Människor på flykt

 • En global kris

  Över 70 miljoner människor befinner sig på flykt i världen och har tvingats lämna sina hem på grund av orsaker som konflikter, naturkatastrofer, hunger, våld eller förtryck. Vi är på plats med rent vatten i många av världens flyktingläger och hjälper människor som tvingats lämna allt bakom sig att få tak över huvudet och återta sin försörjning. Vi ser också till att personer som söker asyl skyddas och har tillgång till information, socialt stöd och juridisk hjälp.

 • Vad Oxfam gör

  Påverkansarbete för flyktingars och migranters rättigheter

  Vi arbetar för att säkerställa att systemen och lagarna utformas för att skydda och hjälpa människor och att de fungerar som de ska. Detta betyder ofta att vi sätter press på regeringar för att agera i enlighet med sina skyldigheter. Vi bedriver påverkansarbete för att människor i krissituationer ska ha rätt till asyl och få det stöd och skydd de behöver. Vi stöttar och förespråkar principen om att det finns ett internationellt ansvar att skydda ansvar att skydda människor från folkmord, krigsförbrytelser, etnisk rening och brott mot mänskligheten.

  Skyddar människor i krissituationer

  Att tvingas lämna sitt hem är ofta ett stort trauma och miljontals av världens flyktingar lever i extrem fattigdom och har lämnat allt de äger bakom sig. Ett liv på flykt innebär dessutom att människor blir extra utsatta för våld, sexuellt våld och hunger. Vi arbetar för att skydda människor i krissituationer och finns på plats i flera av världens flyktingläger där vi bland annat förser människor med rent vatten, installerar lägerbelysning, bygger toaletter och reningsverk, delar ut matpaket och skapar speciella områden för extra utsatta människor så som ensamkommande kvinnor och barn.

   

 • Visste du?

  - Hälften av världens flyktingar är barn under 18 år.
  - I genomsnitt tvingas 28 personer på flykt varje minut.


  Barn från Aleppo sitter på gatan utanför utanför ett registreringscenter för migranter och flyktingar iPreševo, södra Serbien, den 5 oktober 2015. Foto: Sam Tarling/Oxfam

 • Människor tvingas på flykt av flera olika anledningar: 

  • På grund av att de blir förföljda på grund av sina politiska åsikter, sin religion, etnicitet, eller nationalitet.
  • På grund av krig och hunger.
  • På grund av naturkatastrofer eller klimatförändringar. 

 • Klimatflyktingar

  Klimatförändringar tvingar redan människor att lämna sina hem och sin mark och ännu fler riskerar bli flyktingar på grund av klimatet i framtiden. Stormar, torka, stigande havsnivåer och andra effekter av klimatförändringar ökar risken för flykt för redan sårbara människor – och drabbar framför allt låginkomstländer, kvinnor, barn och ursprungsbefolkningar.

 • Visste du?

  Endast 9% av världens flyktingar har fått skydd i världens rikaste 6 länder. Rika regeringar måste välkomna fler flyktingar för att försäkra deras säkerhet och fördela ansvaret för människor på flykt mer jämlikt.

 • ”Den hjälp vi fick av Oxfam har förbättrat vår säkerhet. Utan den hjälpen vi fått hade vi levt på gatan.”

  Nada Al Musari flydde från kriget i Syrien och sökte skydd i Jordanien tillsammans med sin familj. Hennes äldsta son sköts av en krypskytt, ett öde som drabbar många civilpersoner, vilket orsakade nervskador i ryggen. Det dagliga livet har varit svårt för familjen, men med kontantbidrag från Oxfam har de råd med det allra nödvändigaste, till exempel hennes sons sjukvård.

   

  Sidan senast uppdaterad i juni 2019

Humanitär kris i Ukraina

Människorna i Ukraina tvingas utstå ett ofattbart och enormt lidande. Allt fler dör när våldet eskalerar. Oxfam samarbetar med lokala samarbetspartners i länder som gränsar till Ukraina, till exempel Moldavien, Rumänien och Polen. 

 

Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Ett och halv år sedan pandemins början orsakar hunger fler dödsoffer än coronaviruset. Antalet människor som lever i svältliknande förhållanden har ökat sex gånger om.

Första coronafallet i flyktinglägret Moria

Oxfam finns på plats på Lesbos och arbetar med förebyggande åtgärder för att motverka ytterligare spridning.

Flyktingar och migranter i Grekland nekas rättvis asylprocess

Människor som sökt skydd i Grekland nekas hjälp i asylprocessen, visar en rapport som Oxfam och Greek Council for Refugees släpper idag.

 

Klimatrelaterade katastrofer tvingar 20 miljoner på flykt varje år

En ny rapport från Oxfam visar att klimatrelaterade katastrofer var den främsta orsaken till att människor tvingats på flykt de senaste tio åren.

 

Livsfarlig trängsel i migrantläger på Lesbos

Under den sista veckan i augusti ökade antalet människor som anlände till de grekiska öarna med 255% jämfört med samma period förra året.

 

Antalet flyktingar stiger för sjunde året i rad

Alla regeringar, speciellt de i rika länder, bör öka sitt stöd till människor som tvingats fly från sina hem.
 

Cyklonen Idai: Överlevare berättar

”Naturen fortsätter förstöra för mig. Vi var inte förberedda på dödsvindarna.”

 

"Oansvarigt och hänsynslöst att inte ta hand om de mest sårbara"

En ny rapport från Oxfam avslöjar att gravida kvinnor och minderåriga stängs in och överges i grekiska flyktingläger.

 

Barnmisshandel och illegala utlämningar vid fransk-italienska gränsen

Unga migranter fängslas och skickas olagligt tillbaka till Italien av franska gränsvakter enligt vår nya rapport.