Världen står inför det största hotet om svält i modern tid och just nu pågår det fyra allvarliga hungerkriser samtidigt i världen. I ett land, Sydsudan, har det konstaterats svält och i tre andra länder, Jemen, Somalia och Nigeria är människor på gränsen till svält. Mer än 20 miljoner människor riskerar att hamna i svält. Detta är inte plötsligt uppkomna kriser. Nationella regeringar och det internationella samfundet har återigen misslyckats med att agera i tid och hindra kvinnor, barn och män från att svälta ihjäl. Men vi kan fortfarande rädda många liv och stoppa det värsta av katastrofen. Oxfam är på plats i alla fyra kriserna, och du kan hjälpa oss få ut livräddande hjälp nu!

 Skänk din Akutgåva nu genom att antingen:

- SWISHA till 900 37 24, skriv hungerkris i meddelandefältet.
- SMS:a ”HUNGERKRIS” till 72980 för att ge 200kr 
- Sätt in på vårt Plusgiro 90 03 72-4 Märk gåvan Hungerkris.
- Eller ge en kortgåva på denna sida i formuläret längre ner. 

De fyra kriserna

Sydsudan

Landet plågas av stridigheter vilket har skapat Afrikas största flyktingkris. Nära 4 miljoner människor, var tredje person, har tvingats fly och mattillgången är mycket dålig. Måndagen den 20 februari 2017 konstaterades svält i delar utav landet. 60 procent av landets befolkning är i behov av humanitär hjälp och 6 miljoner människor, hälften av landets befolkning, står inför extrem hunger. Oxfam har bistått med hjälp i Sydsudan sedan 1980-talet. Vi har gett ut mat och tillhandahållit vatten och sanitetslösningar. Bara under det senaste året har 600 000 människor över hela Sydsudan fått hjälp av Oxfam genom mat- och vattendistribuering. Vi hjälper också människor som lever långt från matutdelningsställen att ta sig dit.

Nordöstra Nigeria/Tchadsjön

Området runt Tchadsjön i Västafrika har lidit av konflikten med Boko Haram under flera år och 2,4 miljoner människor har fått fly sina hem. Över 10 miljoner människor är i behov av humanitär hjälp, miljontals människor lider av matbrist och tusentals, många av dem barn, tros redan ha dött som följd. Oxfam är på plats och ger akuthjälp. Vi tillhandahåller mat, rent vatten och sanitetslösningar. Vi delar också ut matlagningsutrustning, hygienkit och pengar, så att människor ska kunna köpa mat. Hittills har Oxfams hjälp nått ut till över en halv miljon människor i regionen.

Östafrika / Afrikas horn

Krisen i Östafrika innefattar Somalia, Etiopien och Kenya. Det har varit torka och brist på regn i länderna, vilket har lett till att fler än 14 miljoner människor står inför mycket allvarlig matbrist. Situationen befaras tyvärr bli ännu värre. Väderprognoser visar att det ska bli mindre regn än vanligt under kommande regnsäsong. FN har varnat för att människor kan svälta i de mest drabbade områdena av Somalia om inte hjälpinsatser sätts in. I norra Kenya har undernäringen nått extrema nivåer och i delar av Etiopien dör barn till följd av akut undernäring. Oxfam har distribuerat rent vatten, kontantbidrag och sanitetsfaciliteter till över en miljon människor i regionen. Eftersom torkan förvärras hoppas vi snart få tillräckligt med finansiering för att kunna expandera vår verksamhet i regionen.

Jemen

Jemen genomgår den största hungerkrisen, mätt i antal personer, i världen. Sedan mars 2015 har över 46 000 människor i landet sårats eller dött i den pågående konflikten, och 2,9 miljoner människor har tvingats fly från sina hem. Det har skapat en hungerkris och situationen fortsätter att förvärras. Nära en halv miljon barn i landet lider av akut undernäring. Jemen har dessutom drabbats av en koleraepidemi, där över en halv miljon människor har smittats och över 2000 personer avlidit i sjukdomen bara sedan i april. 20,7 miljoner människor, över 75 procent av Jemens befolkning, är i behov av humanitärt stöd. Oxfam har jobbat i Jemen i över 30 år, för att bland annat förbättra vatten och sanitetssystemen. Vi bistår med humanitär hjälp och koleraprevention, och har nått över 1 miljon människor med rent vatten, matkuponger, pengaöverföringar och hygienkit sedan juli 2015.

Omfattningen av kriserna kan få vem som helst att tappa modet, men samtidigt är det lätt att göra något för att hjälpa. Människor behöver mat och vatten nu och varje krona gör skillnad, tack för ditt bidrag!

Senast uppdaterat: September 2017