Hunger

 • De senaste tjugo åren har sett bra ut ur ett matperspektiv, men den positiva trenden har tyvärr vänt och de senaste åren har hungern i världen ökat.

  Det finns inte en ensam orsak som leder till att människor går hungriga eller svälter. Men en kombination av faktorer så som konflikt, fattigdom, brist på handelsmöjligheter och extrema väderförhållanden som till exempel svår torka kan skapa dödliga matsituationer. 

 • Vad är egentligen matbrist och hur kan vi stoppa den?

   

  Svält är den allvarligaste nivån av matosäkerhet, både vad gäller skala och hur kritisk situationen är. En situation klassas som svält när ett stort antal människor dör till följd av matbrist eller en kombination av matbrist och sjukdom. När över 20% av hushållen i ett samhälle inte har möjlighet att äta, 30% är akut undernärda och människor uppenbart svälter och dör pratar man inte längre om situationen som en ”humanitär kris”, utan använder termen ”svält”. Se mer om hur vi pratar om matkriser här.

 • Vilka är de främsta orsakerna till hunger?

  Det finns inte en ensam orsak som leder till att samhällen drabbas av matbrist eller att människor svälter. Orsaker till hungerkriser kan vara en kombination av faktorer så som konflikt, politisk osäkerhet, fattigdom, brist på handelsmöjligheter och extrema väderförhållanden som till exempel svår torka kan skapa dödliga matsituationer. Till exempel är krig och konflikt de främsta orsakerna till hungern i nordöstra Nigeria, Sydsudan och Jemen. I Somalia är det främst torka och ett svagt styre efter år av konflikt som ligger bakom matosäkerheten. I delar av Etiopien och Kenya lider människor av brist på mat och inkomstmöjligheter efter en förödande torka. Vad man vet är att vi har möjlighet att förhindra och få stopp på svälten i världen, men ändå sker hungerkatastrofer gång på gång.

  "Hunger handlar inte om brist på mat: vi odlar tillräckligt för att hela världen skulle kunna äta sig mätta. Vi måste hitta hållbara lösningar på roten till problemet. Det betyder att vi måste hitta fredliga lösningar på våldsamma konflikter, att koldioxidutsläppen måste begränsas och att samhällen måste få hjälp med att anpassa sig till det förändrade klimatet." 

  Oxfams internationella VD, Winnie Byanyima

   

 • Klimatkris = hungerkris

  Varför gör klimatförändringar människor hungriga?

  Väderförändringar och oberäkneliga säsonger förändrar vad jordbrukare kan odla, och det leder till hunger. Matpriser går upp. Matkvalitén går ner. Snart kan klimatförändringarna påverka vad vi alla äter.

  Medan temperaturerna stiger blir extremväder allt vanligare och allvarligare. Bönder och jordbrukare står inför stora svårigheter och nära en miljard av världens fattigaste människor- de som gjort minst för att bidra till den globala uppvärmningen- har fått allt svårare att få ihop tillräckligt med mat till sina familjer.

  Oxfam arbetar redan med att hjälpa människor i fattigdom att stå emot klimatkrisen. Vi hjälper jordbrukare i Thailand att bygga bevattning- och dräneringssystem så att grödor kan växa under torka och långa regnperioder. Vi stöttar bönder i Malawi att skifta mellan olika grödor baserat på vädermönster. Vi planterar mangrove tillsammans med jordbrukare vid Vietnams kust för att skydda mot stora stormvågor.

 • Vad gör Oxfam?

  Oxfam ger både akut mathjälp och satsar på långsiktiga insatser mot hunger. Vi arbetar bland annat i flera flyktingläger, i Sydsudan, på Afrikas horn, i Jemen och runt Tchadsjön med att distribuera livräddande hjälp till de som drabbas hårdast av matbrist.

  Vi distribuerar mat och näringsstöd, så väl som köksredskap och hinkar.
  Vi ger människor tillgång till rent vatten genom att frakta dit det, installera vattensystem eller renovera brunnar.
  Vi distribuerar kontantbidrag och vouchers för fröer, redskap och boskapsvård.
  Vi stöttar jordbrukare i att utveckla sina verksamheter och öka sina skördar via finansiellt stöd och utbildning.
  Vi skapar arbetsmöjligheter för människor som lever i fattigdom så att de ska få en inkomst och ha råd att mätta sina familjer.

 • En av världens allvarligaste hungerkriser är ett resultat av konflikt


  Mona och hennes fyra barn är några av de miljontals människor som lider av hunger och undernäring till fäljd av konflikten i Jemen. Foto: Sami M. Jassar

  Konflikten i Jemen har skapat en av världens värsta hungerkriser, då bristen på jobb och extrema prishöjningar gjort det omöjligt för människor att köpa den mat som finns i butikerna.
  Mona är en av de miljontals människor som drabbats av krigets påföljder. Hon är på flykt undan kriget tillsammans med sina fyra barn och har begränsade möjligheter att tjäna pengar och försörja sig. Bristen på inkomst och mat är så allvarlig att barnen har blivit sjuka av hunger.
  - Min son kan inte stå på sina ben, berättar Mona.

  I humanitära kriser som denna arbetar Oxfam bland annat med att dela ut kontantbidrag till familjer som Monas, så att de får råd att köpa mat, mediciner och det allra mest nödvändiga till familjen. Att ge pengar direkt till människor som lever i utsatthet ger dem en chans att ta kontroll över sina egna liv, trots att de tvingats lämna sina arbete, sina hem och allt de äger bakom sig.

   

  Sidan senast uppdaterad i april 2019

Hälften av barnen i Guatemala är undernärda

Fyrabarnsmamman Silveria: ”Du blir rädd och undrar om ditt barn kommer att dö”
 

I Guatemala är närmare hälften av alla barn under fem år kroniskt undernärda. På grund av klimatförändringarna och ett bristande socialt skyddsnät ökar antalet undernärda barn ständigt. Oxfam finns på plats för att hjälpa de mest utsatta men behöver stöd från givare omgående för att kunna nå ut till fler.

 

Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Ett och halv år sedan pandemins början orsakar hunger fler dödsoffer än coronaviruset. Antalet människor som lever i svältliknande förhållanden har ökat sex gånger om.

55 miljoner människor hotas av extrem hunger till följd av pandemin

Hungern har fortsatt öka under pandemin men undermålig finansiering har hittills underminerat alla försök från humanitära organisationer att leverera nödhjälp till de drabbade. Det visar en ny rapport från oxfam i dag.
 

Gräshoppsinvasion kan orsaka allvarlig matbrist

Den gräshoppssvärm som dragit in över Etiopien, Kenya och Somalia kan växa sig 500 gånger större inom ett halvår.

 

Hungern i Sydsudan värre än någonsin

I den nya rapporten ”Hungry for Peace” undersöker Oxfam länkarna mellan den pågående konflikten och den förvärrade hungersituationen i Sydsudan.

 

Hungrig i en värld full av mat

Tema: Hunger

De senaste tjugo åren har sett bra ut- ur ett matperspektiv. Andelen undernärda i världen minskade med hela 42% från år 1990 till 2015. Men nya siffror visar nu att den positiva trenden verkar vända.

 

 

Klimatkris = Hungerkris

Tema: Hunger

Om inte mycket mer görs för att minska växthusgasutsläppen kommer världen bara se fler hungerkriser som den i Östafrika just nu.