Företagssamarbeten

 • Företag nyckel till att utrota fattigdom

  Vi söker samarbetsmöjligheter där vi kan tillsammans med företag kan förbättra mänskliga rättigheter och minska fattigdom. Oxfam är en bred organisation med djup expertis inom en lång rad områden, exempelvis arbetar vi med företag för att granska och förbättra villkoren i deras leverantörsled och kämpar för att skapa varaktig förändring för människor i fattigdom. Det finns också möjlighet att stödja vårt katastrofarbete.

   

   
 • Våra företagspartners

           

 • Det finns flera olika sätt att samarbeta med Oxfam

    

 • Våra samarbeten och resultat

  Läs mer om Oxfam Sveriges företagssamarbeten.

     

 • Kontakta oss så berättar vi mer

  Caroline von Uexküll, Strategic Partnership Manager
  Caroline har en bred erfarenhet av företagssamarbeten och har arbetat inom privat, offentlig och ideell sektor, både i Sverige och globalt.
  Telefon: 070 822 82 82
  Email: caroline.von.uexkull@oxfam.se

 • Varför samarbeta med Oxfam?

  Mänskliga rättigheter i alla led. Med 75 års erfarenhet av fattigdomsbekämpning och katastrofarbete är Oxfam idag en av världens främsta hjälporganisationer. Med projekt över hela världen når Oxfam varje år ut till miljoner människor som lever i utsatthet, både genom påverkansarbete, fattigdomsbekämpande projekt och katastrofinsatser. 

  Arbeta med ett dynamiskt team med fokus på innovation och samarbete för mänskliga rättigheter. Oxfam är världsledande inom att arbeta med mänskliga rättigheter och bekämpa fattigdom i företags leverantörskedjor. Vi samarbetar i unika projekt med personlig kontakt i Sverige och har den globala konfederationen Oxfams erfarenhet och räckvidd i ryggen. Våra företagspartners har stor möjlighet att skapa påverkan med både global och lokal förankring. Genom strategi, analys och implementering arbetar vi tillsammans för att bekämpa fattigdom och främja mänskliga rättigheter.

Ny Oxfamrapport slår fast: sexuella trakasserier, tvångsarbete och låga löner bakom citrusfrukt som säljs i Sverige

Idag publicerar Oxfam Sverige en rapport som visar på att bakom de citrusfrukter som säljs i Sverige sker omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter för de som odlar frukterna i Marocko. Ett hundratal arbetare har vittnat om bland annat sexuella trakasserier mot kvinnor, tvångsarbete och låga löner. Rapporten är framtagen på uppdrag av Coop Sverige, och Oxfam kräver nu att Coop tar ett större ansvar för att kränkningar inte ska förekomma i deras leverantörsled.

 

Arbetarna bakom italienska viner utsätts för människorättskränkningar

Arbetssituationen för vindruvsplockare i Italien präglas av missförhållanden och allvarliga risker för människorättskränkningar.

 

Ny kampanj för lagstiftning om företags ansvar för mänskliga rättigheter

Nu lanseras kampanjen ”Visa handlingskraft” som vill sätta press på Sveriges regering för att få en lagstiftning på plats om företagande och mänskliga rättigheter.

 

EU-lagstiftning mot företags kränkningar av mänskliga rättigheter är på väg

Idag finns det inga regler som förhindrar svenska och europeiska företag mot att exempelvis använda barnarbete eller betala slavlöner till människor i andra länder.

Vill ni boka Oxfams experter till Almedalen 2020?

Oxfam Sverige har sakkunniga inom en rad olika ämnen, bland annat fattigdomsbekämpning, ojämlikhet, klimat, konsumtionsmål, internationella skattefrågor, företagssamarbeten för hållbarhet, humanitära insatser och mänskliga rättigheter.

 

Oxfam medgrundare till ETI Sweden

Idag grundades ETI Sweden som ska arbeta för schysta villkor i världshandeln Oxfam Sverige är en av medgrundarna. 

 

På besök hos basmatirisodlarna i Pakistan

2015 blev vi kontaktade av Axfood efter att de insett att allt inte stod rätt till i produktionen av deras basmatiris från Punjab. Nu har det gemensamma projektet varit igång i ett år och förhållandena för risbönderna förändrats drastiskt.
 

Mumin ska hjälpa kvinnor att göra sina röster hörda

I samarbete med Moomin Characters lanseras kampanjen "Det osynliga barnet" i november. En nyutgåva med två av Tove Janssons noveller kommer att säljas till förmån för Oxfams arbete för kvinnor och flickor som lever i fattigdom.