Nyheter

Nov 23, 2021
Nov
23
2021

Hälften av barnen i Guatemala är undernärda

Fyrabarnsmamman Silveria: ”Du blir rädd och undrar om ditt barn kommer att dö”
 

I Guatemala är närmare hälften av alla barn under fem år kroniskt undernärda. På grund av klimatförändringarna och ett bristande socialt skyddsnät ökar antalet undernärda barn ständigt. Oxfam finns på plats för att hjälpa de mest utsatta men behöver stöd från givare omgående för att kunna nå ut till fler.

 

Guatemala är ett av de länder som har flest undernärda barn i världen – 46,5 procent av barnen under fem år lider av kronisk undernäring och antalet ökar. Klimatförändringarna i kombination med ett bristfälligt socialt skyddsnät och covid19-pandemin har gjort att läget blivit akut i landet. För ett undernärt barn är risken att inte överleva stor. Familjerna i Guatemala är i akut behov av humanitärt stöd.

Silverias familj är en av de som behöver hjälp omgående för att överleva. Hon är 28 år och bor i Guatemala med sina fyra barn. Barnens pappa är i Mexiko för att jobba ihop pengar till familjen, men hans tillfälliga jobb betalar inte nog för att försörja dem. Det yngsta barnet, en pojke, lider av undernäring och Silveria är rädd att han inte kommer att överleva.

– Du blir rädd och undrar om ditt barn kommer att dö. Men eftersom vi inte har några pengar, finns det inget sätt för honom att bli bättre.

På grund av långvarig torka i delar av landet är mat svårt att odla och att få tag på – speciellt för fattiga människor. Familjen har sällan tillräckligt med mat för att äta sig mätta och ibland är det enda de har att äta tortillabröd med salt.

– De blir inte mätta. Tortilla med salt är inte tillräckligt för att mätta ett barn. Ett barn behöver äta mer, men vi har inget mer, säger Silveria.

– Vi måste ge honom mer – han måste få mer mat så att han ökar i vikt. Men vi är fattiga, vi har inte råd, säger Silveria.

Oxfam finns på plats i Guatemala och ger både akut mathjälp och investerar i långsiktiga insatser mot hunger. Bland annat stödjer de olika hälsocenter så som Jocotáns hälsocenter i Chiquimula-distriktet som behandlar barn med undernäring. Genom att skänka en gåva kan du ge livräddande hjälp till människor som Silverias. Din gåva kan rädda liv.

Klicka här eller på knappen nedan för att skänka din gåva. Tack!

Nov 17, 2021
Nov
17
2021

Ny Muminbok hjälper kvinnor och barn i utsatthet

Lagom till läslovet inleder Oxfam ett samarbete kring den nyutgivna boken Mumindalens alfabet. För varje bok som köps via Bokus skänker Bonnier Carlsen och Moomin Characters 5 kronor till Oxfams arbete för att stärka kvinnor och barn som lever i fattigdom och stor utsatthet.

 

 

 

Mumindalens alfabet

I Mumindalens alfabet får vi en introduktion till alfabetet och en rundvandring i den magiska Mumindalen. Barnboksförfattaren och poeten Annika Sandelin har skrivit en dikt på rim för varje bokstav. De tar oss på ett språkligt äventyr där läsaren får vända, vrida och känna på hur bokstäverna i vårt alfabet kan användas. Illustrationerna är hämtade ur Tove Janssons originalverk om Mumintrollet och hans familj.

Här kan du köpa boken och samtidigt stötta kvinnor och barn som lever i utsatthet.
 

Att kunna läsa är viktigt för att kunna vara en del av det demokratiska samhället, och på Bonnierförlagen strävar vi alltid efter att alla ska upptäcka lusten i att läsa. Böcker ger oss inspiration, mod och glädje, de utvecklar oss och ger oss andra perspektiv på världen runt oss, och är något som varje barn har rätt till, säger Ulrika Caperius ansvarig för Bonnierförlagens läsfrämjande arbete.

Vi är mycket glada över samarbetet med Bonnier Carlsen och Moomin Characters som bidrar till att stötta kvinnor och barn till bättre levnadsvillkor. Läskunnighet och utbildning är två viktiga faktorer för att människor ska kunna skapa sig en röst och själva ta sig ur fattigdom. I och med det här samarbetet lyfts nu den frågan, säger Suzanne Standfast, Generalsekreterare Oxfam Sverige.

 

Arbete för kvinnor och barn
En viktig del i Oxfams arbete för att bekämpa och utrota fattigdom är att stötta kvinnor. Fortfarande nekas kvinnor världen över grundläggande rättigheter som utbildning, rättvis lön och anständiga arbetsförhållanden. Samtidigt är de ofta ensamma om ansvaret att försörja sina barn.

Chhatiya giftes bort när hon bara var nio år gammal. Idag är hon mamma till fyra barn och tror att hon är 23 år. Familjen lever under mycket fattiga förhållanden i slumområdet Kaushal Nagar i Patna i Indien, där tillgången till sjukvård är mycket begränsad.

16-åriga Nyadok från Nyal i Sydsudan, har aldrig fått gå i skolan, vilket pojkarna i hennes by fått göra. - Eftersom jag är en flicka måste jag hjälpa till hemma, berättar Nyadok.
 

Pengarna som kommer in från samarbetet med Bonnier Carlsen och Moomin Characters går till Oxfams arbete för kvinnor och barn som Chhatiya och Nyadok.

Nov 5, 2021
Nov
5
2021

Oxfam släpper ny klimatojämlikhetsrapport

Idag släpper Oxfam och Institute on European Environmental Policy en ny rapport om klimatojämlikhet.  Den visar att Parisavtalets mål om att ökningen av den globala medeltemperaturen år 2030 inte ska överstiga 1,5 grader inte kommer att nås om inte människorna med mest resurser tar sitt ansvar.

 

Klimatförändringarna drabbar människor som lever i fattigdom hårdast. Detta trots att den fattigaste hälften av jordens befolkning – närmare 4 miljarder människor – endast orsakar 10 procent av världens koldioxidutsläpp. Oxfams senaste klimatojämlikhetsrapport visar att klimatojämlikheten i stället för att utjämnas, kraftigt kommer förstärkas år 2030. Den bygger på förra årets rapport av Oxfam och SEI, som uppskattade att den rikaste 1 procenten av jordens befolkning släppte ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av jordens befolkning från 1990–2015.

Rapporten nya rapporten fastslår att koldioxidutsläppen från den rikaste 1 procenten av jordens befolkning väntas bli 30 gånger högre år 2030 än nivån som krävs för att nå klimatmålet om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till 1,5 grader.

Rapporten visar att en liten andel av världens befolkning står för en oproportionerligt stor andel av våra samlade globala koldioxidutsläpp. Vi måste hantera ojämlikhetskrisen och klimatkrisen med ett samlat grepp. Rapporten pekar att politiska åtgärder för att nå målet om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader också måste hantera den ojämlika fördelningen av resurser och utsläpp. 

Rapporten konstaterar att:

  • År 2030 kommer den fattigaste hälften av världens befolkning att fortsätta släppa ut koldioxid långt under den nivå som krävs för att nå 1,5-gradersmålet.
  • Den rikaste 1 procenten och 10 procenten av jordens befolkning kommer samtidigt att överstiga den nivån som krävs för att ligga l linje med 1,5-gradersmålet med över 30 gånger, respektive 9 gånger.
  • En person tillhörande den rikaste 1 procenten skulle behöva minska sina utsläpp med ungefär 97 procent jämfört med dagens utsläpp för att nå den nivå som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

År 2015 enades världens länder om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer. Nuvarande nationella klimatåtaganden för att minska utsläppen är långt ifrån att nå målet. Om målet ska nås krävs det att varje enskild person släpper ut max 2,3 ton koldioxid per år 2030. Det är ungefär hälften av medelutsläppet per person idag

Rapporten visar på en enorm orättvisa i hur den del av befolkningen som står för högst utsläpp dels fortsätter öka sina utsläpp samtidigt som de står längst ifrån konsekvenserna av klimathotet. Istället är det människor som lever i fattigdom som drabbas hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser. Det är en dubbel orättvisa som måste hanteras på flera nivåer, både genom åtgärder som begränsar den rikaste befolkningens utsläpp och genom att ge särskilt stöd till klimatanpassning till länder med utbredd fattigdom

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Oxfam. Författare är Tim Gore, IEEP baserad på data som är insamlad och analyserad av Institute for European Environmental Policy och Stockholm Environment Institute.

Här kan du läsa rapporten (engelska)
Här kan du läsa mer om rapportens metod och data. 
 

Nov 2, 2021
Nov
2
2021

Det är dags för FN:s klimatmöte att stoppa klimatojämlikheten!

Vi läser om det i tidningarna, vi ser det på nyheterna – om hur klimatkrisen drabbar oss alla. Men frågan om klimatet är inte en fråga som vi bara kan bläddra förbi eller av stänga tv:n i förhoppning om att någon annan ska lösa problemet. Klimatkrisen tar sig olika form beroende på var vi geografiskt befinner oss på världskartan, men den berör oss alla.

 

Klimatkrisen orsakar extremväder i form av kraftiga stormar och cykloner, torka, värmeböljor och översvämningar, vilket bland innebär oförutsägbara och misslyckade skördar, hotad livsmedelsförsörjning, ökade matpriser och som ett resultat av detta ökar hungern i många delar av världen. I Sverige har vi de senaste åren också drabbats av skogsbränder, bönder som vittnar om att de inte längre kan leva på sitt jordbruk eftersom de kraftiga klimatförändringarna förstör deras skördar och i somras drabbades många runt om i landet av översvämningar.

Ingen är immun mot klimatförändringarna, men det är det människor som lever i fattigdom som drabbas hårdast. Detta trots att den fattigaste hälften av jordens befolkning – 3,5 miljard människor – endast orsakar 10 procent av världens koldioxidutsläpp. Det är det vi på Oxfam benämner som klimatojämlikhet.

Vi på Oxfam pressar regeringar och beslutsfattare att ta större ansvar för klimatkrisen: det tyngsta ansvaret ligger på dem och de måste göra mer för att minska utsläppen och klimatojämlikheten. Oxfam arbetar också för att påverka klimatfrågan på internationell nivå, bland annat så att mer resurser ges till klimatfinansiering till de minst utvecklade länderna.

Sverige och andra rika länder med historiskt höga utsläpp måste ta ansvar för att minska utsläppen och minska lidandet till följd av klimatförändringarna och möjliggöra anpassning. Klimatkrisen riskerar att fördjupa fattigdomen ytterligare och öka hungern och svälten. Sveriges beslutsfattare måste agera omedelbart och omfattande.

I samband med klimattoppmötet som pågår just nu i Glasgow 1–12 november 2021 har Oxfams generalsekreterare Suzanne Standfast undertecknat ett brev tillsammans med 36 andra organisationer. Brevet är adresserat till tre nordiska biståndsministrar. I brevet lyfts förhoppningar om nordiskt ledarskap i frågan om klimatfinansiering till låg- och medelinkomstländer och förslag på hur dessa ambitioner kan konkretiseras.

Den 9 november 2021 släpper Oxfam en ny klimatojämlikhetsrapport. Här kan du läsa tidigare klimatojämlikhetsrapporter: Confronting Carbon Inequality, Climate Finance Shadow Report 2020, Remove Carbon Now, Forced From Home, Who Takes The Heat?.

Du kan också vara med och göra skillnad. Ditt stöd är med och förändrar livet för människor och bidrar till att Oxfam har möjlighet att minska ojämlikheten i världen. Skänk din gåva här!

Okt 8, 2021
Okt
8
2021

Ny generalsekreterare på Oxfam Sverige

Idag har vi en glad nyhet! Oxfam Sverige har fått en ny generalsekreterare - Suzanne Standfast. Vi passade på att ställa några frågor till henne om hennes bakgrund och hur hon tänker kring sitt uppdrag på Oxfam.

 

Berätta kort om dig och din bakgrund, vad har du jobbat med tidigare?

Jag har jobbat inom civilsamhället de senaste 14 åren och kommer senast från Rädda Barnen. Där hade jag förmånen att få arbeta såväl nationellt som globalt. Jag har också arbetat i fält, till exempel i Bangladesh, Indien och på Balkan, med att skapa kommunikation kring bland annat barn i migration och alla barns rätt till utbildning. Jag har också arbetat på SVT under flera år på olika redaktioner, bland annat på Barn- och ungdomsredaktionen. Under drygt 10 år av mitt liv arbetade jag med musik i olika former på heltid och drev både förlag och skivbolag.

Varför har du valt att jobba inom civilsamhället?

Jag har alltid varit intresserad av och engagerad i samhällsfrågor, ända sedan skoltiden i Karlstad. Civilsamhället har en jätteviktig roll att spela när det gäller samhällsutveckling och i arbetet med att se till att länder utvecklas demokratiskt, att mänskliga rättigheter respekteras och att fattigdomen minskar.

Varför sökte du dig till just Oxfam och vad är det du tycker är mest intressant med Oxfam som organisation?

Under det senaste året har det blivit så oerhört tydligt för mig att Oxfams expertis och långa erfarenhet i arbetet med att bekämpa ojämlikhet och fattigdom behövs mer än någonsin. Ett och halv år in i pandemin ser vi att hunger orsakar fler dödsoffer än coronaviruset och att flera decenniers framgångar i arbetet mot fattigdom riskerar att gå förlorat. Andelen människor som lever i extrem fattigdom riskerar att nästan fördubblas till följd av pandemin, vilket innebär att ytterligare en halv miljard människor kommer att leva i extrem fattigdom. Det är nästan svårt att ta in och helt oacceptabelt att de människor som redan levde i utsatthet nu har det ännu värre.

Vad är dina planer för organisationen?

För att kunna möta de ökande behoven hos människor som lever i fattigdom så måste vi kraftsamla. Jag ser därför att vi behöver väcka ännu större intresse och engagemang för Oxfams arbete här hemma i Sverige för att få fler att stötta oss i vårt arbete. Engagemanget från våra givare och samarbetet med våra partners är otroligt viktigt. Med ökat engagemang kan vi växa som organisation, få en ännu starkare röst och, viktigast av allt, våra insatser kan nå ännu fler människor som lever i utsatthet och fattigdom.
 

Vad betyder våra givare för dig och för det arbete som Oxfam gör?

Ni givare betyder så oerhört mycket för kampen att bekämpa fattigdom, ojämlikhet och orättvisor. Tack vare er kan de människor runtom i världen som lever i störst utsatthet och som drabbas av kriser och katastrofer få livsviktig hjälp och stöd. Jag skulle säga att ni är ovärderliga.

Vi är såklart intresserade av dig som person också. Har du några hobbys eller intressen du vill berätta om?

Jag lyssnar väldigt mycket på musik, allt från pop till klassiskt. Jag har tre barn som alla också älskar musik och min äldste son, och min man, spelar flera instrument så det är aldrig tyst hemma.  Jag är också väldigt förtjust i fotboll och två av barnen spelar i fotbollslag så jag spenderar en hel del tid vid sidan av fotbollsplaner. Att vandra är en annan favoritsyssla, och vara med min familj och mina vänner. Det är det bästa jag vet.

Vi är mycket glada att Suzanne är på plats och hälsar henne varmt välkommen till Oxfam!
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidor