Ekonomisk ojämlikhet

 • Därför arbetar Oxfam mot ojämlikhet

  Världens förmögenheter är extremt ojämnt fördelade. Framförallt finns det oerhört många som nästan inte har några tillgångar alls. Ojämlikhet står i vägen för kampen mot fattigdom och har bevisat negativa sociala, politiska och ekonomiska effekter. Hade ojämlikheten minskat de senaste tio åren hade hundratals miljoner fler kunnat lyftas ur fattigdom.

 • FATTIGDOMEN MINSKAR- MEN UTVECKLINGEN HOTAS AV VÄXANDE KLYFTOR

  Den extrema fattigdomen i världen har minskat drastiskt de senaste 40 åren. Däremot varnar experter som Världsbanken för att den positiva utvecklingen hotas av de enorma ekonomiska klyftorna och att målet om att utrota den extrema fattigdomen till 2030 inte kommer uppnås om inte ojämlikheten minskar.

  Ekonomisk jämlikhet för minskad fattigdom

  Oxfam arbetar mot ekonomisk ojämlikhet på flera sätt. Genom påverkansarbete driver vi kampanjer för att regeringar och beslutsfattare ska ta fattiga människor i beaktande och för att det ekonomiska systemet ska gynna alla, inte bara några få. Varje år släpper vi en global ojämlikhetsrapport, där vi undersöker hur det står till med ojämlikheten i världen. I år kunde vi konstatera att världens 2153 dollarmiljardärer äger mer än 4,6 miljarder människor och världens rikaste 22 män äger mer än alla kvinnor i Afrika. 

 • Vi rapporterar om världens ojämlikhet

  Läs vår senaste ojämlikhetsrapport här.

   

 • Hur ser ojämlikheten ut?

  Förra året ägde världens 2153 dollarmiljardärer mer än 4,6 miljarder människor. 

  Det har gått tio år sedan finanskrisen skakade om världen och skapade enorma problem och stort lidande. Sedan dess har de allra rikaste ökat sina förmögenheter dramatiskt. Antalet dollarmiljardärer näratill fördubblats och mellan 2017-2018 skapades en ny miljardär varannan dag. Dessa miljardärer äger nu mer än någonsin samtidigt som nästan halva jordens befolkning lever på under 5.50 dollar om dagen.

  Varje dag dör 10 000 personer på grund av att de inte har råd med sjukvård

  I de flesta länder är pengar vägen till ett långt, hälsosamt liv, medan fattigdom alltför ofta resulterar i fler sjukdomar och en tidigare död. Livslängden på människor från fattiga och rika samhällen kan skilja så mycket som 10-20 år. I fattiga länder har barn från familjer som lever i fattigdom dubbelt så stor risk att dö innan de fyller fem som barn från rika familjer.

  Män har 50 procent större förmögenheter än kvinnor globalt och kontrollerar över 86 procent av företagen

  Ojämlikhet är sexistiskt. Alla drabbas när samhällstjänster nedprioriteras, men det är kvinnor som betalar det högsta priset. Flickor tvingas sluta skolan när skolavgifterna blir för höga och kvinnor stannar hemma och tar hand om sjuka släktingar när sjukvårdssystemet sviker. Framför allt är vårt ekonomiska system beroende av det enormt omfattande men obetalda arbete kvinnor utför i hemmet.

  Om den rikaste procenten betalade 0,5 procentenheter mer i skatt på sina förmögenheter hade det sammanlagt räckt till utbildning för alla de 262 miljoner barn som idag inte går i skolan och sjukvård som hade kunnat rädda 3,3 miljoner människors liv.

  De ökande klyftorna mellan rika och fattiga underminerar kampen mot fattigdom, är skadlig för våra ekonomiska system och skapar sociala slitningar världen över. De allra rikaste gömmer också stora summor - ca 70 biljoner kronor- från skattemyndigheter medan den permanenta underfinansieringen av samhällstjänster drabbar de fattiga värst.

   

  Sidan senast uppdaterad i Januari 2020

Skuldkris hotar utvecklingsländer

Coronapandemin håller snabbt på att trycka ner utvecklingsländer i en djup skuldkris som skulle vara katastrofal för kampen mot fattigdom

Fyra fakta om ojämlikhet

Ojämlikheten har spårat ur: nu äger den rikaste procenten mer än dubbelt så mycket som 6,9 miljarder människor tillsammans. Oxfams nya rapport undersöker hur ojämlik världen är.

 

Kvinnors obetalda arbete värt 100 biljoner kronor

Idag släpper vi vår nya ojämlikhetsrapport inför Världsekonomiskt forum i Davos. 

Extrem ojämlikhet i barns tillgång till utbildning

Oxfams nya rapport avslöjar en stor skillnad i utbildningsmöjligheter för barn beroende på familjens inkomst och tillgångar.

 

Varför klagar ni på miljardärerna?

- och fyra andra frågor om vår ojämlikhetsrapport.

 

Miljardärernas förmögenheter ökade förra året - de fattigaste förlorade pengar

Oxfams ojämlikhetsrapport: Världens fattigaste hälft såg sina tillgångar minska med 4 miljarder om dagen förra året. 

 

Länderna som är bäst och sämst i världen på att bekämpa ojämlikhet

Danmark är bäst i världen på att bekämpa ojämlikhet medan Nigeria är sämst enligt ny upplaga av Oxfams och Development Finance Internationals ojämlikhetsindex.

 

Vad är det för fel med att vara rik?

Vår nya ojämlikhetsraport väcker frågor. Några tycker att vi är ”anti-rikedom” och undrar varför lägger skulden på miljardärerna. Här är våra svar på några av de vanligaste frågorna vi fått.

 

Ny rapport: Globala ekonomin gynnar rikaste procenten

Oxfams nya rapport visar hur den globala ekonomin gynnar en rik elit medan hundratals miljoner människor inte tjänar tillräckligt mycket pengar för att kunna leva ett drägligt liv.

 

Är ekonomiska klyftor ett problem?

Detta var en av de frågor där åsikterna skilde sig åt under Oxfams seminarium i Almedalen 2017.