Källor till påståenden

Källor till påståendet: "Sverige förlorar exempelvis cirka 23 miljarder kronor årligen på skatteflykt, pengar som kunde ha räckt till 45 000 nya sjuksköterskor och löst hela Sveriges sjuksköterskebrist." 

Bolagsskattintäkter för Sverige är 146 miljarder enligt senaste uppgifter. 
Källa: https://www.ekonomifakta.se/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-per...
Sverige förlorade 16% av bolagsskatten 2016 på grund av företags flyttande av pengar från landet. 
Källa: https://missingprofits.world/wp-content/uploads/2019/09/TWZUpdate.pdf
Om Sverige förlorar samma andel 2019 blir det = 23 360 000 000 kr förlorade intäkter

39000-45 000 nya sjuksköterskor behövs i Sverige
Källa: https://www.expressen.se/nyheter/qs/larmsiffran-det-behovs-45-000-nya-sj...

Medellön sjuksköterska 30900 kr per månad.
Källa: https://ka.se/2019/04/16/medelloner-for-underskoterskor-och-sjukskoterskor/
Totala lönekostnaden per år per sjuksköterska ink arbetsgivaravgift, semester mm = 515 000 kr
Källa: https://driva-eget.se/kalkyler/vad-kostar-en-anstalld/

23 360 000 000 / 515 000 = 45 359 sjuksköterskor

Källor till påståendet: Fattiga länder förlorar ännu mer, i de flesta fall kostar skatteflykten dem mycket mer än de har råd att spendera på sjukvård."

Källa för vad fattiga länder förlorar på skatteflykt: https://www.weforum.org/agenda/2017/04/which-countries-are-worst-affecte...
Källa för hur mycket fattiga länder spendarar på sjukvård: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.GHED.GD.ZS?name_desc=false