Världen står inför det största hotet om svält i modern tid och just nu pågår det fyra allvarliga hungerkriser samtidigt i världen. I ett land, Sydsudan, har det konstaterats svält och i tre andra länder, Jemen, Somalia och Nigeria är människor på gränsen till svält. Mer än 20 miljoner människor riskerar att hamna i svält. Detta är inte plötsligt uppkomna kriser. Nationella regeringar och det internationella samfundet har återigen misslyckats med att agera i tid och hindra kvinnor, barn och män från att svälta ihjäl. Men vi kan fortfarande rädda många liv och stoppa det värsta av katastrofen. Oxfam är på plats i alla fyra kriserna, och du kan hjälpa oss få ut livräddande hjälp nu!

 Skänk din Akutgåva nu genom att antingen:

- SWISHA till 900 37 24, skriv hungerkris i meddelandefältet.
- SMS:a ”HUNGERKRIS” till 72980 för att ge 200kr 
- Sätt in på vårt Plusgiro 90 03 72-4 Märk gåvan Hungerkris.
- Eller ge en kortgåva på denna sida i formuläret längre ner. 

De fyra kriserna

Sydsudan

Landet plågas av stridigheter vilket lett till att människor fått fly från sina hem och att mattillgången är mycket dålig. Måndag 20 februari 2017 konstaterades svält i delar utav landet. 7,5 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp och i juli beräknas hälften av landets befolkning leva i extrem hunger om läget inte förändras. Oxfam har bistått med hjälp i Sydsudan sedan 1980-talet. Vi har gett ut mat och tillhandahållit vatten och sanitet. Bara under det senaste året har 600 000 människor över hela Sydsudan fått hjälp av Oxfam genom mat- och vattendistribuering. Vi hjälper också människor som lever långt från matutdelningsställen att ta sig dit.

Nordöstra Nigeria/Tchadsjön

Området runt Tchadsjön i Västafrika har lidit av konflikten med Boko Haram under flera år och 2,6 miljoner människor har fått fly sina hem. 11 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp och i Nordöstra Nigeria misstänker man att minst 400 000 människor lever under svältliknande förhållanden i en oåtkomlig del av landet. Oxfam är på plats och ger akuthjälp. Vi tillhandahåller mat, rent vatten och sanitet. Vi delar också ut matlagningsutrustning, hygienkit och pengar, så att människor ska kunna köpa mat.

Östafrika / Afrikas horn

Krisen i Östafrika innefattar Somalia, Etiopien och Kenya. Det har varit torka och brist på regn i länderna, vilket har lett till att fler än 11 miljoner människor står inför mycket allvarlig matbrist. Situationen befaras tyvärr bli ännu värre. Väderprognoser visar att det ska bli mindre regn än vanligt under kommande regnsäsong. FN har varnat för att människor kan svälta i de mest drabbade områdena av Somalia om inte hjälpinsatser sätts in. I Etiopien ser Oxfam till att 270 000 människor får rent vatten och säkra sanitetslösningar, de närmaste månaderna kommer vi nå 450 000 fler med rent vatten och matpengar. I Kenya har vi nått 315 000 med rent vatten och planerar nå totalt 600 000 med matpengar och vatten det närmaste halvåret. Oxfam inleder nu hjälpinsatser i Somaliland där vi tidigare haft utvecklingsprojekt med målet att nå minst 10 000 människor med rent vatten, sanitet och matpengar. Eftersom torkan förvärras hoppas vi snart få tillräckligt med finansiering för att kunna expandera vår verksamhet i regionen.

Jemen

Jemen genomgår den största hungerkrisen, mätt i antal personer, i världen. Sedan mars 2015 beräknas 46 000 människor i landet ha sårats eller dött i den pågående konflikten, och mer än tre miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Det har skapat en hungerkris och situationen fortsätter att förvärras. Fler än 2 miljoner barn i landet beräknas lida av akut undernäring. Oxfam har jobbat i Jemen i mer än 30 år, för att bland annat förbättra vatten och sanitetssystemen. Vi bistår med humanitär hjälp och har nått mer än 1 miljoner människor med rent vatten, matkuponger, pengaöverföringar och hygienkit sedan juli 2015.

Omfattningen av kriserna kan få vem som helst att tappa modet, men samtidigt är det lätt att göra något för att hjälpa. Människor behöver mat och vatten nu och varje krona gör skillnad, tack för ditt bidrag!