationer på plats. Utan det lokala engagemanget och acceptansen hos lokalbefolkningen i drabbade områden hade hjälpinsatserna försvårats avsevärt. 

En antropologisk studie som genomfördes av Oxfam i slutet av 2014 visar att negativa föreställningar och rädsla för utomstående hjälp bidragit till bristande efterlevnad och motstånd lokalt. Genom intervjuer, fokusgruppsdiskussioner, platsbesök och deltagande observationer fann Oxfam att tidigare erfarenheter av lokala hjälpinsatser givit upphov till misstro mot myndigheter och vårdpersonal. Den allmänna skepsisen bidrog till att människor drog sig för att söka vård och istället försökte behandla sig själva och sina anhöriga hemma.

En förutsättning för att nå målet med noll nya smittfall är att regeringar och myndigheter prioriterar det lokala engagemanget och koordinerar det ändå ned på distriktsnivå. Det kommer också att kräva bibehållen kapacitet att behandla de som redan insjuknat.

De lokala nätverk och grupper som utvecklats under arbetets gång har enligt Oxfam lagt grunden för att kunna hantera andra typer av hälso- och samhällsproblem såsom kolera, malaria och kvinnlig könsstympning när väl Ebolan är utrotad. Oxfam hoppas också att det lokala samhällsengagemanget kan leda till att civilsamhället blir mer engagerade i det lokala styret och de beslut som påverkar eras liv.

Bilden nedan visar tre av Oxfams lokala hälsovolontärer på promenad i Clara Town, Liberia.

Foto: Pablo Tosco

 

Mar 16, 2015
Mar
16
2015

Enorm förödelse efter cyklonen Pam

Natten till lördagen drog den tropiska cyklonen Pam in över östaten Vanuatu i sydvästra Stilla Havet. Med vindstyrkor på uppemot 250 km/h förstördes det mesta i dess väg. Den humanitära och materiella förödelsen efter stormen befaras vara helt enorm. Collett van Rooyen, Oxfams landschef på Vanuatu beskriver cyklonen som den värsta naturkatastrofen på länge.

”Uppemot 100,000 människor befaras ha fått sina hem förstörda. Enbart i huvudstaden Port Vila har nästan 90 procent av bebyggelsen skadats och många skolor, vårdinrättningar och bårhus har förstörts. Evakueringscentren är redan överfulla och på många platser finns varken rinnande vatten eller elektricitet”, berättar van Rooyen.

Vittnesmålen om förödelsen på Vanuatu är många - tusentals människor befinner sig nu i akut behov av hjälp. Den materiella förödelsen är helt enorm och rädslan för stigande dödstal påtaglig. En stor del av befolkningen bor i enkla hus med inget eller litet skydd mot de starka vindarna.

”Omfattningen av katastrofen saknar motstycke i detta land. Många människor kommer att behöva mycket hjälp under en lång tid framöver”, säger van Rooyen.

Oxfam finns på plats i Vanuatu för att hjälpa till där det behövs. Ytterligare personal och utrustning flögs i morse in från Australien för att svara upp mot det enorma hjälpbehovet. Enligt Dr Helen Szoke, verkställande direktör på Oxfam i Australien, är läget mycket kritiskt.

”Nu när situationen klarnat något står det klart att katastrofen utvecklats enligt det värsta tänkbara scenariot och att hjälpbehovet är enormt. Oxfam kommer att göra vad som krävs för att hjälpa de som drabbats av den förödande cyklonen”.   

Risk för en ny katastrof

I tumultet efter cyklonen Pam står landet inför ytterligare en potentiell katastrof genom sjukdom och smittspridning. I de överfulla evakueringscentren har bristen på rent vatten och sanitet utvecklats till ett akut problem som kan få förödande konsekvenser för den utsatta befolkningen.

”Under fredagskvällen inträffade den första katastrofen, då tyfonen drog in över Vanuatu med full kraft. Sjukdom och smittspridning riskerar nu att utlösa en andra katastrof om inte bristen på vatten och sanitet åtgärdas” säger van Rooyen.  

Mer räddningspersonal och 17,500 kg katastrofutrustning anlände under gårdagen till Vanuatu. Ytterligare leveranser kommer att droppa in under de kommande dagarna. Landets myndigheter arbetar hårt för att hjälpa sin befolkning men resurserna räcker inte till.

”Vi kommer att behöva mycket hjälp för att möta det eskalerande hjälpbehovet”, säger van Rooyen.

Nästan 90 procent av bebyggelsen i huvudstaden Port Vila rapporteras ha skadats av cyklonen. ”Hela samhällen har blåst bort” säger van Rooney, Oxfams landschef på Vanuatu.

Foto: Amy Christian

Mar 6, 2015
Mar
6
2015

Pee-Power omvandlar urin till elektricitet

Oxfam i Storbritannien har tillsammans med University of West England arbetat fram en innovation som kan förändra livet för människor på flykt.

 

Den så kallade Pee-Power toaletten är ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt att omvandla urin till elektricitet för inomhusbelysning. Allmänna toaletter i flyktingläger är inte sällan en farlig plats att vistas på efter mörkrets inbrott, i synnerhet för kvinnor och barn. Genom att lysa upp de mörka toaletterna nattetid kan Pee-Power toaletten underlätta livet för de boende. Det är fantastiskt!  

Pee-power toaletten lanserades på UWE Bristols campus igår eftermiddag, då en prototyp placerades ut i närheten av studentkårens bar. Studenter och personal uppmanas att använda urinoaren och donera sin urin som sedan omvandlas till el för inomhusbelysning.

Prototypen är resultatet av ett samarbete mellan Oxfam och forskare vid UWE Bristol. Förhoppningen är att innovationen ska kunna användas för att lysa upp toaletter i flyktingläger nattetid. Forskargruppen leds av professor Ioannis Ieropoulos, chef för Bristol BioEnergy Centre. Han berättar:

”Prototypen visar att det är möjligt att generera el på detta sätt. Vårt arbete uppmärksammades redan 2013, då vi visade att el från mikrobiella bränsleceller kunde driva en mobiltelefon. Detta projekt, som vi driver tillsammans med Oxfam, kan ha en enorm betydelse för människor i flyktingläger. Teknologin bakom är dessutom helt grön – istället för fossila bränslen använder vi en avfallsprodukt som därigenom kommer till användning.”

Prototypen som placerats ut på universitetsområdet är specialbyggd för att efterlikna de befintliga toaletterna i flyktinglägren – allt för att övningen ska bli så realistisk som möjligt.

Andy Bastable, chef över vatten- och sanitetsavdelningen på Oxfam i Storbritannien förklarar:

”Oxfam är experter på att förse människor i katastrofzoner med fungerande sanitetslösningar. Att lysa upp otillgängliga platser långt ifrån en strömkälla är ett stort problem - denna teknik är ett stort steg framåt. Att leva på flykt är svårt nog, utan risk för att bli överfallen nattetid. Potentialen hos denna uppfinning är därför enorm.”

 

Bilden nedan visar prototypen där den nu står utanför studentpuben på UWE Bristol.

Mar 3, 2015
Mar
3
2015

Winnie Byanyima: extrem ojämlikhet angår oss alla

Från de exklusiva stugorna i Schweiziska alperna till världens ghetton – alla påverkas av de växande klyftorna i världen.

 

För att hitta en lösning på problemet med växande klyftor var jag inbjuden att delta under World Economic Forum i Davos tidigare i våras. Jag såg detta som ett tillfälle att framföra den oro och de synpunkter som människor i väldens fattigaste länder känner. Min avsikt var att lyfta fram konsekvenserna av extrem ojämlikhet och belysa hur de växande klyftorna påverkar världens fattigaste människor. Syftet med min närvaro var också att gå från tanke till handling genom att omvandla människors oro till konkreta åtgärder. Att 80 personer nu äger lika mycket som resten av jordens befolkning är svårt att greppa.

Genom att säkerställa att världens ekonomiska elit betalar sin beskärda del i skatt, hantera problemet med låga löner och investera i nödvändiga samhällstjänster för alla, kan vi vända utvecklingen och minska den extrema ojämlikheten i välden. Dessa åtgärder beskrivs mer ingående i Oxfam-rapporten Even It Up, som släpptes i oktober. Strax före årsmötet i Davos droppade vi också nyheten att 1 procent av jordens befolkning snart kommer att äga mer än resten tillsammans, om ingenting görs. Detta sker i en värld där 1 av 9 inte kan äta sig mätta varje dag och där en miljard människor lever i extrem fattigdom. 

 

Extrema klyftor överst på dagordningen

Såhär ett par veckor senare frågar jag mig själv – lyckades vi få fram budskapet? Jag är stolt över att säga att Oxfam, med gemensamma krafter, lyckades placera extrem ojämlikhet överst på dagordningen i Davos. Vi skapade rubriker och gav upphov till livlig diskussion världen över och vi säkrade dyrbar sändningstid under hela årsmötet. Tack vara det enorma stöd som Oxfam får via sociala medier utsågs jag dessutom till en av de mest inflytelserika sociala medie-användarna under Davos, tillsammans med bland andra Bill Gates och Arianna Huffington.

Vi fick ett brett stöd från en rad inflytelserika personer, däribland Oxfam ambassadörerna Angelique Kidjo och Chris Martin, IMF-direktören Christine Lagarde, Jim Yong Kim från Världsbanken och Donald Kaberuka från afrikanska utvecklingsbanken. Precis som väntat hamnade jag i såväl hjärtliga som tuffa diskussioner – det hör till. För varje år som går blir det dock tydligare att allt fler av världens ledare betraktar extrem ojämlikhet som ett allmänt problem.

Min närvaro under årsmötet i Davos kan ses som en liten del av Oxfams globala kampanj Even it Up för att minska den extrema fattigdomen i världen. Nu fortsätter vi att verka för lösningar på de problem som extrem ojämlikhet skapar. Ett första steg blir att se till att världens företag betalar sin beskärda del i skatt, en fråga som länge lyst med sin frånvaro i internationell media.

 

Orättvisa skatteregler föder ojämlikhet

Företagen tjänar mer pengar när de betalar mindre skatt. Vinsten som skapas genom detta bidrar också till att göra de allra rikaste ännu rikare. Det innebär också att världens regeringar går miste om viktiga intäkter som skulle kunna användas till utbildning, sjukvård och andra samhällstjänster som bidrar till att utrota den extrema fattigdomen i världen. Enligt Oxfams beräkningar förlorar världens fattigaste länder omkring 100 miljarder årligen på grund av utebliven bolagsskatt.

Att rikta all uppmärksamhet mot ett fåtal globala företag räcker dock inte då problemet är betydligt större än så. Vi måste förändra det system tillåter företag att använda sin makt och sitt inflytande för att komma undan utan att betala sin beskärda del. En ambitiös och omfattande process behövs för att förändra det internationella skattesystemet som idag möjliggör skattesmitning.

Mot barkund av detta efterlyser Oxfam nu ett globalt skattemöte, där världens alla länder är inbjudna att delta, och där medborgarnas rättigheter och behov står i fokus. Vi anser också att detta perspektiv måste lyftas fram under finansmötet i Addis Ababa senare i år. Världens fattiga länder måste bjudas in till förhandlingsbordet när globala skatteregler diskuteras – det är en förutsättning för minska den extrema fattigdomen. Det är omöjligt att arbeta fram rättvisa skatteregler om inte arbetsprocessen i sig är rättvis.

Davos blev början till en stark och viktig diskussion om hur jordens resurser är fördelade. Jag ser fram emot konkreta framsteg i dessa frågor under 2015.

 

Av: Winnie Byanyima, Verkställande Direktör, Oxfam International.

 

Feb 27, 2015
Feb
27
2015

6 månader efter eldupphöret på Gaza - förödelsen fortsatt stor

Återuppbyggnaden av förstörd infrastruktur på Gaza kommer att ta mer än ett sekel med nuvarande utvecklingstakt.

Över 800,000 lastbilar med byggmaterial behövs för att bygga nya bostäder, skolor, vårdinrättningar och annan nödvändig infrastruktur, efter upprepade konflikter och år av blockad. Under januari månad släpptes endast 579 sådana transporter igenom. Det är en minskning från månaden innan, då 795 lastbilar med byggmaterial passerade in i Gaza. Över 100,000 människor, mer än hälften av dem barn, lever fortfarande i skyddsrum och tillfälliga bostäder efter att deras hem förstörts. Tiotusentals familjer lever i svårt skadade bostäder.

Om inte den israeliska blockaden lyfts kommer det att ta mer än 100 år att återuppbygga bostäder, skolor och sjukhus på Gaza. Mängden byggmaterial som släpptes igenom minskade under förra månaden. Mindre än 0,25 procent av alla lastbilslaster med byggmaterial har kommit in i Gaza under de senaste 3 månaderna. Sex månader sedan eldupphöret har situationen för de boende i området blivit alltmer desperat. Oxfam efterlyser därför ett omedelbart slut på blockaden som pågått i nästan 8 år.

Catherine Essoyan, Oxfams regionchef berättar: ”Ett slut på blockaden är nödvändigt för att människor i Gaza ska kunna återuppbygga sina liv. Många familjer lever i hem utan tak, väggar och fönster, med begränsad tillgång till el och rinnande vatten. För varje dag som passerar sätts fler liv på spel. Att det internationella samfundet ännu en gång svikit dessa människor och deras behov av hjälp är bedrövligt.”

Sex månader efter eldupphöret har inga framsteg i de långsiktiga fredssamtalen nåtts. Den israeliska blockaden och växande spänningar inom den palestinska enhetsregeringen har ytterligare förvärrat situationen i Gaza. Oxfam uppmanar nu båda sidor att proaktivt söka efter en fredlig lösning på konflikten.

Den israeliska blockaden fortsätter att ha en förödande inverkan på människor i Gaza. Exporten av jordbruksprodukter från Gaza har fallit dramatiskt och motsvarar idag ca 2,7 procent av nivåerna innan blockaden infördes. Fiskare och jordbrukare har fått en begränsad tillgång till fiskevatten och bördig jordbruksmark. Gaza fortsätter att skiljas från Västbanken och de flesta människor får fortfarande inte lämna området.

För att möte det eskalerande hjälpbehovet arbetar Oxfam tillsammans med lokala partnerorganisationer för att tillhandahålla rent vatten, matkuponger och sjukvård i hela regionen.

 

 

Under vintern har flera kalla stormar dragit in över Mellanöstern. En pojke värmer sig över elden i ruinerna av ett bostadshus som förstörts av bomber.

Foto: Anas al Baba

Sidor