För Företag

Tillsammans mot fattigdom

Vi lever i en värld där över 700 miljoner människor lever i extrem fattigdom. Där 1 av 9 inte har tillräckligt att äta. Där över 660 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten och var tredje kvinna i världen utsätts för någon form av fysiskt eller sexuellt våld.  

Det måste inte vara såhär!

Vår vision är en värld utan fattigdom, där alla kan äta sig mätta och har makt att påverka sin egen framtid. För att nå dit arbetar vi på flera nivåer, med en helhetslösning som vi kallar Oxfam-metoden. Metoden utgörs av tre ben - akuta katastrofinsater, långsiktiga självhjälpsprojekt och politisk påverkan. Genom detta arbetssätt kan vi lindra symptomen samtidigt som vi förändrar de förhållanden som orsakar fattigdom. 

Ditt företag kan göra skillnad!

Det går att utrota den extrema fattigdomen i världen till år 2030. För att lyckas behövs kraftfulla åtgärder inom många områden. Vill ditt företag vara med?

 

Våra företagspartners

Tillsammans med företagspartners, som delar våra värderingar, arbetar vi för en värld utan hunger och fattigdom. Med gemensamma krafter når vi långsiktiga resultat och skapar engagemang för de frågor vi arbetar med.

Eftersom vi värdesätter våra företagspartners är det viktigt för oss att hitta samarbetsformer som gynnar båda parter. Vi tror på goda relationer och långsiktigt engagemang, med möjlighet till specialutformat givande.

Stärkt varumärke, stolta medarbetare, nöjda kunder och förbättrad lönsamhet - det är några av de positiva effekter som ditt företag kan uppnå samtidigt som ni bidrar till en bättre värld utan hunger och fattigdom. 

Vi arbetar med företag som:

  • Delar vår vision och värderingar
  • Är engagerade och har resurser för ett fruktbart samarbete
  • Vill arbeta långsiktigt mot långsiktiga mål
  • Har en trygg ekonomi och möjlighet att bidra ekonomiskt
  • Är intresserade av att stödja hela vår portfölj av projekt
  • Följer och respekterar Oxfams etiska policy

Vi arbetar inte med: Alkoholvarumärken, tobak i alla former, företag verksamma inom krigsindustri, pornografi, vadslagning & andra spelformer som strider mot svensk lag, som inte följer kraven på mänskliga rättigheter i produktion, som arbetar miljöskadligt, som har en politisk eller religiös koppling eller företag vars verksamhet kan väcka anstöt eller uppfattas som oetiska.

 

Vårt samarbete med Axfood

Basmatikornen har odlats i århundraden i Indien och Pakistan där de har blivit något av stommen till det lokala jordbruket, särskilt i Punjabregionen som sträcker sig över båda länderna. Dessvärre saknar många risodlare i dagsläget kunskap om anställdas rättigheter och om hållbara odlingsmetoder. I samarbete med Axfood har vi därför påbörjat projektet ”Projekt för hållbar och jämställd risodling i Pakistan”, vilket syftar till att förbättra livet för risarbetarna och stärka deras position.

Risbönderna i Punjab arbetar mestadels för hand – att investera i maskiner är en alldeles för stor kostnad. Under planteringen står risodlarna, samt inhyrda säsongsarbetare, istället själva i vattenfylld terräng. Där är arbetet tungt och risken stor att skördearbetarna kan råka ut för både orm- och insektsbett. Det är heller inte ovanligt att bekämpningsmedel och konstgödsel används utan tanke på konsekvenser för anställda eller miljön.

I samarbete med Axfood drog vi i mars 2017 igång ”Projekt för hållbar och jämställd risodling i Pakistan”, vilket fokuserar på tio byar i Sheikhupura-distriktet, i pakistanska Punjab. Planen för vårt gemensamma arbete, under de 18 månaderna projektet är aktivt, är att involvera alla aktörer i leverantörskedjan för att få en mer hållbar odling och stärkta bönder. Vi ska rikta mer uppmärksamhet mot kvinnorna som arbetar på fälten och stärka kvinnors ekonomiska ledarskap. Projektet har som målsättning att påverka omkring 900 familjer i tio byar i Punjab-provinsen i Pakistan. Det betyder att omkring 5400 personer kommer att beröras.

För att lyckas stärka småböndernas ställning krävs samordning i odlarorganisationer. Bönderna ska också få mer kunskap om kvalitet och marknad samt utbildning i hållbara och moderna jordbruksmetoder. Tillsammans med våra lokala samarbetspartners är vi vana att arbeta med att stärka och organisera bönder på ett inkluderande sätt, så att även kvinnorna involveras och får ta del av utvecklingen.

 

Kontakt

Vill du veta mer om hur just ditt företag kan vara med och göra skillnad? Kontaka oss så berättar vi mer!