Hunger

 • De senaste tjugo åren har sett bra ut ur ett matperspektiv, men den positiva trenden har tyvärr vänt och de senaste åren har hungern i världen ökat.

  Det finns inte en ensam orsak som leder till att människor går hungriga eller svälter. Men en kombination av faktorer så som konflikt, fattigdom, brist på handelsmöjligheter och extrema väderförhållanden som till exempel svår torka kan skapa dödliga matsituationer. 

 • Vad är egentligen matbrist och hur kan vi stoppa den?

   

  Svält är den allvarligaste nivån av matosäkerhet, både vad gäller skala och hur kritisk situationen är. En situation klassas som svält när ett stort antal människor dör till följd av matbrist eller en kombination av matbrist och sjukdom. När över 20% av hushållen i ett samhälle inte har möjlighet att äta, 30% är akut undernärda och människor uppenbart svälter och dör pratar man inte längre om situationen som en ”humanitär kris”, utan använder termen ”svält”. Se mer om hur vi pratar om matkriser här.

 • Vilka är de främsta orsakerna till hunger?

  Det finns inte en ensam orsak som leder till att samhällen drabbas av matbrist eller att människor svälter. Orsaker till hungerkriser kan vara en kombination av faktorer så som konflikt, politisk osäkerhet, fattigdom, brist på handelsmöjligheter och extrema väderförhållanden som till exempel svår torka kan skapa dödliga matsituationer. Till exempel är krig och konflikt de främsta orsakerna till hungern i nordöstra Nigeria, Sydsudan och Jemen. I Somalia är det främst torka och ett svagt styre efter år av konflikt som ligger bakom matosäkerheten. I delar av Etiopien och Kenya lider människor av brist på mat och inkomstmöjligheter efter en förödande torka. Vad man vet är att vi har möjlighet att förhindra och få stopp på svälten i världen, men ändå sker hungerkatastrofer gång på gång.

  "Hunger handlar inte om brist på mat: vi odlar tillräckligt för att hela världen skulle kunna äta sig mätta. Vi måste hitta hållbara lösningar på roten till problemet. Det betyder att vi måste hitta fredliga lösningar på våldsamma konflikter, att koldioxidutsläppen måste begränsas och att samhällen måste få hjälp med att anpassa sig till det förändrade klimatet." 

  Oxfams internationella VD, Winnie Byanyima

   

 • Klimatkris = hungerkris

  Varför gör klimatförändringar människor hungriga?

  Väderförändringar och oberäkneliga säsonger förändrar vad jordbrukare kan odla, och det leder till hunger. Matpriser går upp. Matkvalitén går ner. Snart kan klimatförändringarna påverka vad vi alla äter.

  Medan temperaturerna stiger blir extremväder allt vanligare och allvarligare. Bönder och jordbrukare står inför stora svårigheter och nära en miljard av världens fattigaste människor- de som gjort minst för att bidra till den globala uppvärmningen- har fått allt svårare att få ihop tillräckligt med mat till sina familjer.

  Oxfam arbetar redan med att hjälpa människor i fattigdom att stå emot klimatkrisen. Vi hjälper jordbrukare i Thailand att bygga bevattning- och dräneringssystem så att grödor kan växa under torka och långa regnperioder. Vi stöttar bönder i Malawi att skifta mellan olika grödor baserat på vädermönster. Vi planterar mangrove tillsammans med jordbrukare vid Vietnams kust för att skydda mot stora stormvågor.

 • Vad gör Oxfam?

  Oxfam ger både akut mathjälp och satsar på långsiktiga insatser mot hunger. Vi arbetar bland annat i flera flyktingläger, i Sydsudan, på Afrikas horn, i Jemen och runt Tchadsjön med att distribuera livräddande hjälp till de som drabbas hårdast av matbrist.

  Vi distribuerar mat och näringsstöd, så väl som köksredskap och hinkar.
  Vi ger människor tillgång till rent vatten genom att frakta dit det, installera vattensystem eller renovera brunnar.
  Vi distribuerar kontantbidrag och vouchers för fröer, redskap och boskapsvård.
  Vi stöttar jordbrukare i att utveckla sina verksamheter och öka sina skördar via finansiellt stöd och utbildning.
  Vi skapar arbetsmöjligheter för människor som lever i fattigdom så att de ska få en inkomst och ha råd att mätta sina familjer.

 • En av världens allvarligaste hungerkriser är ett resultat av konflikt


  Mona och hennes fyra barn är några av de miljontals människor som lider av hunger och undernäring till fäljd av konflikten i Jemen. Foto: Sami M. Jassar

  Konflikten i Jemen har skapat en av världens värsta hungerkriser, då bristen på jobb och extrema prishöjningar gjort det omöjligt för människor att köpa den mat som finns i butikerna.
  Mona är en av de miljontals människor som drabbats av krigets påföljder. Hon är på flykt undan kriget tillsammans med sina fyra barn och har begränsade möjligheter att tjäna pengar och försörja sig. Bristen på inkomst och mat är så allvarlig att barnen har blivit sjuka av hunger.
  - Min son kan inte stå på sina ben, berättar Mona.

  I humanitära kriser som denna arbetar Oxfam bland annat med att dela ut kontantbidrag till familjer som Monas, så att de får råd att köpa mat, mediciner och det allra mest nödvändiga till familjen. Att ge pengar direkt till människor som lever i utsatthet ger dem en chans att ta kontroll över sina egna liv, trots att de tvingats lämna sina arbete, sina hem och allt de äger bakom sig.

   

  Sidan senast uppdaterad i april 2019

Din julgåva räddar liv

Den växande ojämlikheten i världen får katastrofala konsekvenser på många sätt – akut hunger är ett exempel. Just nu lever miljontals människor med hotet att dö av hunger. Krisen är akut i flera länder och som så ofta är barnen de allra mest utsatta. Din gåva kan betyda skillnaden mellan liv och död.


Magda lider av akut undernäring och har varit medvetslös i fyra dagar. På grund av torkan har hennes mamma inte kunnat ge henne tillräckligt med mat. Magdas gammelmormor vakar över henne medan hon kämpar för sitt liv på sjukhuset i Burao, Somalia.

Krig, konflikter, matkris och de alltmer extrema väderförhållandena innebär att människor som redan lever i fattigdom och utsatthet får det svårare att kunna försörja sig och överleva. Deras liv slås i spillror av situationer som de inte själva orsakat, eller kan påverka.

Somalia är ett av de länder som drabbats hårt. Här kämpar människor för att överleva den värsta torkan på närmare ett halvt sekel och en svältkatastrof är nära att bryta ut. Redan nu är nästan hälften av alla barn under fem år akut undernärda.

Tyvärr är Somalia långt ifrån det enda landet som just nu hanterar extremväder och hungerkris. Den akuta hungern ökar i världen, dag för dag. Så här kan det inte få vara. Med ditt stöd kan vi tillsammans rädda liv och kämpa för en mer jämlik framtid

Ge din julgåva här!

Oxfam finns på plats med katastrofhjälp i Somalia, på samma sätt som vi finns på plats på många andra ställen i världen, till exempel i Jemen och Pakistan. Vi arbetar med långsiktiga insatser för en mer jämlik värld och sätter press på regeringar och företag att ta sitt ansvar för människor och klimat. Men vi behöver också göra akuta insatser här och nu. För att kunna göra det behöver vi din hjälp.

Exempel på vad en gåva kan räcka till:

567 KR – redskap & fröer till en odling som klarar torka bättre

359 KR – rent vatten till fyra familjer i en vecka

216 KR – mat till två familjer i en månad

En gåva kan betyda skillnaden mellan liv och död - ge din gåva redan i dag

 

Ny Oxfamrapport avslöjar myterna om matkrisen

Matpriserna stiger runtom i världen och hundratals miljoner människor går hungriga idag. Samtidigt finns tillräckligt mycket mat för att mätta alla människor på jorden. En ny Oxfamrapport slår hål på 10 myter om mat och hunger, och visar att det är fullt möjligt att bygga ett hållbart globalt system för produktion och handel med mat.

Idrissa Ouedraogo, bonde i Sydafrika. Foto: Cissé Amadou/Oxfam
 

Idag släpper Oxfam rapporten ”Fixing our Food – Debunkning 10 mynths about the global food system and what drives hunger” som visar på de stora utmaningar som världen behöver ta sig an för att lösa den globala matkrisen. Den visar också att det är möjligt att bygga ett hållbart globalt system för produktion och handel med mat.

Samtidigt som den akuta hungern i världen ökar, och alltfler människor drabbas av ökande matpriser, går flera av de största livsmedelsföretagen med rekordstora vinster. Läget i världen är akut – men det är inte brist på mat som är problemet. Den mat som produceras räcker för att alla på jorden skulle kunna få i sig tillräckligt många kalorier per dag för ett hälsosamt liv.

– Oxfam finns på plats i över 90 länder och stöttar människors kamp för att kunna försörja sig och sina familjer. Vi ser varje dag hur ett trasigt livsmedelssystem, den pågående klimatkrisen och den växande ojämlikheten orsakar mänskligt lidande och leder till kriser och konflikter.  Matfrågan är en viktig säkerhetspolitisk fråga för låginkomstländer, men också för oss här i Sverige, säger Hanna Nelson.

Matkrisen slår mot alla, men hårdast drabbade är de mest utsatta som lever med mindre marginaler och tvingas spendera en allt större andel av sina inkomster på mat. Redan idag spenderar människor i Östafrika ungefär 60% av sin inkomst på mat, medan motsvarande siffra för oss i Sverige är cirka 13 procent, och matinflationen ökar i ojämn takt i världen just nu.

I Oxfams nya rapport presenteras en rad förslag för ett hållbart globalt system för produktion och handel med mat, bland annat:   

 • Investera i den småskaliga, lokala matproduktionen och parallellt stärk hållbarheten och öka inkluderingen i den globala handeln. Väl fungerande lokal matproduktion är effektivt sätt att minska hunger och fattigdom och att öka motståndskraften vid kriser i omvärlden.   
 • Internationella handelsavtal och handelsregler behöver omförhandlas för att skapa mer rättvisa och flexibilitet för låginkomstländer, för att möjliggöra för väl fungerande lokala livsmedelssystem. Kriget i Ukraina är det senaste exemplet som visar på sårbarheten i övertron på den globala marknaden. 
 • Ta politiska initiativ för att hålla matpriserna nere, och samtidigt garantera sociala trygghetssystem så att människor inte går hungriga när priserna stiger och distributionen brister.  
 • Säkerställ att odlingsbar mark används till produktion av mat. Samtidigt som matpriserna stiger används idag alltmer odlingsbar mark till att odla livsmedel som sedan används till icke-hållbar produktion av biobränslen. Subventioner och skattelättnader som stimulerar till omläggning av jordbruksproduktion till bränsleproduktion bör avvecklas.   
 • Motverka den extrema maktkoncentrationen i livsmedelssektorn. Idag har några få aktörer stor makt och inflytande att påverka beslut som är avgörande för tillgången till mat, såsom vilken typ av mat som produceras, av vem och när, vad den kostar och inte minst vem som får äta den. För en mer rättvis och jämlik handel med mat måste politiken reglera detta. 
 • Reglera spekulationen på mat. Spekulation på priser i livsmedelssektorn var en del av orsaken till de skenande matpriserna och den globala matkris vi såg 2007–2008 och 2011. Trots den erfarenheten så saknas till stor del effektiv reglering av handel med värdepapper inom livsmedelssektorn.

 

Mat- och hungerkrisen: miljontals människor riskerar svält

- I Västafrika pågår just nu den värsta matkrisen på ett decennium med 27 miljoner människor som svälter, en siffra som beräknas stiga till 38 miljoner om inga åtgärder sätts in.

- I Östafrika, där torkan är den värsta på 70 år, beräknas en människa dö av hunger var 48:e sekund.

- I Jemen och Syrien, länder sönderslitna av konflikt, saknar nästan 30 miljoner människor tillräckligt med mat.

- Över hela jorden lever idag 193 miljoner människor i akut hunger, och effekterna av kriget i Ukraina beräknas leda till att ytterligare 47 miljoner människor drabbas av akut hunger.

- Nästan alla drabbas av matkrisen, även i rika länder som Sverige stiger matpriserna och antalet människor som går hungriga ökar. I exempelvis USA steg andelen människor som inte har tillräckligt att äta från 7,8 procent I augusti 2021 till 11,2 procent I april 2022.

Källa: ”Fixing our Food – Debunkning 10 mynths about the global food system and what drives hunger” (Oxfam)

Rädda biståndet!

Sveriges stöd till utsatta människor i världen hotas av stora nedskärningar. Samtidigt är vi i en kris av sällan skådat slag med ökande hunger och fattigdom, mindre demokrati och jämställdhet, och en akut klimatkris. Vi kan inte acceptera att Sverige vänder världen ryggen när biståndet behövs mer än någonsin. Skriv under uppropet för att rädda biståndet!

 

Oxfam inför Davos: Ojämlikheten skenar – det har aldrig varit dyrare att vara fattig

Om inte världens ledare tar ansvar när de träffas i Davos så väntas totalt 860 miljoner människor på jorden leva i extrem fattigdom vid årets slut. Samtidigt tjänar miljardärerna inom bland annat livsmedelsbranschen och energisektorn mångmiljardbelopp på pandemin och kriget i Ukraina. Det visar en ny rapport från Oxfam.

Humanitär kris i Ukraina

Människorna i Ukraina tvingas utstå ett ofattbart och enormt lidande. Allt fler dör när våldet eskalerar. Oxfam samarbetar med lokala samarbetspartners i länder som gränsar till Ukraina, till exempel Moldavien, Rumänien och Polen. 

 

Ny Oxfamrapport slår larm: vi närmar oss en katastrof och ett mänskligt lidande av sällan skådat slag

Covid-19 pandemin, kriget i Ukraina och extrema priser på mat och energi har sammantaget skapat en katastrof med enormt mänskligt lidande som följd. Situationen är kännbar för alla. Många människor som redan har haft det kännbart svårt under pandemin tvingas nu också betala rekordhöga priser för mat och energi.

 

Oxfams arbete för att hjälpa människor på flykt

Vårt arbete för att hjälpa människor som flyr från konflikter, torka och hungersnöd pågår lika intensivt som tidigare.

 

Hälften av barnen i Guatemala är undernärda

Fyrabarnsmamman Silveria: ”Du blir rädd och undrar om ditt barn kommer att dö”
 

I Guatemala är närmare hälften av alla barn under fem år kroniskt undernärda. På grund av klimatförändringarna och ett bristande socialt skyddsnät ökar antalet undernärda barn ständigt. Oxfam finns på plats för att hjälpa de mest utsatta men behöver stöd från givare omgående för att kunna nå ut till fler.

 

Mardrömmen att leva på flykt - Hör Omar & Salems berättelse från Jemen

Omar och Salem bor i ett flyktingläger i Jemen, där kriget har skapat en av världens mest omfattande humanitära katastrofer. FN varnar redan för att landet står inför en av historiens värsta hungerskriser och över fyra miljoner personer har hittills tvingats på flykt på grund av av konflikten. Över 24 miljoner av Jemens befolkning är i behov av humanitärt stöd, varav hälften är barn.

 

Konflikter, covid-19 och klimatförändringar – en dödlig kombination

Ett och halv år sedan pandemins början orsakar hunger fler dödsoffer än coronaviruset. Antalet människor som lever i svältliknande förhållanden har ökat sex gånger om.