Rättigheter i kris och konflikt

 • Politiska lösningar
  Vi arbetar för att regeringar och ledare ska stötta människor som drabbas av katastrofer och driva internationella insatser för att få slut på konflikter. Kris och konflikt är pådrivande faktorer för fattigdom och vi arbetar för att förhindra katastrofer från första början samtidigt som vi hjälper människor att återbygga sina liv och stå upp för sina rättigheter när kriser och konflikter bryter ut.

  Säkerhet och självbestämmande
  Även i tider av kris och konflikt har människor rätt till ett tryggt liv som präglas av självbestämmande. Vi kämpar för att säkerställa att människor som drabbas av kris och konflikt har det de behöver för att fortsätta leva sina liv utan våld, hunger och fattigdom- även i de allra svåraste situationerna.

 • Vårt arbetssätt

  Vi hjälper människor att få sina rättigheter tillgodosedda genom förbättrad tillgång på hälso- och sjukvård, rent vatten och säker sanitet. Vi sätter också press på politiker och makthavare att göra vad de kan för att möta människors grundläggande behov.

  Med din hjälp kan vi:

  - Sätta press på världens regeringar att tillhandahålla grundläggande samhällsservice

  - Hjälpa minoritetsgrupper, lokala fackföreningar och civilsamhället att ställa krav och utkräva ansvar från lokala och nationella ledare

  - Förhandla fram ökade medel från rika länder och internationella institutioner

 • Zaer Ibrahim, 8, leker på de brinnande oljefälten i Qayyarah, Irak. När IS drog sig ur staden i augusti 2016 riggade de 15 oljebrunnar med sprängämnen som de sedan besköt från närliggande byggnader. Upp till 60 hem brändes ner till grunden och ännu fler blev obeboeliga. Foto: Joey L/ Oxfam

   

  Sidan senast uppdaterad i maj 2019

Humanitär kris i Ukraina

Människorna i Ukraina tvingas utstå ett ofattbart och enormt lidande. Allt fler dör när våldet eskalerar. Oxfam samarbetar med lokala samarbetspartners i länder som gränsar till Ukraina, till exempel Moldavien, Rumänien och Polen. 

 

10 000 barn dödades eller skadades i konflikter 2017

Under förra året skedde drastisk ökning av antalet barn som dödades eller skadades i krig.
 

Hungern i Sydsudan värre än någonsin

I den nya rapporten ”Hungry for Peace” undersöker Oxfam länkarna mellan den pågående konflikten och den förvärrade hungersituationen i Sydsudan.

 

En person i timmen dör av kolera i Jemen

Jemen står inför en skenande koleraepidemi som nu orsakar ett dödsfall i timmen. Hindras inte spridningen hotas tusentals människor dö under de kommande månaderna, säger den internationella hjälporganisationen Oxfam idag. Oxfam uppmanar till ett omedelbart eldupphör för att hälso- och biståndsarbetare ska kunna nå fram med hjälp.

 

750 000 människor är fast i Mosul

Oxfam uppmanar militära styrkor att skapa säkra flyktvägar för civila