Mat fri från lidande

 • Människorna som producerar maten vi äter har ofta så låga inkomster att de inte har råd med sjukvård, boende eller mat till sig själva. Miljontals småskaliga odlare och arbetare tvingas arbeta långa dagar under hårda förhållanden till löner som inte går att leva på.

  Livsmedelskedjor i samverkan med politik, näringsliv och civilsamhälle har en mycket viktig roll i att förbättra situationen om mänskliga rättigheter inom livsmedelsindustrin. Med hjälp av påtryckningar från allmänheten kan vi se till att maten vi äter produceras under rättvisa förhållanden, utan lidande eller fattigdom.

  Gör din röst hörd och skriv under Oxfams namninsamling för mat fri från lidande!

  Jag kräver att:

  Alla livsmedelsaktörer gör ordentliga granskningar  av sina leverantörskedjor och vidtar tillräckliga åtgärder för att förhindra människorättskränkningar i dem.

  Sverige antar en lagstiftning som säkerställer att svenska företag tar ansvar för mänskliga rättigheter i hela leverantörskedjan, både inom och utanför Sverige, samt att företag som kränker mänskliga rättigheter kan ställas till svars.

  Namninsamlingen är en del av ett globalt initiativ och kommer att delas med livsmedelskedjor och politiker som Oxfam har dialog med.

   

  Genom att skriva under godkänner du Oxfams allmänna villkor för personuppgiftshantering och intygar att du har tagit del av hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi sparar och använder dina uppgifter, tillsammans med våra partners, för att kontakta dig med information om sakfrågan du skrivit under samt om andra frågor vi arbetar med. Vi kan komma att be dig om gåvor. För frågor om vi hanterar dina personuppgifter kontakta info@oxfam.se

 • Mål 8 - Världens orättvisaste restaurang 

  För att väcka uppmärksamhet kring frågan om att människorna som producerar maten vi äter ofta inte har tillräckligt mycket att äta själva öppnar Oxfam restaurang Mål 8, där maten kostar det odlarna och arbetarna tjänat på den. En trerätters meny går på 2 kronor. Läs mer om restaurangen på www.oxfam.se/restaurangmål8 

 • Frågor och svar

  Vad är problemet?
  Det finns omfattande människorättskränkningar och lidande bakom maten vi äter. Den globala maktstrukturen inom livsmedelsbranschen har förändrats så att livsmedelskedjor kan kräva allt lägre priser från de som producerar maten, vilket lett till att människorna längst ner i produktionskedjan får svårt att mätta sina egna familjer.

  Vad vill Oxfam ska hända?
  Livsmedelsföretag måste göra mer för att se till att människorna bakom maten har bra villkor och att det inte sker människorättskränkningar i deras leverantörskedjor. Ofta skulle det räcka att odlarna och arbetarna får ytterligare några få procent av konsumentpriset för att de ska tjäna en levnadslön, något som inte nödvändigtvis skulle kräva prisökningar i affären. Politikerna behöver stifta nya lagar om företags ansvar. Alla vi andra behöver bli medvetna om situationen, sprida informationen och kräva av de vi handlar av att de ska göra mer för att stoppa lidandet bakom maten de säljer. Oxfam uppmanar inte till bojkott, varken av enskilda varor eller företag.

  Varför öppnar Oxfam en restaurang där priserna är vad odlarna tjänar?
  Vi vill väcka uppmärksamhet kring faktumet att människorna som odlar vår mat ofta tjänar så lite att de inte har tillräckligt att äta. När fler pratar om och tar ställning kring detta ökar chansen att företag och politiker gör mer för att adressera problemet.

  Hur har Oxfam räknat ut priset på maten i restaurangen?
  Vi har undersökt hur mycket odlare och arbetare som bakom ett antal vanliga produkter i genomsnitt tjänar per producerad produkt. Vi har sedan skapat en meny utifrån dessa produkter och estimerat ungefär hur mycket odlarna och arbetarna bakom huvudingredienserna* som används i rätten tjänat på dem. Priset ska ses som indikativt och inte exakt. Bakgrundsdatan finns i denna rapport. *Ingredienserna vi beräknat matens pris på är tomater, ris, avokado, gröna bönor, mango, melon, kakao, vindruvor och bananer.

  Vem har finansierat restaurangen?
  Oxfam har för kampanjen beviljats ett informationsbidrag av Sida ur deras utlysning för kommunikationsprojekt för de globala målen. Vi har också blivit sponsrade med produkter och tjänster av flera olika företag, samt använt egna insamlade medel avsedda för opinionsbildning.

 • En bransch i behov av förändring

  Oxfams undersökningar visar att de odlare och arbetare som förser Europa och USA med 12 vanliga produkter som ris, bananer, te, avokado, kaffe och gröna bönor i genomsnitt tjänar långt under en levnadslön.

  Våra undersökningar visar också att de låga inkomsterna leder till hunger för de som odlar vår mat. Exempelvis berättade 90 procent av tillfrågade kvinnor på vindruvsodlingar i Sydafrika att de inte haft tillräckligt mycket att äta den senaste månaden. I alla de fem länder där Oxfam intervjuat odlare och arbetare i livsmedelskedjan lider en majoritet av de tillfrågade av svår eller måttlig matosäkerhet.

  Andelen av priset i affären som går till småskaliga odlare och arbetare har minskat de senaste decennierna, detta samtidigt som livsmedelskedjornas andel ökat. Kedjorna har också fått ökat makt och kan pressa priserna mer och mer.

  Trots stora problem finns det lösningar på problemen. Flera livsmedelsaktörer har tagit steg mot att motverka fattigdom och skadliga arbetsförhållanden i sina leverantörsled. Oxfam Sverige samarbetar exempelvis med Axfood i frågan om levnadslöner. Bland annat arbetar vi tillsammans med att förbättra inkomsterna för kvinnliga risbönder i Pakistan och har identifierat andra riskprodukter där Axfood genom sitt agerande kan göra stor skillnad.

  Ojämlikheten sitter djupt i livsmedelsindustrin och det finns ingen enskild mirakellösning. Men även vi konsumenter behöver göra vår del. Vi måste visa att vi bryr oss, och kräva av företagen vi handlar från att de respekterar rättigheterna hos människorna som producerar varorna de säljer.

  Läs vår nya rapport Workers’ rights in supermarket supply chain och vår bakgrundsrapport Ripe for change från 2018

Arbetarna bakom italienska viner utsätts för människorättskränkningar

Arbetssituationen för vindruvsplockare i Italien präglas av missförhållanden och allvarliga risker för människorättskränkningar.

 

Ny rapport synliggör systemisk exploatering och diskriminering inom globala livsmedelsindustrin

Odlare och arbetarna som förser Europa och USA med produkter som ris, skaldjur, kaffe, te och vin har inte fått tillräckligt stöd för att klara pandemins effekter på hälsan och ekonomin. Flera globala livsmedelskedjor har istället fokuserat på utdelningar till aktieägare och bonusar till styrelseledamöterna. 

 

EU-lagstiftning mot företags kränkningar av mänskliga rättigheter är på väg

Idag finns det inga regler som förhindrar svenska och europeiska företag mot att exempelvis använda barnarbete eller betala slavlöner till människor i andra länder.