Jämställdhet

 • Utan jämställdhet kan inte fattigdomen utrotas

  Varje dag, världen över, utsätts kvinnor för diskriminering, våld, kränkningar och ojämlika förutsättningar. Det sker på jobbet, i hemmet och i samhället i stort. Kvinnor nekas utbildning, hindras tjäna pengar och förvägras makt.

  Majoriteten av de som lever i fattigdom i världen är kvinnor. De har färre resurser, mindre makt och inflytande jämfört med män och kan utstå ytterligare ojämlik behandling på grund av sin klasstillhörighet, etnicitet, religion eller ålder. Ojämlikhet mellan könen är ett grundläggande förnekande av kvinnors rättigheter och ett av skälen till varför människor fortfarande lever i fattigdom.

  Trots stora framsteg finns ännu inget land i världen som har lyckats uppnå ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Över hela jorden utstår kvinnor lägre löner och sämre arbetsvillkor än män.

  Ekonomisk ojämlikhet mellan könen kostar kvinnor i utvecklingsländer 9 biljoner dollar om året- pengar som inte bara hade kunnat ge kvinnor ökad köpkraft och ge bättre förutsättningar för deras familjer och samhällen utan också betyda en rejäl skjuts för ekonomin generellt.

  Att stötta kvinnor i att få tillgång till jobb och förbättra deras försörjningsmöjligheter är av största vikt för att kvinnors rättigheter ska tillgodoses, för att minska fattigdomen och uppnå globala utvecklingsmål.

  Det är dags att bygga ett ekonomiskt system som fungerar för kvinnor!

 • Ojämlikheten i siffror

  • Mindre än 22% av världens parlamentsledamöter är kvinnor.
  • Kvinnor får i genomsnitt 24% mindre betalt än män för samma typ av jobb, i alla regioner och sektorer.
  • Nära två tredjedelar av de 781 miljoner människor i världens icke läs- och skrivkunniga personer är kvinnor, en proportion som varit oförändrad i två decennier.
  • I världen finns 153 länder som har lagar som diskriminerar kvinnor ekonomiskt varav 18 länder där män juridiskt kan förhindra sina fruar från att arbeta.

 • ”Ekonomisk ojämlikhet mellan kvinnor och män kan översättas till maktojämlikhet - hur kan vi förvänta oss en jämlik värld när det är männen som håller i plånboken?”

  Winnie Byanyima, VD Oxfam International

 • Att uppnå jämställdhet för att bekämpa fattigdom

  Oxfam tror på att full jämställdhet och jämlikhet mellan könen i alla delar av livet ska resultera i att kvinnor, på samma villkor som män, definierar och formar den politik, strukturer och beslut som påverkar deras liv och samhället som helhet.

  Ytterligare förbättringar av lagstiftning och politik är nödvändiga men inte tillräckliga. Vi tror att man måste omvandla hur samhället ser på kön och maktförhållanden, och de strukturer, normer och värderingar som ligger till grund för dem för att utrota fattigdom och ojämlikhet.

  Kvinnors rättigheter- kärnan i allt vi gör

  Vare sig vi arbetar i en katastrof, genomför långsiktiga projekt i ett samhälle eller bedriver påverkansarbete kämpar vi mot ojämlikheten och den djupt rotade diskriminering som gör kvinnor fattiga och håller dem kvar i fattigdom. Vi arbetar tätt samman med kvinnorättsorganisationer och feministiska aktivister för att bekämpa ojämlikheten effektivt.

  Jobb och rättvisa löner

  Vi stöder kvinnor i deras lika möjligheter till säkra jobb och rättvisa löner som män, och deras möjlighet att arbeta sig ut ur fattigdom.

  Vi höjer våra röster

  Vi stöttar kampen för kvinnors delaktighet i beslutsprocesser på alla nivåer i samhället och arbetar för att främja kvinnors ledarskap.

  Inget våld mot flickor och kvinnor

  Vi arbetar mot våld mot kvinnor tillsammans med partners i över 40 länder genom att förändra lagar och utmana kulturellt accepterade normer som behandlar kvinnor som andra klassens medborgare.

  Kvinnor i katastrofsituationer

  Vi utformar allt vårt humanitära arbete för att möta människors behov på ett sätt som främjar jämlikhet. I många krissituationer är kvinnor och flickor extra utsatta och sårbara och behöver extra stöd och skydd.

 • Statistik från Världsekonomiskt forum visar att det kommer ta 217 år att stänga klyftan i löner och anställningsmöjligheter mellan kvinnor och män om vi fortsätter i samma takt som idag.

   

  Sidan senast uppdaterad i april 2019

Länderna som är bäst och sämst i världen på att bekämpa ojämlikhet

Norge i topp, USA på 26:e plats och Sydsudan sist när Oxfam och Development Finance International rankar länders åtgärder för att bekämpa ojämlikhet.

 

Kvinnor far illa i världens största flyktingläger

På bara ett år har flyktinglägret i Bangladesh blivit det största i världen. Det enorma flyktinglägret byggdes upp under stor tidspress och Oxfam varnar nu för att rohingyska flickor och kvinnor utsätts för övergrepp och drabbas av sjukdomar i de osäkra lägren.

 

Den globala kampen för flickor och kvinnor

Oxfam för en ständig jämställdhetskamp och arbetar för att ge skydd åt och stoppa våld och utnyttjande av barn, flickor och kvinnor. Genom projekt runt om i världen arbetar vi tillsammans med hundratals partnerorganisationer för att höja kvinnors röster och skapa en mer rättvis värld. Här är några exempel på hur det arbetet kan se ut.

 

Sydsudan- fyra år av krig

Sydsudan har tillbringat mer tid i krig än fred. Den 15 december har det gått fyra år sedan konflikten i bröt ut. Fyra år av krig som resulterat i en humanitär katastrof.

 

Varför fler kvinnor än män lever i fattigdom

Trots att det gjorts framsteg de senaste åren är det ännu inget land i världen som har lyckats uppnå ekonomisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är fortfarande också mer sannolikt att en kvinna lever i fattigdom, än att en man gör det.

 

Mumin ska hjälpa kvinnor att göra sina röster hörda

I samarbete med Moomin Characters lanseras kampanjen "Det osynliga barnet" i november. En nyutgåva med två av Tove Janssons noveller kommer att säljas till förmån för Oxfams arbete för kvinnor och flickor som lever i fattigdom.

Kampen mot fattigdom påverkas av nya hot mot kvinnors rättigheter

Detta är en kritisk tid för kvinnors rättigheter. Bara genom att tackla diskrimineringen av kvinnor och flickor kan vi utrota fattigdomen för alla.

 

Oxfam uppmanar G20 ledarna att agera: 75 år är för lång tid att vänta på jämställda löner

En rapport från Oxfam International visar att det kommer att dröja ytterligare 75 år innan kvinnor och män har jämställda löner. Oxfam uppmanar nu G20 ledarna att ta upp frågan när de träffas i Australien senare i år.