Stoppa det mänskliga lidandet bakom vår mat!

Människorna som producerar vår mat har ofta inte tillräckligt att äta själva. Oxfams nya rapport visar att småskaliga odlare och arbetare bakom 12 vanliga produkter tjänar långt under en levnadslön, och att hunger är mycket vanligt bland de som odlar vår mat.  Miljontals småskaliga odlare och arbetare tvingas arbeta långa dagar under hårda förhållanden till löner som inte går att leva på, kvinnor är särskilt hårt drabbade. Denna grymma orättvisa måste få ett slut.

Livsmedelskedjorna och andra aktörer som säljer maten har en mycket viktig roll i att förbättra situationen. Stöd Oxfams krav på ett rättvist livsmedelssystem och mat fri från lidande, skriv på vår namninsamling!

Jag kräver att alla livsmedelskedjor:

Betalar inköpspriser som gör det möjligt för småskaliga odlare och arbetare att få inkomster som går att leva på.

Arbetar för att se till att människorna som producerar maten, särskilt kvinnor, har bra och säkra arbetsförhållanden.

Ökar transparensen kring varifrån man köper sin mat och från vem radikalt.

Namninsamlingen är en del av ett globalt initiativ och kommer att delas med livsmedelskedjor som Oxfam har dialog med i hela världen.  

Genom att skriva under godkänner du Oxfams allmänna villkor för personuppgiftshantering och intygar att du tagit del av hur vi hanterar din information. Vi använder dina uppgifter, tillsammans med våra partners, för att kontakta dig med information om sakfrågan du skrivit under kring samt om vårt arbete och kan komma att be dig om gåvor. För frågor kontakta robert.hoglund@oxfam.se
 

Oxfams nya rapport Ripe for change visar att de odlare och arbetare som förser Europa och USA med 12 vanliga produkter som ris, bananer, te, avokado, kaffe och gröna bönor i genomsnitt tjänar långt under en levnadslön.

Rapporten visar också att de låga inkomsterna leder till hunger för de som odlar vår mat. Exempelvis berättade 90 procent av tillfrågade kvinnor på vindruvsodlingar i Sydafrika att de inte haft tillräckligt mycket att äta den senaste månaden. I alla de fem länder där Oxfam intervjuat odlare och arbetare i livsmedelskedjan lider en majoritet av de tillfrågade av svår eller måttlig matosäkerhet.

Andelen av priset i affären som går till småskaliga odlare och arbetare har minskat de senaste decennierna, detta samtidigt som livsmedelskedjornas andel ökat. Kedjorna har också fått ökat makt och kan pressa priserna mer och mer.

Ojämlikheten sitter djupt i livsmedelsindustrin och det finns ingen enskild mirakellösning. Men även vi konsumenter behöver göra vår del. Vi måste visa att vi bryr oss, och kräva av företagen vi handlar från att de respekterar rättigheterna hos människorna som producerar varorna de säljer.

Rapporten Ripe for change utgör lanseringen av Oxfams nya fleråriga internationella kampanj Behind the barcodes.