Nyheter

Apr 27, 2015
Apr
27
2015

Stort hjälpbehov efter jordbävningen i Nepal

Under lördagen drabbades Nepal av en kraftig jordbävning som uppmätte 7,8 på Richterskalan. Över 3300 människor beräknas ha omkommit, tusentals människor har skadats och den materiella förödelsen är enorm. Både bostäder och historiska monument har förstörts och många familjer är fast i sina hem, i väntan på hjälp. Infrastruktur och viktiga kommunikationer har skadats, vilket nu försvårar räddningsarbetet.

 

Cirka 30,000 människor har lämnat sina hem av rädsla för efterskalv. Dessa människor är nu i akut behov av hjälp. Oxfam är på plats för att hjälpa till med räddningsarbetet. Just nu arbetar vi för att nå så många som möjligt med rent vatten, mat och sanitetsprodukter. Cecilia Keizer, Oxfams landschef i Nepal, berättar:

”Sedan jordbävningen i lördags har vi i har upplevt flera kraftiga efterskalv. Det senaste uppmätte 6,8 på Richterskalan. Människor är rädda att återvända hem och tusentals familjer sover utomhus eller i tillfälliga tältläger.”

Efterskalven och den skadade infrastrukturen försvårar räddningsarbetet och gör det svårt att nå fram till drabbade människor utanför huvudstaden Katmandu. Telefonlinjerna är nere kommunikationssystemen är överbelastade i hela landet. El- och vattenförsörjningen har skadats och sjukhusen i Katmandu är överbelastade. Nepals regering har mobiliserat landets säkerhetsstyrkor och utlyst ett nationellt kristillstånd för att påskynda räddningsarbetet.

”Vi har nått fram till tusentals människor i huvudstaden, men kommunikationerna till de värst dabbade områdena utanför Katmandu är extremt dåliga. Räddningsinsatsen försvåras av att många viktiga vägar förstörts. Jag befarar att dödssiffran kommer fortsätta att stiga när vi når fram till nya områden. Det här är bara början”, säger Keizer.

Oxfam arbetar tillsammans med UNICEF och en rad lokala partnerorganisationer för att bygga upp tillfälliga vatten- och sanitetsstationer. Zubin Zaman på Oxfam Indien berättar:

”Vårt mål är att det humanitära biståndet ska nå fram till människor i hela landet. Genom att tillhandahålla rent vatten och sanitetsprodukter gör vi vad vi kan för att förhindra en sekundär katastrof i form av smittspridning och sjukdomsutbrott”.

Oxfams räddningsinsats organiseras från Indien, Thailand och Storbritannien. Inom de närmsta dagarna kommer ett grupp tekniska experter från Storbritannien att flyga över med mat, vatten och andra förnödenheter.

Oxfam har arbetat i Nepal i över 30 år med fokus på jämställdhet, mänskliga rättigheter och klimatanpassning. Oxfam arbetar också förebyggande genom projekt som ska stärka motståndskraften för klimatchocker och katastrofer i utsatta samhällen.

 

 

Apr 20, 2015
Apr
20
2015

Jemen: över 100,000 människor på flykt

Konflikten i Jemen trappas upp och situationen för civila i landet blir alltmer akut. Hittills har över 640 människor mist livet och över 2,200 skadats i de pågående striderna. Ett par veckor in i konflikten har redan 121,000 människor tvingats på flykt.

 

I staden Hajjah i västra Jemen har tiotusentals människor lämnat sina hem på grund av de pågående striderna. Många av dem levde under mycket enkla förhållanden i tillfälliga läger som ett resultat av tidigare konflikter. Nu tvingas de åter på flykt. Dessa människor och många därtill är nu i desperat behov av humanitär hjälp. Redan innan den senaste konflikten utbröt var 16 miljoner jemeniter, drygt 60 procent av befolkningen, i behov av humanitärt stöd.

”Det väpnade våldet måste få ett omedelbart slut och samtliga land, sjö och luftvägar måste öppnas upp för transporter av mat, bränsle, medicinsk utrustning och andra livsnödvändiga basvaror” säger Grace Ommer, Oxfams landschef i Jemen.

Jemen importerar praktiskt taget all mat och allt bränsle. Nu när gränserna är stängda kommer inga leveranser fram. Det som redan finns i landet är på väg att ta slut.

”Många människor har varit utan el och rent vatten i flera dagar och utbudet av mat och bränsle minskar stadigt. På många platser är det helt omöjligt för hjälpen att nå fram – därför måste det internationella samfundet gripa in och sätta press på de stridande parterna att nå ett omedelbart slut på våldet. Om inget görs kommer situationen att utvecklas till en humanitär katastrof” säger Ommer.

En Oxfam-medarbetare i Jemen beskriver situationen inne i landet som katastrofal. ”Även om vi överlever bomberna så är maten nästan slut. Ute på gatorna slingrar sig köerna långa av bilar som väntar på bensin från bensinstationer. En allvarlig mat- och bränslekris håller på att utvecklas i ett land där en stor del av befolkningen redan lever under fattigdomsgränsen”.   

Oxfam arbetar just nu med att leverera rent vatten till familjer i utsatta områden. Målet är att nå 80,000 människor under de kommande veckorna och en miljon människor totalt när tillgängligheten förbättras. Oxfam uppmanar också det internationella samfundet att verka för ett omedelbart eldupphör och säkerställa att den humanitära hjälpen når fram till de behövande.  

Bilar i kö till en bensenstation i Saana.

Foto: Abo Haitham

Apr 14, 2015
Apr
14
2015

Låst läge i Gaza

Drygt 6 månader har passerat sedan vapenvilan inleddes i Gaza men återuppbyggnaden uteblir. Ännu har  inte ett enda av de 19,000 hem som förstörts under konflikten reparerats och läget för de civila fortsätter att förvärras. Våldet kommer trappas upp igen, om inget drastiskt sker menar Oxfam, Diakonia, Individuell Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan och 35 andra organisationer som idag släpper en gemensam rapport om läget i Gaza. Rapporten "Charting a New Course: Overcoming the stalemate in Gaza" sammanfattar situation sedan kriget i Gaza sommaren 2014.

 

För sex månader sedan utlovade det internationella samfundet 3,5 miljarder USD till återuppbyggnaden av ett Gaza där 19,000 bostäder, samt sjukhus och skolor förstördes under 51 dagars bombningar. 100,000 personer är fortfarande hemlösa, många av dem barn. Bara 26,8 procent av de pengar som utlovades har kommit in. Bristen på pengar är dock inte den enda utmaningen. Många av projekten som trots allt fått finansiering har inte kunnat genomföras eftersom blockaden hindrar hjälpen från att komma fram.

”De lovande talen under givarkonferensen har förvandlats till tomma ord. Återuppbyggnaden går trögt, inget avtal om permanent vapenvila har slutits och inga planer på att avsluta blockaden av Gaza har ännu presenterats. Det internationella samfundet ser på samtidigt som ännu en konflikt utvecklas genom att passivt upprätthålla det stuts quo som de själva kritiserat”, säger Winnie Byanyima, verkställande direktör på Oxfam International.

Sedan vapenvilan har våldet mot den civila befolkningen fortsatt. Vid fler än 400 tillfällen har Gaza beskjutits av Israel. Under samma tid har fyra raketer avfyrats från Gaza mot Israel.  Rapporten understryker att utan ytterligare insatser och ett nytt förhållningssätt från omvärlden kommer våldet att ta överhanden igen. Istället för att anpassa sig till blockadens begränsningar och olagligheter, vilket nu sker, måste omvärlden insistera på ett slut på blockaden. Rapporten lyfter därför bland annat följande åtgärder:

  • Parterna bör genast återuppta förhandlingar för långsiktig vapenvila som adresserar behovet av hållbar rekonstruktion av Gaza och konfliktens grundorsaker. Vapenvilan måste också skapa säkerhet för både israeler och palestinier.
  • Israels blockad av Gaza måste hävas. Internationella samfundet bör sätta en tidsplan för detta.
  • Håll alla parter ansvariga för brott mot folkrätten, kräv skadestånd för förstört bistånd och säkerställ att eventuella vapenavtal och avtal med företag inte bidrar till brott mot folkrätten.
  • Påskynda återuppbyggnaden och insistera på tillgång till nödvändigt material i enlighet med folkrätten.
  • Bygg upp och stimulera Gazaremsans ekonomi, stötta steg mot ett samlat palestinskt styre över Gaza och Västbanken och insistera på att palestinska politiska aktörer prioriterar uppbyggnaden av Gaza.
  • Åberopa Egyptens skyldighet att släppa igenom humanitära leveranser.

 

Bilderna nedan visar förödelsen i Gaza. Foto: Anas al Baba/Oxfam

 

Mar 30, 2015
Mar
30
2015

Kommer världen fortsätta att svika syrierna?

Konflikten i Syrien är inne på sitt femte år och den humanitära situationen i landet blir allt mer akut. Hjälpbehovet i Syrien ökar stadigt men det internationella biståndet hänger inte med. Många europeiska länder tar emot få syriska flyktingar samtidigt som grannländerna stänger sina gränser. Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz och Kanada går emot strömmen, dessa länder visar vägen både vad gäller bistånd och flyktingmottagande.

 

Året har startat trögt. Hittills har inte ens 10 procent av de medel som FN efterlyst för 2015 kommit in. Imorgon möts några av värdens rikaste länder på givarkonferensen i Kuwait för att diskutera Syrien-krisen. Då finns det möjlighet att vända utvecklingen. Under 2015 beräknas det behövas runt 8,7 miljarder USD för att hjälpa 18 miljoner civila i Syrien och angränsade länder. Det motsvarar lite drygt 1 USD per person och dag.  

En färsk Oxfam-rapport visar hur världens rikaste länder svarat upp till Syrien. Baserat på storleken på ländernas ekonomier har Oxfam räknat ut vad en rättvis fördelning av bistånd och flyktingmottagande innebär för enskilda stater. Hittills har bara Storbritannien utlovat ”sin beskärda del” av biståndet för 2015, inför mötet i Kuwait.

Enligt Oxfams beräkningar har nästan hälften av världens främsta givarnationer inte bidragit med ”sin beskärda del” av det internationella biståndet till Syrien under 2014. Till dessa länder hör Ryssland (7%), Australien (28%) och Japan (29%). Till de länder som bidragit med sin del eller mer hör (Kuwait (1107%), Förenade Arabemiraten (391%), Norge (254%), Storbritannien (166%), Sverige (143%) och Tyskland (111%).

Situationen för civila inne i landet har försvårats under de senaste månaderna. Trots det så har FN har tvingats skära ned på de humanitära insatserna på grund av bristande finansiering, samtidigt som grannländerna skärpt sina gränser. Resultatet av förra årets givarkonferens blev en besvikelse. Vid årets slut hade FN fått in 62,5 procent av de medel som utlysts.  

”Under årets givarkonferens måste länderna göra mer, både individuellt och kollektivt, för att kunna möta det eskalerande hjälpbehovet” säger Andy Baker, chef över Oxfams insats i Syrien. Han fortsätter:

”Oxfams analys visar att många europeiska länder tagit emot färre än 10 % av sin ”beskärda del” av de syriska flyktingarna. Med dagliga påminnelser om människor som riskerar livet för att ta sig över Medelhavet är det hög tid för Europa att öppna ögonen”.

Oxfam uppmanar världens rikaste länder att ta emot minst 5 % av de mest utsatta flyktingarna. Med nuvarande löften kommer endast 2 % av de 3,9 miljoner syriska flyktingarna att erbjudas någon typ av bosättning i dessa länder. Några länder har visat vägen. Sverige, Norge, Tyskland, Schweiz och Kanada har gjort mer än sin ”beskära del” både vad gäller bistånd och flyktingmottagande.

Utöver de humanitära insatserna måste länderna som möts i Kuwait samarbeta för att nå en långsiktig lösning på konflikten och sätta stopp för de systematiska kränkningarna av civila. Samtliga länder måste också frysa sina leveranser av militära medel till Syrien som annars fortsätter att underblåsa konflikten i landet.

 

Några barn i flyktinglägret Tuneib i Jordanien deltar i ett Oxfam-lett städ- och hygienprojekt.

Foto: Sam Tarling

 

 

 

Mar 27, 2015
Mar
27
2015

Livet efter stormen

Nu är det två veckor sedan cyklonen Pam drog in över Vanuatu och ödelade stora delar av ö-riket. Tusentals människor har blivit hemlösa och tillgången på rent vatten och mat är väldigt knapp.

 

Över 166,000 människor beräknas ha drabbats av stormen. Oxfam är på plats och hjälper till med återuppbyggnadsarbetet. Just nu levererar vi rent vatten till tusentals människor runtom i landet. Rent dricksvatten är en direkt förutsättning för att undvika smittspridning så att människor kan hålla sig friska. 

Lisa Melo är en av tusentals människor som förlorat sitt hem under stormen. Lisa är 20 år gammal och mamma till två små pojkar. Hennes yngsta son, lilla Jeremiah, föddes den 14 mars, dagen efter ovädret som förstörde deras hem. Här är hennes berättelse:

”Eftersom vårt hem förstördes av cyklonen bor vi tillfälligt i den lokala kyrkan. Livet här är tufft – det är svårt att få tag på rent vatten och mat eftersom stormen förstörde våra odlingar. Vattnet här är smutsigt men vi dricker det ändå i brista på annat.

När stormen slog till tog vi skydd inne i kyrkan. Vatten rann in genom taket som nästan gav vika under stormen och ytterdörren blåste bort. Min enda tanke var att det här är slutet.

Mina barn skrek men vi kunde inte gå ut på grund av stormen. Jag höll mig vaken hela natten för att hålla koll på vattnet som sipprade in från alla håll. Vi tog skydd i ett litet hörn och flera personer hjälpte oss att hålla vattnet borta. Där i hörnet satt vi hela natten medan stormen drog förbi.

Vinden mojnade vid fyratiden, klockan fem vågade vi oss ut. Utanför kyrkan såg vi förödelsen – träden saknade löv och husen var jämnade med marken. Människor var förtvivlade och grät över allt de förlorat. Mitt hus var också totalförstört. Vi begav oss dit för att försöka samla ihop våra ägodelar.

Jag är väldigt glad och tacksam över hjälpen vi fått av Oxfam. Rent dricksvatten hjälper mig och mina barn att hålla oss friska. Vattnet är rent nog att både dricka och tvätta sig i. Innan Oxfam kom till platsen drack vi det smutsiga vattnet från floden.”

På bilden sitter Lisa med sin nyfödda son Jeremiah i famnen.

Foto: Adrian Lloyd

Sidor