Nyheter

Maj 18, 2015
Maj
18
2015

Burundi: över 100,000 människor på flykt

Under den senaste veckan har över 105,000 människor tvingats på flykt från sina hem i Burundi på grund av rädsla för hot och våld. Drygt 70,000 har tagit sig över gränsen till grannlandet Tanzania. Många av dem är nu i akut behov av rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Utan rent vatten och sanitet är risken för sjukdom och smittspridning bland de nyanlända farligt hög. 

 

Över 70,000 människor, främst kvinnor och barn, har kommit till Kagunga-stranden vid Tanganiyakisjön, en kuststräcka mellan Burundi och Tanzania. De flyttas nu med båt till Kigoma för registrering innan de förs vidare till flyktinglägret Nyarugusu i Tanzania.

Oxfams katastrofteam är på plats i lägret för att bistå med materiellt och tekniskt stöd. De levererar rent vatten, bygga latriner och informerar de nyanlända flyktingarna om hur de kan förebygga sjukdomar i lägret.

Den politiska utvecklingen i Burundi är osäker och förändras snabbt. Om konflikten i landet trappas upp riskerar hundratusentals människor i hela regionen att drabbas.

”Tiotusentals människor har tvingats på flykt från sina hem och är nu i akut behov av rent vatten, sanitet och tak över huvudet. Oxfams team arbetar hårt för att förse fler människor med rent vatten och bygga toaletter i de trångbodda lägren”, säger Jane Foster, Oxfams landschef i Tanzania. 

De små träbåtarna är fullastade med människor på väg mot flyktinglägret Tanzania. 

Foto: James Akena / Oxfam  

Maj 13, 2015
Maj
13
2015

Ny jordbävning skakar Nepal

Tisdagen den 12 maj skakades Nepal av ytterligare en kraftig jordbävning - drygt två veckor efter det försa skalvet som krävt över 8000 människoliv. Många människor är chockade och rädslan för ytterligare skalv är stor. Oxfam är på plats för att hjälpa människor som drabbats av de kraftiga skalven.  

"Vår personal på plats rapporterar om kollapsade byggnader och blockerade vägar. De var också mycket skakade men återgick snabbt i arbete. Även om det är för tidigt att uttala sig om konsekvenserna av den andra jordbävningen så vet vi att Nepals befolkning kommer att behöva omvärldens stöd för att komma tillbaks till vardagen”, säger Cecilia Keiser, Oxfams landschef i Nepal.

”Redan innan det andra skalvet var situationen allvarlig. Det är en kamp mot klockan för att nå människor i nöd innan monsunperioden inleds i början av juni. Det är nu viktigare än någonsin att nå så många som möjligt.”

Oxfam har idag över 100 anställda och volontärer som arbetar med humanitära insatser i sju av landets distrikt. Flera planerade insatser har försenats eller skjutits upp då Oxfams personal tvingats lämna sina tillfälliga boenden och söka skydd på annat håll.  

Oxfam har hittills nått över 55,000 människor med rent vatten, sanitet, livsmedel och tak över huvudet men det är svårt att ta sig fram i landet, då många vägar förstörts i skalven. Nya uppgifter visar att små samhällen långt ute på landet är helt avskurna från omvärlden. 

 

Fakta jordbävningen i Nepal:

 • Enligt FN:s uppskattning har 8 miljoner människor, en dryg tredjedel av landets befolkning, drabbats av jordskalven
 • Dödsiffran för det första skalvet är nu uppe i över 8000 och över 17,000 har skadats
 • Än så länge har 65 personer rapporterats avlidna från det andra skalvet och 2000 uppges ha skadats
 • Lokala myndigheter och organisationer på plats utreder just nu omfattningen av skadorna från det andra skalvet
 • Skadade vägar och dålig infrastruktur gör det svårt för hjälpen att nå fram

Oxfams insats:

 • Oxfam har hittills kunnat hjälpa över 55,000 människor
 • 53,800 människor har fått tillgång till rent vatten
 • 9,000 människor har fått tak över huvudet
 • 6,360 människor har fått tillgång till säker sanitet
 • 4,447 människor har fått livsmedelsbistånd
Maj 11, 2015
Maj
11
2015

Liberia äntligen Ebolafritt

Liberia har vunnit kampen mot Ebola. I lördags förklarades landet officiellt Ebolafritt, 42 dygn eller två inkubationstider, efter att det senaste fallet påträffats. Lokalsamhällets engagemang har varit avgörande i kampen mot viruset som plågat flera länder i regionen under drygt ett års tid.    

 

”Den goda nyheten är ett stort steg framåt för Liberia och den inger hopp till de länder som fortfarande kämpar mot viruset. Liberia har arbetat hårt för att bekämpa sjukdomen – nationen och dess folk ska ta åt sig äran för hur de hanterat detta fruktansvärda utbrott” säger Mamudu Salifu, Oxfams landschef i Liberia. 

”Att vända strategin från top-down till bottom-up var helt avgörande för att stoppa smittspridningen i landet. Myndigheterna insåg tidigt vikten av det lokala arbetet på gräsrotsnivå. De lokala hälsoarbetarna har spridit kunskap om sjukdomen, hur den sprids och hur man skyddar sig från att bli smittad. De har också bidragit till att minska rädslan och misstron kring sjukdomen.”   

”Liberia, Sierra Leone och Guinea måste nu arbeta tillsammans för att säkerställa att hela regionen blir Ebola-fri. Att bygga folkets förtroende genom insatser i lokalsamhället är en förutsättning för att nå ända fram.”

”Nu har vi möjlighet att bygga ett bättre Liberia och stärka stödet för de människor vars liv har ödelagts av sjukdomsutbrottet. Genom satsningar på sjukvård och utbildning och genom att bygga upp landets ekonomi kan vi förhindra framtida kriser. Mycket arbete kvarstår fortfarande. Vi måste vara på vår vakt och säkerställa att hela landet kommer tillbaks på fötter” säger Mamudu Salifu.

 

 

Nelson Wesse (höger) är 21 år och bor i en förort till Liberias huvudstad Monrovia. Han är en av flera lokala hälsoarbetare som utbildats av Oxfam. Oxfam har också byggt upp vattenstationer med rent dricksvatten och delat ut information och hygienprodukter till tusentals familjer i landet.

Foto: Pablo Tosco

Maj 8, 2015
Maj
8
2015

Svenskarna vill ha minskade klyftor

Åtta av tio svenskar tror att de ekonomiska klyftorna i världen påverkar samhällsutvecklingen negativt. Lika många anser också att världens politiker måste agera för att minska klyftorna. Det visar en ny undersökning som Oxfam gjort tillsmans med Novus på temat ekonomisk fördelning.

 

I slutet av April intervjuade Novus 1 016 svenskar i åldrarna 18 till 79 år om deras syn på ekonomisk ojämlikhet. Undersökningen visar att hela 79 procent av svenskarna tror att de ekonomiska klyftorna i världen påverkar samhällsutvecklingen negativt. 83 procent anser också att världens politiker bör agera för att minska klyftorna.

Nära sju av tio svenskar (68 %) tror att de ekonomiska klyftorna ökat i Sverige under senare år. Statistik från OECD bekräftar att de har rätt. Mellan 1985 och 2010 växte de ekonomiska klyftorna i Sverige mer än i något annat OECD-land. Tydligt är också att de allra rikaste svenskarna drar ifrån allt mer. Mellan 2002 och 2015 nästan tredubblades de rikaste individernas förmögenhet, i nominella termer. Trots det är Sverige fortfarande ett av de mest jämlika länderna i värden.

De 80 rikaste äger hälften
I andra delar av världen är utvecklingen än mer dramatisk. I januari släppte Oxfam rapporten Wealth: Having It All and Wanting More, som undersöker hur jordens resurser är fördelade. Rapporten visar att de 80 rikaste individerna i världen äger lika mycket som halva jordens befolkning tillsammans. Klyftan mellan de rikaste och resten fortsätter att öka och med nuvarande takt kommer en procent av jordens befolkning att äga mer än resten tillsammans redan under nästa år.

Ett demokratiproblem

De rikaste blir allt rikare samtidigt som hundratusentals människor lever i extrem fattigdom.  I stora delar av världen får den stora massan inte ta del av det ökade välståndet som istället koncentreras till en liten elit. Ökade klyftor hotar nu att undergräva de senaste decenniernas positiva utveckling.

”Problemet är inte att människor är rika, utan det demokratiproblem som uppstår när en liten grupp kan köpa sig makt och inflytande på ett sätt som majoriteten inte kan”, säger Louise Gauffin, generalsekreterare på Oxfam Sverige. 

År 2014 fanns det enligt Forbes 1645 dollarmiljarder i världen. 90 procent av dem är män, 85 procent är över 50 och 34 procent har ärvt hela eller delat av sin förmögenhet. Den ekonomiska eliten investerar stora delar av sitt kapital i specifika sektorer, såsom finans- och försäkringsföretag och läkemedelsindustrin. De största och mest framgångsrika företagen inom dessa sektorer spenderar årligen hundratals miljoner dollar på lobbying. Under 2013 spenderade företag inom finans- och försäkringssektorn över 550 miljoner USD på politisk påverkan i Bryssel och Washington.

”När en stor del av jordens resurser koncentreras till en liten homogen grupp tenderar deras intressen att gynnas framför majoritetens. Det är ett demokratiproblem som missgynnar svaga och marginaliserade grupper. Vi måste skapa ett politiskt klimat som gör det möjligt för fler människor att utvecklas och ta sig ur fattigdom”, säger Louise Gauffin.

Vägen framåt

Av undersökningen framgår även att drygt åtta av tio svenskar anser att världens politiker måste agera för att minska de ekonomiska klyftorna. På frågan om vad politikerna bör göra rankar svenskarna utbildning och sjukvård som viktigast. Därefter följer grundläggande socialt skyddsnät och på tredje plats att främja kvinnors sociala och ekonomiska rättigheter.

”Vi på Oxfam trycker dessutom på vikten av globala skattereformer och hårdare regler mot skattefusk”, påpekar Louise Gauffin. ”Världens fattigaste länder förlorar årligen uppemot 100 miljarder dollar varje år i utebliven bolagsskatt, pengar som skulle kunna användas till utbildning, sjukvård och andra välfärdstjänster som hjälper människor att ta sig ur fattigdom”.

Genom kampanjen Even it Up uppmanar Oxfam världens regeringar att:

 • Skriva om de globala skattereglerna och inkludera fattiga länder i diskussionerna
 • Ta hårdare tag mot skattefusk och täppa till eventuella kryphål
 • Investera i grundläggande samhällsservice tillgänglig för alla
 • Införa skyddsnät för de allra fattigaste
 • Införa minimilöner som människor kan leva på
 • Skifta skattebördan från arbete och konsumtion till kapital och förmögenhet
 • Främja en ekonomisk politik som gör kvinnor rättvisa
Maj 6, 2015
Maj
6
2015

Kamp mot klockan för att nå överlevande i Nepal

Överlevande från jordbävningen i Nepal kämpar nu mot kockan för att söka permanent skydd innan monsunregnen inleds i början av juni. Tiotusentals människor har fått sina hem förstörda i jordbävningen, de har nu ingenstans att ta vägen.

 

Oxfam arbetar tillsammans med lokala myndigheter och partners för att förse människor med rent vatten, sanitet och tak över huvudet i sju av landets värst drabbade distrikt. Hjälpinsatsen måste trappas upp innan regnen drar in och försvårar arbetet ytterligare.   

Risken för vattenburna sjukdomar väntas öka under de kommande månaderna, då skadade vattenledningar gjort rent dricksvatten till en bristvara. Ute på landsbygden är också bristen på fungerande toaletter ett stort problem. Många människor tvingas därför uträtta sina behov i det fria.

”Risken för vattenburna sjukdomar är överhängande i Nepal – ett land som redan drabbats hårt av exempelvis kolera. Oxfam har agerat snabbt för att möta det eskalerande hjälpbehovet och undvika smittspridning. Vi har byggt toaletter och levererat rent vatten och sanitet till tusentals personer”, säger Andy Bastable som arbetar med vatten och sanitet på Oxfam i Storbritannien.

Lämpliga bostäder är också en bristvara. Den kraftiga jordbävningen, som uppmätte 7.8 på Richterskalan, orsakade stor materiell skada. I vissa områden förstördes uppemot 90 procent av alla hushåll. Tusentals människor har ingenstans att ta vägen.  Många av dem söker nu skydd i provisoriska tält byggda av presenningar och bråte som bärgats ur spillrorna.

”Omfattningen av denna katastrof klarnar med tiden. En stor del av befolkningen hade det väldigt tufft redan innan jordbävningen. Jag är särskilt oroad för ensamstående kvinnor, äldre och kastlösa människor som bor lång ute på landet i små byar som bara kan nås till fots”, säger Cecilia Keizer, Oxfams landschef i Nepal.  

 

Oxfams insats:

Oxfam har arbetat i Nepal i 30 år, med flera medarbetare stationerade i huvudstaden Katmandu. Efter jordbävningen trappades hjälpinsatsen upp för att så snabbt som möjligt nå 430,000 människor. Oxfam arbetar i sju av de värst drabbade provinserna för att förse människor med rent vatten och tak över huvudet. Vi bygger provisoriska toaletter för att undvika smittspridning i tältlägren och delar ut hygien-kit bestående av tvål, hinkar, klortabletter och handdukar.

Fakta - jordbävningen i Nepal:

 • Den 25 april skakades Nepal av en jordbävning som uppmätte 7,8 på Richterskalan. Jordbävningen följdes av flera kraftiga efterskalv. 
 • Över 7000 människor har dött och minst 14,000 har skadats.
 • Enligt FN har 8 miljoner människor, över en tredjedel av landets befolkning, drabbats av jordbävningen.
 • Dålig infrastruktur och förstörda vägar gör det svårt för hjälpen att nå fram.
 • Nepal är ett av världens fattigaste länder, dåligt rustat för att hantera katastrofer av denna omfattning. 

Foto: Pablo Tosco

 

Sidor