Frågor och svar

Insamling

Vilket datum överförs min månadsgåva via autogiro ?
Den 28:e varje månad eller närmaste bankdag överförs månadsgåvan från ditt konto till Oxfam.

När startar mitt autogiromedgivande?
Vanligtvis registreras ditt medgivande direkt. Om registreringen genomförts fem bankdagar innan den 28:e så överförs din första månadsgåva redan samma månad.

Kan jag starta mitt medgivande en månad senare?
Ja, absolut! Vi skickar ut ett autogiromedgivande till dig och ber dig att fylla i det och returnera talongen i det bifogade svarskuvertet inom en vecka. Skriv i medgivandet från vilken månad du vill börja bidra.

Hur ser jag att mitt autogiro har startat?
På din internetbank ser du när ditt autogiromedgivande är godkänt av banken. Du får även ett välkomstbrev från oss.

Hur håller jag mig uppdaterad om Oxfams arbete?
Vi kommunicerar regelbundet med våra månadsgivare för att informera om Oxfams arbete och visa hur gåvorna gör skillnad för människor över hela världen. Uppdaterad information finns på alltid på webben och i Oxfams sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter och Youtube).  

Hur blir jag månadsgivare?
Du kan bli månadsgivare via autogiro genom att fylla i ett autogiroformulär här: http://www.oxfam.se/skanka-pengar/manatlig-gava

Hur skänker jag en engångsgåva?
Du kan skänka en engångsgåva på flera olika sätt, välj det som passar dig bäst:

  • Via vår hemsida http://www.oxfam.se/stod-oss/engangsgava
  • Via plusgiro 90 03 72-4
  • Via bankgiro 900-3724
  • Swish: 900 37 24
  • SMS: För att skänka en SMS-gåva skickar du meddelandet OX100 (för 100 kronor), OX200 (för 200 kronor) eller OX300 (för 300 kronor) till nummer 72901.
    Alla våra SMS-utskick har antingen 72901 eller Oxfam som avsändare. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta givarservice. 

Går min månadsgåva till ett specifikt ändamål?
Nej, din månadsgåva används där den bäst behövs. Tillsammans gör vi skillnad för människor i över 90 länder.

Betalar ni för Tv-reklam?
Vi har gjort det tidigare. Eftersom vi är en ideell organisation med ett 90-konto får vi mycket bättre priser än kommersiella företag. Tv-reklamen gör det möjligt för oss att nå många människor samtidigt, vilket gjort att vi ökat antalet månadsgivare som är med och bidrar till Oxfams arbete i världen.

Kan jag höja eller sänka mitt belopp?

Givetvis! Du kan själv fylla i detta formulär, alternativt kontakta givarservice så ordnar vi det åt dig. Observera att på grund av administrationskostnader är det lägsta beloppet 50 kronor per månad. 

Hur avslutar jag mitt månadsgivade?
Det beror på vilken typ av månadsgivande du har.

  • Om du är månadsgivare via autogiro kan du ringa till oss på telefon 08-411 88 22 för att avsluta ditt månadsgivande.
  • Om du är månadsgivare via sms: titta på SMS:et du fått eller kontakta givarservice på 08-4118822. 

Har mitt månadsgivande någon bindningstid?
Nej, ditt engagemang är helt frivilligt och du kan avsluta det när du vill. 

 

Ekonomi och Administration

Vad har Oxfam Sverige för bolagsform?
Oxfam är en stiftelse, vilket innebär att vi är fristående från ägare och medlemmar. Stiftelsen förvaltar gåvor som avsatts för Oxfams arbete mot fattigdom och orättvisor. Stiftelsen leds av en styrelse tillsammans med generalsekreteraren. 

Hur tillsätts styrelsen?
Oxfam styrelse i Sverige ska alltid bestå av minst 6 och högst 9 medlemmar och spegla mångfald. När en ny ledamot tillsätts ska styrelsen förbereda en profil som definierar vilken kompetens som efterfrågas. Nya styrelsemedlemmar tillsätts av Oxfam Novib i Nederländerna. Styrelsemedlemmarna väljs in för en treårsperiod, med möjlighet till två omval.

Vad har generalsekreteraren i lön?
Generalsekreteraren för Oxfam i Sverige har en månadslön på 66 000 sek. Lönen fastställs av styrelsen, med hänsyn till det ansvar som tjänsten medför. Generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner och omfattas inte heller av lagen om anställningsskydd.

Vad har Oxfams anställda i lön?
Oxfams anställda omfattas av Akademikerförbundets kollektivavtal och har branschanpassade löner. 

Hur placeras Oxfams kapital?
Stiftelsens medel ska alltid stå på ett bankkonto.

Har Oxfam ett 90-konto?
Ja, Oxfam har ett 90-konto i Sverige vilket betyder att vi är anslutna till, och kontrolleras av, Svensk Insamlingskontroll.

Vad innebär det att ha ett 90-konto?
90-kontot är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer som garanterar att insamlingen sköts på ett etiskt korrekt sätt och att de insamlade medlen går till ändamålet. 90-kontot visar att innehavaren har uppfyllt Svensk Insamlingskontrolls krav. Du kan läsa mer om kraven och vad de innebär på Svenska Insamlingskontrolls webbplats: http://www.insamlingskontroll.se/

Hur mycket av de insamlade medlen går till administration?
Varje år går maximalt 25 procent av insamlade medel till administration- och insamlingskostnader i enlighet med reglerna för 90-konto. 

Vad kostar det att skänka gåvor via SMS?
På grund av våra leverantörers villkor så är transaktionskostnaden för engångsgåvor och månadsgåvor via SMS rörliga.
- Engångsgåvor kostar 8 % av debiterat belopp samt normal kostnad för SMS (varierar beroende på din operatör)
- Månadsgåvor kostar 3 kr + 5 % av debiterat belopp

Är Oxfam en godkänd gåvomottagare enligt Skatteverket, och kan jag få skattereduktion på mina gåvor?
Ja, Oxfam är från och med den 24 juni 2021 godkända för skattereduktion för gåvor från privatpersoner. 
Klicka här för att läsa mer om vad som gäller för att kunna få skattereduktion.

 

Jobb/praktik

Är du intresserad av att jobba hos oss?
Håll dig uppdaterad på vår webbplats. Klicka här för att se våra lediga tjänster.    

Är du intresserad av att praktisera hos oss?
Vi tar emot praktikanter när vi har möjlighet. Alla lediga praktikplatser annonseras här