Konflikten i DR Kongo

 • I snart 60 år har Oxfam arbetat i Demokratiska republiken Kongo där decennier av oroligheter och konflikt har tvingat 4,5 miljoner människor på flykt och ställt ytterligare miljontals människor inför en allvarlig humanitär kris med hunger, våld, sjukdomar och vattenbrist. Ebolautbrottet i landet är nu också det näst allvarligaste genom tiderna: över 500 personer har smittats och fler än 300 har avlidit.

 • Krig, hunger och människor på flykt

  DR Kongo är ett av de länder som rankas lägst på Human development index där indikatorer som livslängd, hälsa, utbildning och levnadsstandard mäts. Över tre fjärdedelar av landets invånare lever på under 1.90 dollar om dagen.

  Krisen i DR Kongo är utdragen, människor i landet har levt i en av världens värsta humanitära katastrofer i många år. De senaste åren har situationen förvärrats dramatiskt, främst till följd av intensifierade konflikter i landet.

  • Över 13 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp och över 4,5 miljoner människor har flytt sina hem, det största antalet internflyktingar i Afrika.
  • Den akuta hungern i landet (klicka här för definition) steg drastiskt under 2018 till över 13 miljoner människor.
  • 6 miljoner barn är undernärda.
  • Landet har drabbats av flera epidemier, så som ebola, kolera och mässling.

 • Ebolautbrottet i DR Kongo – det näst värsta genom tiderna

  Ebolautbrottet i landet är nu det näst allvarligaste i världen genom tiderna: över 500 personer har smittats och fler än 300 har avlidit. Det drabbade området, North Kivu är konfliktdrabbat vilket gör det svårare att förhindra spridningen av viruset. Dels på grund av att människor förflyttar sig konstant, dels för att det försvårar för hjälpinsatserna att ta sig fram till drabbade områden.

 • Vad vi gör

  Oxfam har arbetat i Demokratiska republiken Kongo i snart 60 år där decennier av oroligheter och konflikt i Demokratiska republiken Kongo har tvingat 4,5 miljoner människor på flykt och ställt ytterligare miljontals människor inför en allvarlig humanitär kris med hunger, våld, sjukdomar och vattenbrist.

  • Oxfam har arbetat i DR Kongo sedan 1961.
  • Under 2017 nådde våra humanitära insatser ut till 1,3 miljoner människor.
  • Vi arbetar för att stoppa spridningen av ebola genom informationsprojekt och att se till att människor har tillgång till rent vatten, toaletter och sanitet.
  • Vi förser även människor med rent vatten och kontantbidrag som ger människor råd att köpa mat.

   

  Sidan senast uppdaterad i april 2019

Ebola sprids allt snabbare i DR Kongo

Antalet ebolafall har nu nått 2000 i världens näst värsta utbrott genom tiderna.

 

Vi bygger vår längsta vattenledning någonsin- 96 km!

Vi har nyligen påbörjat konstruktionen av ett av de längsta vattensystemen som någonsin byggts av en hjälporganisation. Vattenledningen i Demokratiska republiken Kongo korsar områden av regnskog och djupa dalar och sträcker sig till några av de mest otillgängliga platserna i landet där de få vattenpumpar som finns har torkat ut.

Oxfam inleder insatser mot ebolautbrott

Hittills har 25 dödsfall rapporterats i Demokratiska republiken Kongo.

 

Lidandet i DR Kongo kan förvärras

Miljontals människor som står inför allvarlig hunger och akut undernäring i Demokratiska republiken Kongo riskerar bli utan livräddande hjälp.