Rättvisa löner

 • En lön som går att leva på är mer än ett skydd från fattigdom, det är en mänsklig rättighet. När företag inte betalar sina arbetare med löner som går att leva på resulterar det i att de mest utsatta människorna försörjningskedjan får lida till följd. Detta är både orättvist och ohållbart.

 • Alla har rätt till en lön som går att leva på

  Oxfam arbetar för att människor ska få rättvisa löner som går att leva på. Vi granskar företag och hjälper dem att säkerställa att det inte förekommer fattigdom, hunger eller kränkningar av mänskliga rättigheter i deras leverantörskedjor. Vi genomför också granskningar och producerar globala rapporter där vi undersöker orsakerna och effekterna av fattigdomslöner och hindren som idag står i vägen för att säkerställa att levnadslöner betalas ut.


  Oxfam arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för arbetare i Vietnam. Många som arbetar på till exempel kläd- och modeindustrins fabriker arbetar långa dagar under hård press, men lönerna de tjänar räcker ofta inte till att försörja sina familjer. Foto: Eleanor Farmer/Oxfam

 • Mat fri från lidande

  Oxfam är globala ledare i att bekämpa ojämlikheten i maktförhållandet mellan konsumenter och människorna som producerar vår mat. Genom att arbeta tillsammans med företag mot fattigdom i leverantörskedjor kan vi se till att alla i ledet har en lön som går att leva på. I Sverige jobbar vi med Axfood och flera andra aktörer för att se till att matinköpen svenskar gör bidrar till minskad fattigdom, inte ökat lidande. Vid varje svenskt frukostbord finns exempel på produkter där det någonstans i leverantörsledet, ju längre ner desto värre, finns människor som är underbetalda, inte får tillgång till utbildning, lider av för långa arbetsdagar och orimliga arbetsförhållanden. 

  De som odlar vår mat har själva inte råd att äta sig mätta

  Fattigdomen är utbredd bland de som odlar maten som vi äter, och många tvingas arbeta under fruktansvärda och till och med livsfarliga arbetsförhållanden. Detta vill vi ändra på.
  Världens största livsmedelsföretag har ett enormt inflytande. Deras policys avgör hur maten produceras, hur resurserna används och i vilken utsträckning människorna i botten på leverantörskedjan får ta del av vinsterna. Genom vår kampanj Behind the Barcodes sätter vi press på världens största livsmedelsföretag att ta ansvar för hur deras produkter produceras.
  Hittills har hundratusentals människor engagerat sig i Behind the Barcodes genom att skriva under vårt upprop. Tillsammans har vi fått världens största chokladproducenter att förbättra villkoren för kvinnliga arbetare och två av världens största varumärken, Coca-Cola och PepsiCo, att införa nolltolerans mot markstölder i hela leverantörskedjan. Vi har också pressat Kellogg och General Mills att ta sitt ansvar för klimatet genom att minska sina farliga utsläpp.

   

   

   

  Sidan senast uppdaterad i april 2019

Ny kampanj för lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter

Nu lanseras kampanjen ”Visa handlingskraft” som vill sätta press på Sveriges regering för att få en lagstiftning på plats om företagande och mänskliga rättigheter.

 

Företag som tjänar på pandemin delar ut storvinster till aktieägare, medan människor förlorar sina jobb

I en ny rapport visar Oxfam att 32 företag som tjänat på covid-19 förvärrat de ekonomiska effekterna av pandemin genom att dela ut vinster till aktieägare istället för att säkra de anställdas jobb och säkerhet.

EU-lagstiftning mot företags kränkningar av mänskliga rättigheter är på väg

Idag finns det inga regler som förhindrar svenska och europeiska företag mot att exempelvis använda barnarbete eller betala slavlöner till människor i andra länder.

Halv miljard människor kan hamna i fattigdom till följd av coronakrisen

En ny Oxfamrapport visar att över halva jordens befolkning kan komma att leva i fattigdom efter pandemin.

 

Oxfam medgrundare till ETI Sweden

Idag grundades ETI Sweden som ska arbeta för schysta villkor i världshandeln Oxfam Sverige är en av medgrundarna. 

 

Oxfam: Inför lagkrav på företag att förhindra människorättskränkningar

Hårdare regler krävs som gör det obligatoriskt för företag att värma om mänskors rättigheter och klimatet.

 

Stoppa lidandet bakom vår mat!

Oxfam uppmärksammar låga löner och lidande i livsmedelsindustrin genom ny rapport och pop-up restaurang i Stockholm.

EU överens om nya regler för rättvis livsmedelshandel

Nya regler ska motverka mänskligt lidande bakom maten vi äter.

Oxfam får igenom bättre villkor för bananodlare

Bananer är en av de billigaste och mest köpta frukterna i världen. Men det låga priset för med sig en mänsklig kostnad.

 

Smärtan på risfälten i Pakistan

Barnarbete och fattigdom vanligt bland de som producerar maten vi äter.