Frågor och svar om vår skatteflykt

Q: Vad menar Oxfam med att Sverige hjälper rika ta från fattiga?

Sveriges regering har bland annat röstat ner ett viktigt förslag i EU som syftar till att minska skatteflykten. Förslaget om offentlig land-för-land-rapportering skulle tvinga företag att berätta hur mycket skatt de betalar i olika länder de har verksamhet. I flera andra processer. Sverige  

Skatteflykt skadar människor i fattigdom. I en IMF-rapport uppskattas det att utvecklingsländer går miste om cirka 200 miljarder dollar om året på grund av skatteflykt. Det är pengar som skulle kunna användas till fattigdomsbekämpning genom att ge människor tillgång till utbildning, rent vatten och gratis sjukvård. För att stärka välfärden i länder med utbredd fattigdom måste Sverige bidra till att skapa skatteregler där det inte går att flytta vinster till skatteparadis, så är inte fallet idag. 

Q: Vad är skatteflykt?

Aggressiva åtgärder som syftar till att inte betala väldigt låg eller ingen skatt, exempelvis genom att på olika sätt flytta vinster till ett skatteparadis där de knappt beskattas. Skatteflykt är inte samma sak som skattefusk som i stället tar sikte på, att olagligt gömma undan inkomster. Skatteflykt är oftast laglig eller i alla fall inte uppenbart olaglig, vilket är en del av problemet med skatteflykt. 

Q: Vad är skatteparadis

Jurisdiktioner eller territorier vars nationella lagstiftning (lagar) på olika sätt gör skatteundandragande möjligt. Här kan både fysiska och juridiska personer och juridiska entiteter få skattelättnader utan att ha varken någon anknytning eller avkrävas ekonomisk aktivitet i landet. Inte sällan har skatteparadis regler som gör det möjligt att ha bankkonton och/eller bolag registrerade i landet utan risk att informationen delas med andra länders myndigheter länder. De skatterelaterade fördelarna inkluderar bland annat sådant som 0-procentig bolagsskatt, orättvisa och improduktiva skatteincitament och en brist på internationellt samarbete mot skatteflykt. Granskningar visar att bolag som registrerat sig i skatteparadisen har vinster som står utom proportion till den inte sällan obefintliga ekonomiska aktivitet bolagen har i länderna. Exempel på detta är hur Oxfam tidigare kunnat avslöja att Bahamas och Bermuda lockar absurda mängder av pengar från royalties, till ett värde långt högre än  ländernas BNP.

Länder med mycket låg skatt och som har lagar som möjliggör skatteflykt. Här kan både privatpersoner och företag placera sina pengar utan att ha någon anknytning till landet. Exempel på skatteparadis är Bahamas och Bermuda, som 

Q: Varför köper Oxfam annonser i dagspress och utomhus?

VI vill att allmänheten ska känna till hur regeringen agerat i den här frågan och kräva förändring. För att få uppmärksamhet krävs att vi köper annonser, vi har dock fått enormt stora rabatter i och med att vi är en ideell organisation. 

Q: Ägnar sig verkligen företag åt skatteflykt? Har ni bevis på det?

Skatteflykt till skatteparadis kostar övriga världen enorma summor, uppskattningsvis 600 miljarder dollar om året varav 200 miljarder är pengar utvecklingsländer går miste om. Tack vare läckor som Panamapapers och Paradisläckan har vi kunnat få insyn i hur storföretag flyttar pengar till skatteparadis där de saknar verklig verksamhet. Detta är mycket väldokumenterat. 

Det finns många exempel på hur företag och privatpersoner flyttat vinster till skatteparadis. Vid flera tillfällen har det läckt ut information om skatteflykten, bland annat i Panamadokumenten 2016 innehållande 11,5 miljoner dokument som visade att flera personer, företag och banker tagit hjälp av den panamanska advokatbyrån Mossack Fonseca för att dölja tillgångar i skatteparadis genom så kallade brevlådeföretag. Ett annat exempel är Paradisläckan 2017, som visade hur stora företag och rika privatpersoner placerat pengar i skatteparadis för att undvika att betala skatt.

Q: Vill ni att skatteflykt ska vara olagligt?

Skatteflykten behöver stoppas. En del av problemet är att skatteflykt idag ofta är lagligt. Nya lagar som försvårar eller förbjuder skatteflykt behöver komma till.

Q: Ni granskar de politiska partierna, tycker ni något parti är bättre än något annat?

Vi tar inte partipolitisk ställning i någon fråga, vi hoppas att alla politiska partier ska lyssna på vad vi har att säga och åtgärda den enorma skatteflykten som drabbar Sverige och världen varje år.

Q: Vad är paradisläckan och Panama papers? 

Två läckor där information kom ut om hur olika skatteflyktsupplägg företag och privatpersoner ägnar sig åt ser ut. Där kan man se att förmögna individer och företag använder sig av avancerade metoder såsom skalbolag i skatteparadis för att undvika att betala skatt. Läckorna omfattade miljontals dokument som granskades av hundratals journalister i flera länder.

Q: Varför ger sig Oxfam in i politiska frågor?

Vi är partipolitiskt obundna men vill vara med och skapa politisk förändring. Fattigdomen kommer inte utrotas om inte strukturerna som håller kvar människor i fattigdom förändras. Skatteflykt är en sådan struktur. Om vi kan få stopp på skatteflykten kommer låginkomstländer få tillgång till mer resurser som kan läggas på sjukvård, skola, rent vatten och andra tjänster som i längden minskar fattigdomen. Vi tar inte ställning för något parti, vi tar ställning för människor i fattigdom. 

Q: Varför ska EU besluta om Sveriges skattefrågor?

I frågan om offentlig land-för-land rapportering handlar det inte om skatteregler utan om krav på transparens. Men även i skattefrågor måste Sverige bidra till att skapa moderna och rättvisa globala skatteregler för att stärka välfärden i länder med utbredd fattigdom. I internationella skattefrågor måste Sverige inte bara ta hänsyn till hur förslag och åtgärder påverkar vårt land, utan även till hur världens länder tillsammans kan skapa ett rättvist skattesystem som hjälper till att lyfta människor ur fattigdom och uppfylla de globala målen om hållbar utveckling.