Nyheter

Jan 17, 2022
Jan
17
2022

NY OXFAMRAPPORT SLÅR FAST: OJÄMLIKHET DÖDAR

I samband med Världsekonomiskt Forum i Davos släpper Oxfam sin årliga ojämlikhetsrapport. Rapporten ”Ojämlikhet dödar” slår fast att vi befinner oss i en ojämlikhetskris som skördar 21 000 människoliv per dygn - en människa dör var fjärde sekund.

 

Ojämlikhetskrisen sliter isär våra samhällen och hotar både människoliv och planeten. Den extrema ojämlikheten yttrar sig i form av hunger, brist på tillgång till sjukvård och vaccin, utsatthet vid extremväder som orsakas av klimatkrisen och könsbaserat våld.

Sedan pandemins början lever nu ytterligare 160 miljoner människor i fattigdom.

Klicka nedan för att läsa hela rapporten och vår sammanfattning på svenska.

Vid frågor kontakta:
Suzanne Standfast, Generalsekreterare Oxfam Sverige
E-post: suzanne.standfast@oxfam.se
Telefon: 070-780 16 06
 

Jan 5, 2022
Jan
5
2022

Tack för 2021!

2021 har varit ytterligare ett utmanande år. Ett år där det har visat sig vara extra viktigt att stå tillsammans och kämpa för att alla människor ska behandlas rättvist. Ytterligare ett år där våra givare, som stödjer människor som är extra utsatta, förtjänar ett stort tack.

Titta gärna på vår tackvideo som sammanfattar året som har gått. Tillsammans har vi nått ut till 25 miljoner människor i över 90 länder under det senaste året. Det hade inte varit möjligt utan givare som du och vi hoppas att du är väldigt stolt över det. Tack vare ditt regelbundna stöd kunde människor få stöttning när tiderna blev svårare.

 

Jan 3, 2022
Jan
3
2022

Ny rapport granskar nordiskt bistånd på skatteområdet

En allt större del av Sveriges och övriga nordiska länders bistånd på skatteområdet går genom multilaterala institutioner som Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF.

 

Rapporten Quality Tax Aid - A review of Nordic countries’ support for domestic resource mobilization through multilateral institutions granskar hur väl detta bistånd lever upp till de nordiska länderna löften om att bidra till rättvisa skattesystem. Rapporten är framtagen av The Nordic Alliance for Tax Justice, där Oxfam Sverige och Diakonia ingår från svenskt håll. Det är en sammanslutning av nordiska civilsamhällesorganisationer som arbetar tillsammans för skatterättvisa.

Rapporten visar att de nordiska länderna har ett starkt engagemang, men att det finns förbättringar att göra i det multilaterala biståndet för att omsätta åtagandet om rättvisa skattesystem i praktiken.

Sverige och övriga nordiska länder bör:

  • leva upp till åtagandet i Addis Tax Initiative (ATI) om att öka stödet till utvecklingsländer på skatteområdet;
     
  • säkerställa att det multilaterala biståndet lever upp till åtagandena i Addis Tax Initative om att bidra till skattesystem som främjar jämställdhet och minskar ojämlikhet;
     
  • prioritera en samstämmig politik för global utveckling i samarbetet med multilaterala institutioner som förmedlar stöd till utvecklingsländer i enlighet med ATI-deklarationen;
     
  • stärka det nordiska utbytet av erfarenheter och ”best practice” inom det multilaterala samarbetet på skatteområdet.

Fakta: om Addis Tax Initative – för rättvisa skattesystem

I FN:s agenda för att finansiera utveckling (Financing for Development, FfD) är skatt ett medel att nå Globala Målen/Agenda 2030. När Addis Tax Initiative (ATI) lanserades 2015 lovade givarländerna att dubblera stödet på skatteområdet till utvecklingsländer till år 2020.
För ett år sen antogs en ny deklaration med mål som ska uppnås till 2025, med fokus på rättvisa skattesystem som minskar ojämlikhet. Alla länder har även lovat att arbeta för en samstämmig politik. I det ingår att motarbeta skatteflykt. Ett nytt viktigt åtagande i deklarationen är att stödja folkrörelser och andra som granskar makthavare och kräver att de tar sitt ansvar.

 

För frågor, kontakta Hanna Nelson hanna.nelson@oxfam.se, policychef Oxfam Sverige.

 

Nov 23, 2021
Nov
23
2021

Hälften av barnen i Guatemala är undernärda

Fyrabarnsmamman Silveria: ”Du blir rädd och undrar om ditt barn kommer att dö”
 

I Guatemala är närmare hälften av alla barn under fem år kroniskt undernärda. På grund av klimatförändringarna och ett bristande socialt skyddsnät ökar antalet undernärda barn ständigt. Oxfam finns på plats för att hjälpa de mest utsatta men behöver stöd från givare omgående för att kunna nå ut till fler.

 


Guatemala är ett av de länder som har flest undernärda barn i världen – 46,5 procent av barnen under fem år lider av kronisk undernäring och antalet ökar. Klimatförändringarna i kombination med ett bristfälligt socialt skyddsnät och covid19-pandemin har gjort att läget blivit akut i landet. För ett undernärt barn är risken att inte överleva stor. Familjerna i Guatemala är i akut behov av humanitärt stöd.

Silverias familj är en av de som behöver hjälp omgående för att överleva. Hon är 28 år och bor i Guatemala med sina fyra barn. Barnens pappa är i Mexiko för att jobba ihop pengar till familjen, men hans tillfälliga jobb betalar inte nog för att försörja dem. Det yngsta barnet, en pojke, lider av undernäring och Silveria är rädd att han inte kommer att överleva.

– Du blir rädd och undrar om ditt barn kommer att dö. Men eftersom vi inte har några pengar, finns det inget sätt för honom att bli bättre.

På grund av långvarig torka i delar av landet är mat svårt att odla och att få tag på – speciellt för fattiga människor. Familjen har sällan tillräckligt med mat för att äta sig mätta och ibland är det enda de har att äta tortillabröd med salt.

– De blir inte mätta. Tortilla med salt är inte tillräckligt för att mätta ett barn. Ett barn behöver äta mer, men vi har inget mer, säger Silveria.

– Vi måste ge honom mer – han måste få mer mat så att han ökar i vikt. Men vi är fattiga, vi har inte råd, säger Silveria.

Oxfam finns på plats i Guatemala och ger både akut mathjälp och investerar i långsiktiga insatser mot hunger. Bland annat stödjer de olika hälsocenter så som Jocotáns hälsocenter i Chiquimula-distriktet som behandlar barn med undernäring. Genom att skänka en gåva kan du ge livräddande hjälp till människor som Silverias. Din gåva kan rädda liv.

Klicka här eller på knappen nedan för att skänka din gåva. Tack!

Nov 17, 2021
Nov
17
2021

Ny Muminbok hjälper kvinnor och barn i utsatthet

Lagom till läslovet inleder Oxfam ett samarbete kring den nyutgivna boken Mumindalens alfabet. För varje bok som köps via Bokus skänker Bonnier Carlsen och Moomin Characters 5 kronor till Oxfams arbete för att stärka kvinnor och barn som lever i fattigdom och stor utsatthet.

 

 

 

Mumindalens alfabet

I Mumindalens alfabet får vi en introduktion till alfabetet och en rundvandring i den magiska Mumindalen. Barnboksförfattaren och poeten Annika Sandelin har skrivit en dikt på rim för varje bokstav. De tar oss på ett språkligt äventyr där läsaren får vända, vrida och känna på hur bokstäverna i vårt alfabet kan användas. Illustrationerna är hämtade ur Tove Janssons originalverk om Mumintrollet och hans familj.

Här kan du köpa boken och samtidigt stötta kvinnor och barn som lever i utsatthet.
 

Att kunna läsa är viktigt för att kunna vara en del av det demokratiska samhället, och på Bonnierförlagen strävar vi alltid efter att alla ska upptäcka lusten i att läsa. Böcker ger oss inspiration, mod och glädje, de utvecklar oss och ger oss andra perspektiv på världen runt oss, och är något som varje barn har rätt till, säger Ulrika Caperius ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete.

Vi är mycket glada över samarbetet med Bonnier Carlsen och Moomin Characters som bidrar till att stötta kvinnor och barn till bättre levnadsvillkor. Läskunnighet och utbildning är två viktiga faktorer för att människor ska kunna skapa sig en röst och själva ta sig ur fattigdom. I och med det här samarbetet lyfts nu den frågan, säger Suzanne Standfast, Generalsekreterare Oxfam Sverige.

 

Arbete för kvinnor och barn
En viktig del i Oxfams arbete för att bekämpa och utrota fattigdom är att stötta kvinnor. Fortfarande nekas kvinnor världen över grundläggande rättigheter som utbildning, rättvis lön och anständiga arbetsförhållanden. Samtidigt är de ofta ensamma om ansvaret att försörja sina barn.

Chhatiya giftes bort när hon bara var nio år gammal. Idag är hon mamma till fyra barn och tror att hon är 23 år. Familjen lever under mycket fattiga förhållanden i slumområdet Kaushal Nagar i Patna i Indien, där tillgången till sjukvård är mycket begränsad.

16-åriga Nyadok från Nyal i Sydsudan, har aldrig fått gå i skolan, vilket pojkarna i hennes by fått göra. - Eftersom jag är en flicka måste jag hjälpa till hemma, berättar Nyadok.
 

Pengarna som kommer in från samarbetet med Bonnier Carlsen och Moomin Characters går till Oxfams arbete för kvinnor och barn som Chhatiya och Nyadok.

Sidor