Blogg

Dec 20, 2018
Dec
20
2018

EU överens om nya regler för rättvis livsmedelshandel

Nya regler ska motverka mänskligt lidande bakom maten vi äter.


På bilden två småskaliga bönder, Calinie och Theophile från Burundi.

Europeiska kommissionen, parlamentet och medlemsstaterna kom den 19 december överens om ett direktiv om att förbjuda otillbörliga handelsmetoder i handeln med livsmedel.

Direktivet syftar till att förhindra orättvisa metoder som stora europeiska livsmedelsaktörer använder för att pressa sina leverantörer. Livsmedelskedjor kan till exempel minska en stor order i sista stund så att producenten står med ett överskott som inte går att sälja. De kan betala priser som inte ens täcker produktionskostnaden men där producenten måste sälja ändå för att inte produkterna ska bli för gamla, eller låta bli att betala fakturor i tid vilket medför att matproducenterna kommer efter med sina egna betalningar. Långt ifrån alla aktörer använder sig av sådana här metoder, men tillräckligt många för att det ska vara ett stort problem. Nu måste EU-direktivet ratificeras av parlamentet och medlemsstaterna innan det blir EU-lagstiftning.

Oxfams expert på ekonomisk rättvisa i EU Marc-Olivier Herman, säger:

“Oxfam välkomnar de nya reglerna som ett viktigt steg i kampen mot fattigdom, ojämlikhet och orättvisa metoder i EU:s livsmedelshandel. Reglerna skyddar människor som producerar maten, både inom och utanför Europa. Genom att förbjuda de orättvisa handelsmetoder som livsmedelskedjor använder för att pressa sina leverantörer bidrar EU till att få stopp på det mänskliga lidandet bakom vår mat.

”Organisationer i civilsamhället kommer att kunna lägga fram formella klagomål mot livsmedelsaktörer på uppdrag av livsmedelsproducenter om exploatering uppstår. Denna frihet är avgörande för att bekämpa det klimat av rädsla som för närvarande finns i den globala handeln med livsmedel.

”Även om detta är ett viktigt första steg behövs ytterligare åtgärder. När dessa nya regler blir lag bör EU:s medlemsländer utvidga listan över förbjudna otillbörliga handelsmetoder och se till att deras nationella myndigheter har möjlighet att vidta åtgärder mot livsmedelsaktörer som missbrukar sin makt.”

Oxfam lanserade nyligen en kampanj för att uppmana livsmedelsaktörer och regeringar att förbättra arbetsförhållanden, öka öppenhet om var maten kommer från, ta itu med diskriminering mot kvinnor och se till att en större del av vad konsumentpriset på mat når de människor som producerar den.

Läs också Oxfams debattartikel i SvD om EU-direktivet. 

Okt 26, 2018
Okt
26
2018

En människa dör var tredje timme i kriget i Jemen

Civilbefolkningen står inför livshotande krig, sjukdomar och hunger.

 

Sedan början av augusti har en civilperson blivit dödad var tredje timme i striderna i Jemen. Samtidigt mister många i landet också livet till följd av sjukdomar och hunger.

Mellan den 1 augusti och 15 oktober har 575 civila dödats i striderna, varav 136 barn och 63 kvinnor. Över 1,1 miljoner människor har drabbats kolera de senaste 18 månaderna och över 2000 personer har avlidit i sjukdomen. Under samma period har också 100 dödsfall till följd av difteri inträffat.

I veckan varnade FN om att över 14 miljoner människor kan dö i svält om kriget fortsätter.

- Varje liv som går till spillo i denna skamliga konflikt, vare sig det är till följd av väpnade attacker, svält eller sjukdom, borde resultera i en internationell skandal, säger Muhsin Siddiquey, Oxfams landschef i Jemen.

Tyskland har stoppat vapenförsäljningen till Saudiarabien efter mordet på journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens ambassad i Istanbul och har uppmanat alla EU-stater att göra det samma. Oxfam uppmanar regeringar, bland annat Storbritannien och USA, att avsluta vapenförsäljningen till saudierna på grund av deras ignorans för dödsfallen i kriget i Jemen.

I onsdags dog 16 civila i ett luftangrepp mot en grönsaksmarknad i staden Hodeida. Tidigare i oktober dog 15 civila, varav fyra barn, och 23 skadades när den saudiledda koalitionens luftangrepp träffade två bussar vid ett huthi-hållen kontrollpunkt vid stadens sydöstra delar. I södra Hodeida dog en ung kvinna och sju personer, varav sex barn, skadades när ett flyktingläger utsattes för en attack.

Den senaste tidens försvagning av Jemens valuta Rial har lett till skyhöga priser på mat. Även priset på bränsle har ökat drastiskt. Många är beroende av lastbilsleveranser av rent vatten, men blir det för dyrt eller svårtillgängligt kan människor tvingas dricka förorenat vatten, vilket ökar risken för sjukdomar.

- Det internationella samfundet måste göra allt som krävs för att få alla sidor i det här kriget att komma överens om eldupphör, säger Siddiquey.

Okt 23, 2018
Okt
23
2018

Oxfams arbete mot trakasserier och övergrepp

Uppdatering av vår tiopunktsplan.

 

I februari lanserade Oxfam en tiopunktsplan mot övergrepp och trakasserier. Planen skapades efter skarp kritik kring hur Oxfam hanterade sexuella trakasserier och övergrepp utförda av tidigare Oxfamanställda i Haiti 2011. Som en del i processen gör vi regelbundna uppdateringar av hur arbetet med planen fortskrider.

Oxfam har nu en internationell direktör för safeguardingarbetet och sju regionala team. Vi har infört ett centralt kontaktsystem för att hantera referenser och förstärkt vårt rekryteringsarbete med striktare kontroller av de vi anställer. Vi har utbildat 119 utredare och investerat över 20 miljoner kronor i vårt safeguardingarbete. Oxfam har också gjort om vårt visselblåsarsystem och har nu linjer på fem språk och uppmanar alla anställda att använda dem. I varje land där Oxfam arbetar finns en kontaktperson för safeguardingfrågor. Oxfam har utökat stödet som finns tillgängligt för överlevare av övergrepp vilket bland annat inkluderar psykosocialt stöd. Vi arbetar även med våra partnerorganisastioner för att förbättra policies och öka medvetenheten och har hittills haft dialog med 400 partners i 44 länder. Vi har också etablerat en oberoende kommission som just nu granskar Oxfams safeguardingarbete. Kommissionen har bland annat satt upp en referensgrupp av överlevare av övergrepp och kommer publicera sitt arbete i Maj 2019.

"I februari lovade Oxfam att förbättra vårt system för safeguarding och dag för dag arbetar vi med detta. Vi inser dock att vi bara är vid början på en lång resa innan vi når dit vi vill", säger Winnie Byanyima, Oxfam Internationals VD. "Vi kommer att bygga vidare på våra förbättringar och fortsätta att öppet och ödmjukt ta till oss kritik för att göra Oxfam till en säkrare plats för alla." 

Se hela tiopunktsplanen nedan. En detaljerad uppdatering om hur vårt arbete fortskrider finns på Oxfam Internationals hemsida. Här redovisas också antalet safeguardingfall inom Oxfam globalt de senaste 6 månaderna. 

1. Låta oberoende högnivåkommission granska Oxfams arbete
Kommissionen som består av kvinnliga ledare från hela världen, ska granska Oxfams arbete, policys och kultur. De kommer även att undersöka gamla och aktuella övergreppsfall. Resultatet av granskningen kommer att vara offentlig och kommissionens rekommendationer kommer guida oss vidare i förändringsarbetet. En av ledamöterna är den svenska politikern Birgitta Ohlsson. Här finns mer detaljer om kommissionens arbete och vilka som ingår i den.

2. Samarbeta med tillsynsmyndigheter och regeringar
Målet med ökad transparens är att myndigheter ska känna sig säkra på att våra policys och processer håller hög standard, att uppnå rättvisa för de som utsatts för övergrepp och förebygga eventuella fall av övergrepp i framtiden.

3. Ompröva gamla fall och uppmuntra de som bevittnat eller utsatts för övergrepp att berätta
Vi kommer att ta vara på det här tillfället och titta tillbaka på gamla övergreppsfall inom Oxfam. Kommer man fram till att de hanterats bristfälligt kommer åtgärder att tas i linje med Oxfams värderingar. Detta kan leda till att personal ställs inför disciplinåtgärder och eventuellt förlorar sina jobb.

4. Öka resurserna till arbetet mot övergrepp
Det är tydligt att Oxfam inte haft tillräckliga resurser till arbetet mot övergrepp förrän nu. Med omedelbar verkan ökas nu budgeten och antalet anställda som arbetar med frågor som rör övergrepp. Vi kommer också investera med i genusutbildningar och rekrytera ansvariga för genusfrågor till våra program och humanitära insatsteam.

5. Skapa starkare interna processer
Vi har redan genomfört flera åtgärder för att förbättra våra interna processer. Till exempel har vi inrättat en databas för officiella referenser så att förövare inte ska kunna söka jobb i andra organisationer. Utbildning i hur vi arbetar mot övergrepp blir obligatoriskt för all personal. Vi förbättrar också vår visselblåsarfunktion för att göra det lättare för människor att anmäla problem.

6. Ha nolltolerans mot alla typer av utnyttjande och övergrepp
Vi kommer att fortsätta att motarbeta de kulturer som hos Oxfam och andra aktörer i sektorn möjliggör övergrepp och diskriminering. Detta innebär bland annat att samarbeta med organisationer som kan hjälpa Oxfam framåt, ett arbete som redan påbörjats och fortsatt kommer prioriteras högt.

7. Samarbeta med aktörer i sektorn för att bättre hantera fysiska, sexuella eller psykiska övergrepp
Vi måste hålla människor säkra till varje pris, och det kan vi inte göra på egen hand. Genom samarbete med andra internationella organisationer, International Civil Society Centre och FN-organ kommer vi förhindra att en förövare går från jobb till jobb.

8. Samarbeta med kvinnorättsorganisationer
Vi vill lära oss av tidigare misstag och bli bättre. Därför kommer vi att involvera, ta hjälp av och lyssna på kvinnorättsorganisationer och andra organisationer som arbetar för kvinnors säkerhet.

9. Lyssna på allmänheten
Vi tar åt oss av kritiken vi får från våra supporters runt om i världen och kommer dela med oss av och förklara de åtgärder vi tar för att bättre stötta de vi arbetar för och med.

10. Förstärka vårt fokus på genus och jämställdhet
Kvinnors rättigheter och jämställdhet ska stå i centrum för vårt arbete. Med insikt om att vi som organisation har mycket att lära kommer vi fortsätta utforma kampanjer, påverkansarbete och program som motarbetar de orättvisa strukturer som kvinnor som lever i fattigdom står inför.

2017 blev Oxfams arbete mot sexuella trakasserier och övergrepp klassat som ”Best Practise” i en rapport från Feinstein International Center vid American Tufts University. Det är dock tydligt att vi brustit i vårt arbete och vi jobbar hårt för att bli bättre. Vi kommer fortsätta utmana de sociala normer som berättigar diskriminering och våld mot kvinnor. Vi kommer fortsätta genomföra kampanjer mot de ojämna maktbalanser som håller kvar kvinnor i fattigdom och samarbeta med feministiska- och kvinnorättsorganisationer. Vi kommer att göra allt i vår makt för att hålla de vi arbetar med säkra.

Okt 9, 2018
Okt
9
2018

Länderna som är bäst och sämst i världen på att bekämpa ojämlikhet

Danmark är bäst i världen på att bekämpa ojämlikhet medan Nigeria är sämst enligt ny upplaga av Oxfams och Development Finance Internationals ojämlikhetsindex.

 

I Commitment to Reducing Inequality Index rankas 157 länder utifrån hur deras regeringar arbetar inom tre områden som är avgörande i att bekämpa ekonomisk ojämlikhet: arbetstagarens rättigheter, sociala utgifter och beskattning. Rapporten visar stora skillnader i hur regeringar arbetar för att minska klyftan mellan fattiga och rika. Länder som Sydkorea, Indonesien och Georgien tar viktiga steg mot att minska klyftan mellan rika och fattiga, samtidigt som det finns länder vars arbete förvärrar ojämlikheten, däribland Nigeria, Singapore och Argentina. Rapporten visar dock att alla länder, även de som ligger i topp, kan göra mycket mer.


"Våra barn går inte i skolan. Vi har inte tillgång till bra sjukvård, den är till för de rika," säger Josephine Njeri, som bor i ett slumoråde i Nairobi, Kenya. Foto: Allan Gichigi/Oxfam

Indexet visar bland annat att:

  • Singapore nu är ett av de 10 länder i världen som är sämst på att tackla ojämlikhet och hamnar på plats 149 på listan, trots att det är en av världens rikaste nationer. Detta beror till stor del på en ny indikator som mäter i vilken utsträckning ett lands politik möjliggör för företag att undvika att betala skatt. Singapore har heller ingen minimilön, förutom för städare och säkerhetsvakter.
  • Nigeria rankas lägst för andra året i rad på grund av låga sociala utgifter, förvärrade arbetarrättsöverträdelser och låga skatteintäkter. Den låga placeringen speglar befolkningens välmående: ett av tio barn i landet dör innan de fyllt fem år.
  • Andra länder som Georgien och Indonesien har gjort framsteg. Georgien ökade utgifterna för utbildning med 6 procent 2017, mest av alla länder. Indonesien genomförde en hög ökning av minimilönen på 9 procent förra året.
  • Danmark är enligt indexet bäst i världen på att bekämpa ojämlikhet tack vare en lång historia av policys som hög och progressiv beskattning, generösa utgifter på sociala tjänster och ett av världens bästa skydd för arbetstagare. Däremot har danska regeringar på senare år skurit ner på många av dessa politikområden och ojämlikheten har ökat snabbt.

Denna andra upplaga av indexet inkluderar nya indikatorer så som skattesmitning och våld mot kvinnor. Till exempel har färre än hälften av länderna tillräckliga lagar mot sexuella övergrepp och våldtäkt, trots att #Meetoo och andra kvinnorättsrörelser den senaste tiden bidragit till positiv förändring.

Vad har ojämlikhet med fattigdom att göra?

Ojämlikhet underminerar kampen mot fattigdom, ökar sociala spänningar och har bevisat negativa sociala, politiska och ekonomiska effekter. Världsbanken förutspår att man inte kommer nå det globala målet att utrota extrem fattigdom till 2030, och att nästan en halv miljard människor kommer leva i extrem fattigdom om inte regeringar hanterar ojämlikheten.

Samtidigt som den extrema fattigdomen halverats de senaste 25 åren har ojämlikheten ökat i de flesta länder. Hade ojämlikheten minskat det senaste årtiondet hade hundratals miljoner fler kunnat lyftas ur fattigdom.

- Kort sagt håller ojämlikhet kvar människor i fattigdom. Barn dör i sjukdomar som kan förebyggas i länder med underfinansierade sjukvårdsbudgetar medan man går miste om miljarder dollar genom de allra rikastes skatteflykt. Regeringar vill ofta påstå att de kämpar mot fattigdom och ojämlikhet- det här indexet visar om de lever upp till sina löften, säger Winnie Byanyima, VD för Oxfam International.

Okt 8, 2018
Okt
8
2018

Än går det att hejda den globala uppvärmningen- om vi agerar nu

Högre temperaturer och ökad global uppvärmning kommer att driva människor på flykt och försätta miljoner i fattigdom.

 

Idag släppte FN:s klimatpanel IPCC en rapport som beskriver hur den globala uppvärmningen kan hindras från att överstiga 1,5 grader.

- Klimatförändringarna har satt eld på vår planet, miljoner människor känner redan av konsekvenserna och IPCC visar bara att det kan bli mycket värre. Ju snabbare regeringar omfamnar revolutionen kring förnybar energi och agerar för att skydda samhällen i riskzonen, desto fler liv kommer att skonas, säger Raijeli Nicole, Oxfams regionchef i Stilla havsområdet.


Foto: Nick Lacey/Oxfam

- Redan vid en 1,1 gradig uppvärmning ser vi början av en enorm flyktingström och en chockartad ökning av hunger, och det är kvinnor som lever i fattigdom som lider mest. Det blir bara värre härifrån, säger Nicole.
- Om vi nöjer oss vid två grader kommer hela samhällen tvingas på flykt och tio, - om inte hundratusentals fler kommer hamna i fattigdom, fortsätter hon.

Att inte göra någonting mer och helt enkelt följa de åtaganden som gjordes i Parisavtalet dömer världen till en 3 graders uppvärmning. Det skulle ge vår planet och mänskligheten permanenta skador.

Inget av detta är dock oundvikligt. Det som är hoppfullt är att några av de fattigaste länderna med lägst utsläpp nu leder kampen för klimatet. Nu gäller det för rika länder följa efter.

Men tiden rinner ut. Det finns fortfarande en chans att hejda uppvärmningen vid 1,5 grader. Lösningarna finns där och fokus måste ligga på att få ett slut på användandet av fossila bränslen och sätta stopp för nya kolkraftverk.

Sidor